Lososi se začínají vracet do Českého Švýcarska

Není to moc dávno, kdy losos obecný obýval naše řeky. Poslední generace ale na lososa narazit nemohly, protože byl vlivem působení člověka v našich řekách zcela vyhuben. Teď ovšem národní park České Švýcarsko hrdě hlásí jeho návrat. „Příčin vyhubení lososa bylo několik. Už před zhruba stovkou i dvěma stovkami let bylo zřejmé, že ta populace směřuje k zániku. Už Marie Terezie vydávala výnosy, které přikazovaly strhnout některé jezy, případně odstraňovat jiné překážky, které migraci lososů bránily. Bohužel nebyla vyslyšena a intenzivní lov trval dál,“ popisuje mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. 

K lovu se později přidala stavba příčných překážek, jako jsou Masarykova zdymadla ve Střekově, která znamenala v podstatě úplné odříznutí lososí migrační trasy. Posledním hřebíkem do lososí rakve pak bylo velké znečištění vody za doby socialismu i před ní.

Jak vypadá v praxi návrat lososa?

„Migrační trasa lososa se v poslední době trochu změnila, protože teď se pořizují jikry až ve Švédsku. Ty se odvezou do Německa do líhně, kde se vylíhnou malé rybičky, které se potom z té líhně převezou do Českého Švýcarska, kde se každoročně minimálně dvakrát vypouští. Zkoušíme i jiné postupy, že se snažíme ty jikry líhnout přímo ve vodním toku v takových inkubačních schránkách,“ vysvětluje Salov a pokračuje: „Jsme ve fázi, kdy je asi nejdůležitější v tom celém úsilí vytrvat, protože se lososi k nám sice vracejí, ale nevrací se jich zatím dostatečné množství, aby se obešli bez lidské pomoci.“

Celý text k přečetní s audiozáznam k poslechu na http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/lososi-se-zacinaji-vracet-do-ceskeho-svycarska-uplny-navrat-ale-bude-trvat-desetileti–1704833