Komise vyzývá Česko a Slovensko k přijetím opatření proti hluku ve venkovním prostředí

Evropská komise vyzývá Českou republiku a Slovensko, aby vytvořily strategické hlukové mapy a akční plány, jak požaduje směrnice o hluku (směrnice 2002/49/ES). Hluk ve venkovním prostředí způsobený silniční, železniční a leteckou dopravou, průmyslem, stavebnictvím a některými jinými venkovními činnostmi je hned po znečištění ovzduší druhou hlavní příčinou předčasných úmrtí.

Směrnice o hluku požaduje, aby členské státy přijaly hlukové mapy, jež znázorňují zatížení hlukem ve větších aglomeracích, podél hlavních železničních tratí a hlavních silnic a na hlavních letištích. Tyto mapy poté slouží jako základ ke stanovení opatření v akčních plánech pro regulaci hluku. Komise v dubnu 2016 zaslala výzvu, v níž Slovensko požádala, aby splnilo hlavní požadavky směrnice o hluku. Avšak vzhledem k tomu, že stále nebyly přijaty strategické hlukové mapy 445 hlavních silničních úseků a akční plány pro 2 aglomerace, pro 462 hlavních silničních úseků a pro žádný z 16 hlavních železničních úseků, rozhodla se Komise zaslat odůvodněné stanovisko.

Slovensko má nyní dva měsíce na to, aby zareagovalo. Pokud tak neučiní, může Komise případ Slovenska předložit Soudnímu dvoru EU. Česká republika musí stále ještě přijmout několik hlukových map a všechny akční plány pro regulaci hluku pro aglomerace, hlavní silnice, hlavní železniční tratě a hlavní letiště. Komise se proto rozhodla zaslat výzvu.

České orgány mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí.
————

Přeloženo do srozumitelné řeči: V ČR se dělaly hlukové mapy vícekrát, vždy se ale uložily k ledu. Až na pár výjimek podle tratí a dálnic , kde jsou protihluková opatření součástí projektu, se nic neděje.