EU: Dotačním podvodníkům hrozí zabavení majetku

klepeta-na-tunelare-eurodotaci

Přestože počet dotačních podvodů v EU meziročně klesl o desítky procent, Evropská komise hodlá dál snižovat rozkrádání a zneužívání dotačních titulů a pohrozila nulovou tolerancí všem příjemcům dotací, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti či podvodné jednání. Pokud tito příjemci nevrátí finanční prostředky, bude je Evropská komise prostřednictvím členských států vymáhat trestněprávní cestou a to včetně zabavování majetku.

Počet podvodů s dopadem na rozpočet EU v roce 2011 poklesl o 35 %, uvádí se ve výroční zprávě Komise o ochraně finančních zájmů EU. V oblasti politiky soudržnosti bylo oproti roku 2010 zjištěno o 41 % méně případů podezření z podvodu, v zemědělství počet oznámených podvodů poklesl o 66 %. Kromě přísnějších opatření a důkladnějších kontrol, které se u financování z EU uplatňují, má pokles míry výskytu podvodů i řadu technických vysvětlení. K nižšímu počtu nahlášených případů podvodu oproti roku 2010 přispělo i uzavření programového období v oblasti politiky soudržnosti a stabilizovanější podávání zpráv v rámci nového kontrolního systému pro zemědělství.

Podvodné jednání se týkalo prostředků EU v celkové výši 295 milionů EUR, což odpovídá 0,2 % rozpočtu. V souladu s pravidly EU musí být tyto prostředky vráceny. Komise ve své zprávě zdůrazňuje potřebu počet podvodů s dopadem na rozpočet EU dále snižovat a členským státům předkládá řadu doporučení, která by mohla napomoci tohoto cíle dosáhnout.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, uvedl: Pokles výskytu podvodů v oblasti rozpočtu EU je důkazem, že naše odhodlané úsilí s tímto problémem bojovat se začíná vyplácet. Boj však ještě zdaleka nekončí. Komise je zastáncem politiky nulové tolerance podvodů. Ani cent z peněz daňových poplatníků by neměl kvůli podvodníkům přijít nazmar. Komise bude i nadále podnikat veškeré kroky na ochranu rozpočtu EU, které jsou v jejích silách, a členské státy musí rovněž přiložit ruku k dílu.“

Zpětné vymáhání vyplacených prostředků EU, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti či podvodné jednání, se zlepšilo. Minulý rok se Komisi v rámci finančních oprav a zpětného získávání prostředků vrátily asi 2 miliardy eur. Také členské státy dosáhly pokroku ve zpětném získávání prostředků od konečných příjemců, zejména v oblasti předvstupní pomoci.

Komise ve své zprávě vyzývá členské státy, u kterých je míra zpětného získávání prostředků stále nízká, aby provedly nezbytná vylepšení. Pokud příjemci podpory částku, u které byly zjištěny nesrovnalosti či podvodné jednání, nevrátí, mají členské státy sáhnout k zabavování majetku. Nedávný návrh Komise chránit finanční zájmy Evropské unie trestněprávní cestou (viz IP/12/767) by mohl výrazně napomoci zpětnému získávání prostředků a zároveň od podvodného jednání odrazovat.

V roce 2011 předložila Komise více než tucet legislativních návrhů či nových iniciativ zaměřených na účinnější boj proti podvodům v oblasti financování z prostředků EU (viz MEMO/12/577).

Souvislosti

V souladu s článkem 325 Smlouvy vydává Komise výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU, v níž uvádí přijatá opatření k boji proti podvodům spojeným s finančními prostředky EU. Zpráva podrobněji rozvádí údaje o počtu podezření z podvodu a prokázaných podvodů hlášených členskými státy, které se týkají všech částí rozpočtu EU (tj. příjmů i výdajů), a pomáhá tudíž určit, které oblasti jsou nejohroženější, a lépe tak zacílit činnost na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Kromě informací o ohlášených případech podvodů a nesrovnalostí, zpětném získávání prostředků a údajích vykazovaných členskými státy si Komise každý rok volí oblast, kterou analyzuje podrobněji. Letos se zaměřila na politiku soudržnosti. Zaznamenala zlepšení, pokud jde o systémy finanční kontroly a řízení rizik, například právní předpisy, pokyny, administrativní postupy a spolupráci mezi vnitrostátními orgány v této oblasti. Členské státy však musí pozorněji sledovat výsledky správního či trestního vyšetřování, včetně zpětného získávání prostředků od konečných příjemců podpory v oblasti politiky soudržnosti.

Další informace:

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

+ http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Napsat komentář