Volte Elišku Wagnerovou do Senátu

eliska-wagnerova-do-senatu

eliska-wagnerova-do-senatuPřispět k návrátu důvěry v právo, spravedlnosti a respektu k lidské důstojnosti do české politiky můžeme společně právě teď. Podpořte finančním darem náš společný cíl – dostat Elišku Wagnerovou do Senátu. Podporu Elišce Wagnerové vyjádřila řada známých osobností, například moderátor a herec Jan Kraus, dokumentaristka Olga Sommerová, profesor a bývalý rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt a další.

Vážení příznivci férové politiky, milí přátelé,

předpokládám, že stejně jako já, i Vy už máte dost bezmocného sledování korupčních afér a lajdáckého „šafářování“ s veřejnými prostředky, ne-li s jejich kriminálním „odkláněním“. Zvláště události posledních týdnů jasně dokazují, že je nezbytné upravit či změnit pravidla hry především tak, aby umožňovala jejich rychlé a efektivní vynucování.

Co tedy můžeme udělat? Mnohé…

Mimo jiné je nutná i novela zákona o politických stranách, která by opravila pravidla pro jejich financování. Za základ může posloužit návrh, který připravila Strana zelených již v loňském roce. Jedním z nejdůleži-
tějších cílů takové novely by mělo být zprůhlednění financování politických stran a zásadní omezení vlivu lobbistů a právnických osob na politiku resp. jejich důsledná kontrola. I to přispěje k renesanci výkonu poslaneckých a senátorských mandátů v souladu s ústavou. Členové obou komor jsou totiž Ústavou ČR zavázáni vykonávat moc naším jménem a nikoliv jménem lobbistických skupin. Ostatní politické strany se
k návrhu na novelu zákona o politických stranách otočily zády.

Jsem přesvědčená, že politické strany nemohou být lhostejné vůči hlasu lidu. Naopak jsou povinny, jak před volbami, tak i po nich, naslouchat voličům a jejich názory zpostředkovávat v Parlamentu ČR skrze své poslance a senátory. Jen takový přístup legitimizuje vládnutí. Věřím, že s Vaší podporou lze prosadit jak změnu financování politických stran, tak mnoho dalších velmi důležitých legislativních změn, které přispějí k nastolení větší spravedlnosti, férovosti i lidské důstojnosti. Moje programová východiska naleznete na webu www.eliskawagnerova.cz.

Moje senátní volební kampaň je financována zcela transparentně a pro kandidaturu nezávislé kandidátky podporované Stranou zelených jsem se rozhodla i proto, že jako jediná uspěla v testu korupce. Slova o změně je totiž vždy třeba podpořit i skutky.

Podpora široké veřejnosti po skončení mé služby na Ústavním soudu mě přesvědčila o tom, že členové občanské společnosti jsou připraveni na změnu, ba jsou k ní odhodláni přispět skutkem, v daném případě volbou. Jsem přesvědčena o tom, že vyhrát mohou i ti, co hrají fér. Proto se na Vás nyní obracím s prosbou, abyste se i Vy zapojili do pokusu o návrat práva, spravedlnosti a lidské důstojnosti tím, že podpoříte mou senátní volební kampaň.

Změňme společně pravidla hry české politiky!

Chci podpořit senátní volební kampaň Elišky Wagnerové

S úctou,

Eliška Wagnerová

Napsat komentář