IuRe a NRZP ČR podalo trestní oznámení na realizátory projektu sKarty

Občanské sdružení IuRe a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podaly společně v pátek 16. listopadu na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 2 trestní oznámení na bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku a další neznámé pachatele ve věci projektu karty sociálních systémů neboli sKarty. Trestnou činnost spatřují zejména v neoprávněném předávání osobních údajů realizátorovi systému sKarty České spořitelně a v hrozbách nevyplácení dávek občanům, kteří si kartu odmítnou převzít.

„Realizace projektu byla a stále je podle našeho názoru v rozporu se zákonem. V neoprávněném předání osobních údajů občanů České spořitelně spatřujeme trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. Otevírání přístupu soukromému sektoru k osobním údajům občanů je alarmujícím trendem poslední doby. Privatizace státní moci je nicméně v případě sKarty bezprecedentní,“ uvedl právník občanského sdružení Iuridicum Remedium Jan Vobořil. Iuridicum Remedium podalo na konci října v této věci podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pochybení nicméně považuje za natolik závažné, že by měla být posouzena i případná trestněprávní odpovědnost zodpovědných osob. „V tomto případě je zřejmé, že zdánlivě nulové náklady pro státní pokladnu na zprovoznění systému sKarty budou zaplaceny nejen ze sociálních dávek těch, kteří budou nuceni služby České spořitelny využívat (a tedy de facto snížením těchto dávek), ale i cennými informacemi o příjemcích dávek,“ dodal Vobořil.

„Trestní oznámení dále směřuje proti možnému trestnému činu vydírání. Toho se mohl ministr Drábek a další osoby zapojené do realizace projektu dopustit tím, že lidem hrozili pozastavením výplaty dávek v případě, že si odmítnou sKartu převzít. Žádný zákon přitom neukládá povinnost kartu převzít, ani státu neumožňuje nevyplácet v takovém případě dávky. V případech, kdy si žadatel volí výplatu dávky zasláním na bankovní účet, je přitom zřejmé, že sKarta v této transakci je zcela zbytečná,“ uvedl předseda NRZP ČR Václav Krása. „Je třeba také připomenout, že s převzetím sKarty se musí lidé zavázat například k respektování obchodních podmínek České spořitelny, kde můžeme najít řadu problematických bodů,“ doplnil Krása.

Jak Iuridicum Remedium, tak NRZP ČR doufají, že trestní oznámení spolu s dalšími kroky přispěje k co nejrychlejšímu ukončení realizace projektu sKarty, ale i ke kultivaci práce státní správy zejména ve vztahu k občanům, pro něž je často obtížné se účinně bránit.

Zdroj: tisková zpráva IuRe / Jan Vobořil

Napsat komentář