Megaupload: Stát podráží vlastní nevinné občany

megaupload-soud-kdo-co-je-ve-hre

megaupload-soud-kdo-co-je-ve-hreV pátek 13. proběhne u federálního soudu ve Virgiini slyšení v případě Spojené státy versus Megaupload. Už nyní je jasné, že půjde především o tzv. „Safe harbour“ a o odpovědnost za škody, které způsobil stát třetím osobám při svém zásahu proti údajnému porušení autorských práv.

Poskytovatelé služeb se při splnění jistých podmínek dostávají podle DMCA do „safe harbour“ tj. bezpečného přístavu, kde pro něj platí „omezená odpovědnost“, kdy nezodpovídají za obsah míst, které pronajali třetí straně. Základní ideou tak je, že nikdo není zodpovědný za to co přesahuje jeho možnosti kontroly.

Jak upozornil server EFF.org, vláda se vykrucuje a snaží se zbavit veškeré odpovědnosti za škody způsobené nevinným osobám. Jde například o Kyle Goodwina, který měl u Megauploadu uložena firemní data, ale i ostatních, včetně poskytovatele služeb firmy Carpatia, kterým vládní zátah také způsobil škodu. EFF připravil přehled zůstatněných a názorů které budou předkládat.

Kyle Goodwin: Pan Goodwin, kterého EFF zatupuje, je majitelem firmy nazvané OhioSportsNet, která mediálně pokrývá sportovní akce místní střední  školy. Pan Goodwin a jeho producenti používají Megaupload pro ukládání a sdílení videozáznamů sportovních utkání. Jednotlivé soubory měl pan Goodwin zálohované na svém pevném disku, ale náhoda tomu chtěla a pár dní před vypnutím Megauploadu jeho osobní disku havaroval a tak je nyní již tři měsíce pan Goodwin bez přístupu ke svým vlastním souborům, které potřebuje pro provoz svého byznysu.

Pan Goodwin se obrátil na soud s požadavkem, aby byl jemu, a všem podobně postižiným nevinným obětem, soudně zajištěn přístup k vlastním placeným účtů Megauploadu a aby dostaly všechny své soubory zpět.

Carpathia: Carpathia je firma, které fyzicky patří (stále) servery. Megaupload si pronajmul 1103 serverů, které obsahují 25 petabajtů. Carpathia je stále vlastníkem těchto serverů a neodstranila z nich žádné údaje, a to navzdory vládnímu tvrzení že firma nemá již žádnou povinnost data udržovat. Od samotného počátku Carpathia pracovala na zachování dat uživatelů, ale prohlašuje, že data nevlastní a není oprávněna k nim přistupovat a vrátit je svým právoplatným vlastníkům.

Protože vláda zmrazila všechny finanční  prostředky Megauploadu a data zůstla v serverech Carpathie, nese firma náklady na údržbu těchto serverů – zhruba ve výši 9000 dolarů denně a žádá aby soud rozhodl a umožnil buď třetí straně přístup k obsahu, umožnil převzetí serverů a nebo rozhodl, kdo ponese další náklady na provoz a údržbu serverů.

MPAA: MPAA – Motion Picture Association of America, obchodní organizace zastupující několik největších filmových studií, prohlašuje, že na server Carpathie je podstatné procento souborů porušujících autorská práva členů organizace. (Pochopitelně MPAA ve skutečnosti vůbec neví co je obsahem těchto serverů, ale sama i se svými stoupenci se nikdy nebála střílet od boku a teprve potom vyšetřovat). MPAA žádá soud, aby zakázal předání serverů (a obsahu) Carpathie jakékoli třetí straně.

Skutečně, tato organizace přichází s tvrzením, že i soudně nařízený (!!) převod serverů by byl porušením autorského zákona, protože alespoň nějaké servery budou pravděpodobně (!!) obsahovat alespoň nějaký materiál chráněný autorskými právy. Skutečně, čtete správně, MPAA přichází s tvrzením, že převod serveru na třetí osobu (bez ohledu na to zda třetí osoba má k obsahu přístup či nikoli) představuje porušení autorských práv chráněného obsahu.

MPAA vyjadřuje obavy, že by se Megaupload mohl dostat k obsahu serverů a zprovoznit svou službu v cizí jurisdikci. EFF si myslí že to je nepravděpodobné, neboť soud a účastníci mají pravomoc vytvořit právní rámec, který zajistí že se tak nestane.

MPAA také tvrdí, že neplánuje žalovat jednotlivé uživatele Megauploadu, neboť se chce vyhnout právě jednotlivým sporům o uložená data (jak bylo zmíněno, v podstatě netuší nic o většině obsahu serverů). Je tedy jistě  potešitelné, že MPAA nebude žalovat zákazníky Megauploadu, pak ovšem, bez podání žaloby, nemá MPAA ani vláda právo ponechat si data zákazníků a je pobuřující, že MPAA chce zabránit těmto uživatelům k přístupu k jejich datům bez řádného procesu.

Megaupload: Megaupload se zatím nevyjádřil, ale EFF ví, že jeho pokusy spolupracovat s vládou na zachování dat na serverech Carpathie nebyly úspěšné.

Vláda (stát): EFF doufala, že vláda bude spolupracovat  panem Goodwinem, firmou Carpathia a ostatními stranami pro dosažení toho, aby s nevinými občany nebylo v tomto zmatku opět zameteno. Bohužel, americká vláda se v této věci snáží maximálně vyhbout jakékoli zodpovědnosti. Ve svém vyjádření vláda tvrdí, že namá žádnou povinnost napomáhat při zachování dat uživatelů.

Ještě více znepokojující je ale tvrzení vlády, že soud nemá žádnou pravomoc přikázat firmě Carpathia nebo jiné osobě uchovávat nebo vrátit data. EFF je přesvědčena že se vláda v tomto bodě mýlí.

Vláda v tomto trestním řízení zablokovala a zmrazila veškeré finanční prostředky Megauploadu, takže je jasné, že Megaupload nemůže Carpathaii za navrácení dat ze serverů zaplatit. Když vláda ukončila podnikání Megauploadu, zmocnila se jeho domény a zmrazila jeho finance, tak při tom ale také připravila pan Goodwina a další o jejich právoplatný majetek. Vláda by při tom měla (v zájmu občanů) prosazovat takový postup, který by umožnil Megauploadu a Carpathii vrátit data uživatelům.

Každopádně, bez ohledu na výsledek soudního sporu je jasné, že půjde o precedens v tom, jak daleko lze zajít ve všech budoucích případech, kdy se bude stát chtít zbavit všech stránek obsahujících uživatelská data třetích stran.

Zdroj: EFF

Pozn. Tento případ je mohem důležitější než se zdá a dávno v něm už nejde (a nikdy nešlo) o Kim DotComa a Megaupload. Nicméně špatné rozhodnutí může otřást celým byznysem kolem „cloudu“. Neboť kdo by se hrnul do poskytování služeb za situace, kdy mu může být zabaven hardware jen na základět nějakých jedniček a nul, které kdosi nahrál na jeho servery. A kdo z klientů by svěřoval svá data cloudu, když mohou kdykoli kvůli třetí osobě znepřístupněna a ukradena a ještě bez náhrady. 

Napsat komentář