2013: Splní O2 cíle Digitální agendy EU? Těžko!

evropska-unie-vlajka-eu-rozmaz

evropska-unie-vlajka-eu-rozmazPočínaje rokem 2013 má být všem občanům EU dostupné pokrytí širokopásmovým internetovým připojením s rychlostí 30Mbps. Plán Digitální agenda pro Evropu počítá s tím, že do roku 2020 má mít minimálně polovina evropských domácností zavedeno internetové připojení rychlejší než 100Mbps. Ačkoli telekomunikační služby v ČR patří k nejdražším v Evropě, rychlosti aktuálně nabízených připojení zůstávají daleko za evropským standardem. Na poli pevných linek přetrvává katastrofální situace mimo většinu velkých měst, kdy je uživatelům fakturováno připojení o rychlosti 8 či více Mbps, ačkoli ve stovkách lokalit z důvodů zaostalé infrastruktury neběží internet ani rychlostí 4Mbps.

Vysokorychlostní internet přispívá k rozvoji všech odvětví hospodářství a bude páteří jednotného digitálního trhu. Při každém rozšíření širokopásmového připojení o dalších 10 % vzroste ekonomika o 1 až 1,5 %. Evropská komise proto nyní zjišťuje názory na to, jak snížit náklady na budování nových sítí pro vysokorychlostní internet v EU. Zejména by chtěla prozkoumat možnosti, jak snížit náklady spojené s inženýrskými pracemi, jako jsou výkopy pro pokládku kabelů, které mohou dosahovat až 80 % celkových nákladů.

Evropská komise se domnívá, že náklady na investice do širokopásmového připojení by se mohly snížit o čtvrtinu. Příspěvky mohou zasílat všechny zainteresované veřejné a soukromé subjekty, např. telekomunikační společnosti a podniky veřejných služeb, investoři, veřejné orgány a spotřebitelé.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Chceme-li, aby se širokopásmové služby v Evropě rozšiřovaly rychleji, musíme snížit technické náklady na zavádění širokopásmových sítí. Potřebujeme vyzkoušet praktické návrhy, jak náklady snížit a jak usnadnit přístup k této infrastruktuře, její opakované použití a sdílení. Občany nejvíce obtěžují výkopové práce na ulicích a podniky zase zbytečná byrokracie.“

Až 80 % celkových investičních nákladů na širokopásmové připojení představují stavebněinženýrské práce. Náklady dosahují takové výše z důvodu chybějící koordinace stavebních projektů, nedostatečného využití stávající infrastruktury a omezené spolupráce mezi různými subjekty. Například podniky v odvětví vodohospodářství, energetiky a železniční dopravy mají často vlastní infrastrukturu a provádějí výkopy bez koordinace s telekomunikačními společnostmi. Rychlejšímu budování sítí dále stojí v cestě zdlouhavé, neprůhledné a těžkopádné postupy řešení věcných břemen a získání veškerých nezbytných povolení na celostátní nebo místní úrovni.

Komise uvítá názory na:

  • překážky pro investice do infrastruktury širokopásmového připojení,

  • způsoby, jak zlepšit využívání současné infrastruktury,

  • koordinaci stavebněinženýrských prací,

  • opatření k posílení koordinace mezi kompetentními orgány a k zjednodušení postupů vydávání povolení,

  • „připravenost“ nových budov pro infrastrukturu vysokorychlostního internetu.

Veřejná konzultace potrvá do 20. července 2012. Výsledky přispějí ke snížení nákladů na investice a v konečném důsledku finální maloobchodní ceny za širokopásmové připojení.

Souvislosti

Digitální agenda pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) stanoví cíl 100% pokrytí širokopásmovým připojením do roku 2013 v celé Evropě s rychlosti 30 Mbps pro všechny občany a s tím, že do roku 2020 bude mít nejméně polovina evropských domácností zavedeno internetové připojení rychlejší než 100 Mbps.

Na jarním zasedání Evropské rady dne 2. března dospěly hlavy států a vlád k závěru, že na úrovni EU by mělo pokračovat úsilí o dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015, což znamená zajištění lepšího pokrytí širokopásmovými službami, včetně snížení nákladů na infrastrukturu vysokorychlostního širokopásmového připojení. Bez této investice hrozí EU zbytečná ztráta důležitého potenciálu pro růst a zaměstnanost.

Užitečné odkazy

Konzultační dokument: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Internetové stránky digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

hashtag: #broadband4all

Zdroj: europa.eu

 

Skutečné naměřené rychlosti českého internetu – březen 2012

http://www.dsl.cz/clanek/2621-namerene-rychlosti-internetu-na-dsl-cz-v-breznu-2012

 

 

 

Napsat komentář