Na cestě k energetické unii

Brusel 16. února 2016 Komise dnes představila svůj balíček předpisů o bezpečnosti dodávek energie obsahující nezbytné návrhy, které mají EU připravit na celosvětovou transformaci energetiky a také na možné přerušení dodávek energie. Ústředními body této strategie jsou budování strategické infrastruktury k dokončení vnitřního trhu s energií a určení nezbytných projektů, které by ukončily závislost některých členských států Chci vědět více…

EK: Akční plán proti financování terorismu

Štrasburk 2. února 2016 Evropská komise dnes představí akční plán, který má posílit boj proti financování terorismu. Nedávné teroristické útoky v Evropské unii i mimo ni ukazují, že je nezbytná silná a koordinovaná reakce Evropy v boji proti terorismu. Evropský program pro bezpečnost poukázal na řadu oblastí, v nichž lze zlepšit boj proti financování terorismu. Dnešní komplexní akční plán zajistí Chci vědět více…

Evropská komise navrhuje využít pásmo 700MHz pro sítě 5G

Komise navrhuje, aby pásmo 700 MHz bylo ve všech zemích EU přiděleno bezdrátovému širokopásmovému přístupu nejpozději do 30. června 2020. Toto datum není náhodné, od roku 2020 se totiž začne spouštět technologie 5G. Pokud chtějí členské státy tuto lhůtu dodržet, musí do 30. června 2017 přijmout a zveřejnit své vnitrostátní plány na pokrytí sítě a Chci vědět více…

EU: Evropa potřebuje více podnikatelů

Navrhovaná opatření by měla pomoci vychovat novou generaci podnikatelů a usnadnit mladým lidem, ženám, seniorům, přistěhovalcům a nezaměstnaným zakládání vlastního podniku. Je obecně známo, že podnikatelé vytvářejí pracovní příležitosti. Stojí v čele tisíců začínajících malých podniků, kterým Evropa každý rok vděčí za 4 miliony nových pracovních míst.

EU: Dotačním podvodníkům hrozí zabavení majetku

Přestože počet dotačních podvodů v EU meziročně klesl o desítky procent, Evropská komise hodlá dál snižovat rozkrádání a zneužívání dotačních titulů a pohrozila nulovou tolerancí všem příjemcům dotací, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti či podvodné jednání. Pokud tito příjemci nevrátí finanční prostředky, bude je Evropská komise prostřednictvím členských států vymáhat trestněprávní cestou a to včetně zabavování Chci vědět více…

Sebevědomé Česko v silné Evropě

Společný text zástupců byznysu a neziskových organizací. Růst a vyšší kvalita života – obrovské změny k lepšímu, kterými jsme prošli – jsou do značné míry výsledkem našeho směřování k  Evropské unii. Členství v Unii je bez velké nadsázky patrně nejlepší věcí, která naši republiku v minulém desetiletí potkala. Stali jsme se součástí společenství, s nímž sdílíme stejné hodnoty Chci vědět více…

Vláda blokuje evropské občanské iniciativy

Začátkem dubna 2012 vstoupila v platnost evropská občanská iniciativa, která umožňuje evropským občanům přímo iniciovat legislativu Evropské unie a zapojit se do rozhodovacího procesu jinak než v rámci voleb do Evropského parlamentu. Nařízení o evropské občanské iniciativě bylo přijato již 16. února 2011, ale na žádost některých členských států, které údajně potřebovaly čas na vytvoření Chci vědět více…

Odpočitatelné položky budou podle státu kde občan pracuje

Český občan mající převážnou část svých příjmů z práce v sousedním Německu bude moci od základu daně odečítat všechny odpočitatelné položky ve stejné výši jako němečtí zaměstnanci. Evropská komise se totiž chystá přezkoumat daňové předpisy vztahující se na pracovníky ze zahraničí s cílem prověřit zda občané, kteří vydělávají větší část svého příjmu v jiném členském Chci vědět více…

EK odstraňuje byrokracii při registraci vozidel

Každý rok musí občané a podniky v EU přesunout přibližně 3,5 milionu vozidel do jiného členského státu a tam je zaregistrovat podle místních právních předpisů. Avšak to, co by mělo být na jednotném trhu ve 21. století jednoduchým registračním postupem, zůstává i nadále těžkopádnou a zdlouhavou administrativní procedurou a náklady pro občana a pro podniky se Chci vědět více…