EU a USA hodnotí celkový stav jednání o TTIP

Brusel 17. ledna 2017 Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová a zástupce Spojených států pro otázky obchodu Michael Froman dnes vydali společné prohlášení, v němž hodnotí pokrok, kterého bylo dosaženo v jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), jež bylo zahájeno v červenci 2013.

Komisařka Malmströmová při této příležitosti uvedla: „Jak bylo projednáno s členskými státy při posledním zasedání Rady pro obchod v listopadu minulého roku, účelem tohoto hodnocení je popsat a shrnout současný stav jednání o obchodním partnerství mezi EU a USA – již v minulosti jsme rozhodli, že v souvislosti s těmito jednáními budeme uplatňovat maximálně transparentní přístup. Ve snaze dosáhnout vyrovnané, ambiciózní, nadstandardní dohody TTIP, která přináší nepopiratelné výhody pro občany, místní komunity i podniky, prozkoumala EU pečlivě veškeré relevantní otázky. Jak je uvedeno v dnešním prohlášení, podařilo se nám dosáhnout výrazného, hmatatelného pokroku. Nyní se těšíme na jednání s novou vládou Spojených států o budoucnosti našich obchodních vztahů.

Uvedená společná zpráva EU a USA shrnuje pokrok, kterého bylo dosaženo v jednotlivých oblastech jednání. K nim patří lepší přístup na trhy pro podniky z EU i USA, zjednodušení technických předpisů, a to bez snížení přísnosti norem, a v neposlední řadě globální pravidla obchodu, včetně otázek udržitelného rozvoje, pracovního trhu a životního prostředí. Zvláštní oddíl je věnován malým podnikům. Kromě přehledu bodů, v nichž bylo dosaženo shody, uvádí prohlášení rovněž oblasti, kde přetrvávají rozdílné názory. Jedná se například o zlepšení přístupu na trh s veřejnými zakázkami, zajištění silnější ochrany investic, jež by zachovávala právo na regulaci a zároveň zajistila rovnováhu mezi přístupy k otázkám ochranných známek a zeměpisných označení.

Během posledních několika let vydala Evropská komise v rámci jednání návrhy EU na znění textu TTIP spolu s několika zprávami a stanovisky. Při tom do velké míry konzultovala občanskou společnost. Díky tomu lze říci, že tato jednání s USA měla zcela nejtransparentnější průběh ze všech dosud proběhlých bilaterálních jednání.

Na základě těchto jednání proběhla rovněž reforma ustanovení EU týkajících se ochrany investic, jež jsou obsažena v obchodních dohodách. K tomu přispěl rovněž dlouhotrvající dialog se zúčastněnými stranami, včetně veřejné konzultace. V listopadu 2015 vydala Komise nový návrh, kterým se zastaralý model urovnávání sporů mezi investorem a státem nahrazuje moderním, transparentním systémem soudů pro investice, který zajišťuje účinnou ochranu investic a při tom plně zachovává právo států na regulaci.

Hospodářské a strategické důvody pro uzavření dohody mezi dvěma největšími, nejrozvinutějšími průmyslovými ekonomikami mají i nadále velikou váhu. Za poslední tři roky bylo dosaženo významného pokroku na cestě k uzavření vyvážené a nadstandardní dohody, kterou by se zajistila stimulace růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření pracovních míst na obou stranách Atlantiku.

Více informací:

Plné znění společného prohlášení

Stránky Evropské komise věnované dohodě TTIP

Vizualizace údajů: Obchod mezi EU a USA u vás