Mnoho vědců předpokládá, že koronavirus se šíří vzduchem

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v pondělí odstranila z webových stránek text, kde bylo uvedeno, že nový koronavirus se šíří vzdušným přenosem. Agentura uvedla, že pokyny, které v pátek zveřejnila bez předchozího upozornění, neměly být zveřejněny, protože se jednalo o raný návrh. Součástí již staženého pokynu bylo doporučení, aby každý, kdo setrvával v přítomnosti nakažené osoby 15 minut, byl testován.

„Bohužel, návrh revize vyšel bez jakéhokoli technického přezkumu,“ řekl Jay Butler, zástupce ředitele CDC pro infekční nemoci. „Vracíme se k dřívější verzi a tento proces přehodnocujeme.“ Jednalo se o selhání procesu v CDC. “

Důkazy o tom, že se virus vznáší ve vzduchu, se ale hromadí měsíce a stále hlasitější skupina biologů poukazuje na mimořádně události šíření viru ve sborech, autobusech, barech a dalších špatně větraných prostorech. Z textu, který CDC v neděli odpoledne stáhlo, se zdálo, že se k nim CDC připojilo v souhlasu, že koronavirus může být přenášen vzduchem.

Odborníci, kteří přezkoumali páteční příspěvek CDC, uvedli, že změna postoje měla sílu změnit politiku a provést zásadní přehodnocení potřeby lepší ventilace vnitřního vzduchu.

Jose-Luis Jimenez, profesor chemie na Coloradské univerzitě v Boulderu, který studuje, jak aerosoly šíří virus, řekl pro Washington Post před tím, než CDC pokyn stáhlo, že „Pokud můžeme snížit přenosy tím, že více lidí porozumí jak se virus šíří a a bude vědět co dělat, aby to zastavilo, je to dobrá věc.“

Agentura zveřejnila v pátek informace, že virus může být přenášen na vzdálenost větší než šest stop, což naznačuje, že vnitřní ventilace je klíčem k ochraně před virem, který nyní zabil téměř 200 000 Američanů. Zatímco agentura dříve varovala, že virus se šíří většinou velkými kapkami, které se šíří jen na krátkou vzdálenost, v pátek uvedla, že „malé částice, jako jsou například aerosoly“, jsou důležité.

„Přenos ve vzduchu je věrohodný a řekl bych, že možný,“ řekl Butler. Ale řekl, že údaje nenaznačují, že by se koronavirus šířil primárně vzduchem, na rozdíl od nemocí, jako je tuberkulóza.

Butler uvedl, že páteční pokyny zveličily postoj agentury k šíření ve vzduchu. „Kdybych nic lepšího neznal, myslel bych si, že říkáme, že přenos vzduchem je velmi důležitý, ne-li hlavní způsob přenosu,“ řekl. „To neodráží náš současný stav poznání.“

Pokud by šíření ve vzduchu bylo hlavní cestou, Butler řekl, očekával by , že se nemoc bude pohybovat po celém světě ještě rychleji, než tomu bylo. „Zdá se, že epidemiologie je zcela jasná, že nejvyšší riziko je v kontextech domácností,“ řekl, což znamená prostřednictvím blízkosti jednoho člena rodiny nebo spolubydlícího k druhému.

Náhlé změny pokynů vydávaných veřejnosti jsou ovšem v rozporu s pravidly CDC pro krizové řízení. Po katastrofální komunikaci během antraxových útoků z roku 2001 – kdy bílý prášek v obálkách vyvolal rozsáhlou paniku – agentura vytvořila 450stránkový manuál, který nastiňuje, jak by američtí vůdci měli během krizí mluvit s veřejností.

Ochrana zranitelných osob před virem, který infikuje miliony lidí, závisí na tom, aby lídři USA vydali jasné pokyny v oblasti veřejného zdraví a důvěru veřejnosti, že budou postupovat podle pokynů, které by jim mohly zachránit život.

Byl to také poslední dezorientující obrat ve vědecké debatě s obrovskými veřejnými důsledky pro to, jak se vracíme do škol a úřadů. Diskutuje se o tom, zda extrémní infekčnost a houževnatost koronaviru je způsobena jeho schopností dobře se šířit na vzdálenost šesti stop, zejména uvnitř, v malých částicích, které jsou výsledkem mluvení, křiku, zpěvu nebo jen dýchání.

Mnoho odborníků mimo agenturu tvrdí, že patogen lze vdechnout na podstatně delší vzdálenosti, zvláště pokud jsme uvnitř a výměna vzduchu a podmínky proudění stagnují.

„Špatná ventilace může hrát hlavní roli při mimořádně se šířících událostech, když lidé, kteří si neuvědomují, že šíří virus, a jsou vysoce nakažliví, stráví dlouhou dobu v přeplněném vnitřním prostředí, kde většina lidí nenosí masky,“ uvedla profesorka Shelly Miller strojírenství na University of Colorado v Boulderu, který se zaměřuje na kvalitu vnitřního vzduchu.

„Brzy došlo k velkému zmatku, protože WHO neústupně řekla, že nemoc není přenášena vzduchem.“ Neboť stále chybí dostatečeně ověřené důkazy nutné pro to, aby se choroba mohla oficiálně považovat za přenosnou, “dodala profesorka civilního a environmentálního inženýrství Virginie Tech Linsey Marr. „Myslím, že je to kvůli historická zaujatosti a skutečnosti, že se aerosoly přehlíží.“

Jimenez uvedl, že mezi odborníky na veřejné zdraví existuje výchozí předpoklad, že přenos ve vzduchu je ve světě patogenů vzácný. U jiných onemocnění vyžadoval desetiletí výzkumu, aby tento předpoklad překonali, řekl, stejně jako tomu bylo v případě spalniček a tuberkulózy. Pokusy prováděné Richardem Rileyem a jeho kolegy na univerzitě Johns Hopkins v 50. letech nakonec pomohly přesvědčit lékařský obor, že tuberkulóza se dokáže sířit vzduchem bez ohledu na kapénky.

CDC se vrátilo k textu používanému před tímto víkendem, který bere na vědomí, že hlavním způsobem přenosu viru je vdechování kapének produkovaných infikovanou osobou. Aerosoly jsou mnohem menší než kapičky dýchacích cest. „Kapky padají na zem rychle, ale aerosoly mohou cestovat vzduchovými proudy potenciálně celé hodiny,“ uvádí blog lékaře Penn Medicine zveřejněný v srpnu . „Aerosolizované viry tedy budou pravděpodobně mnohem infekčnější než viry vázané na kapičky dýchacích cest a je mnohem obtížnější se jim vyhnout.“

Nyní odstraněné informace ovšem mohly způsobovat velké problémy. Lidé na Twitteru již navrhovali změny v politice, zejména pokud jde o stolování uvnitř a pokyny týkající se vnitřních učeben . Lidé si mysleli, že právě tento druh zpráv může přimět zákonodárce a starosty po celé zemi, aby změnili směr svých předpisů. „Už měsíce říkáme „ noste masku “ a „ buďte 6 stop od sebe “,“ tweetoval Abraar Karan , lékař v nemocnici Brigham and Women’s Hospital v Bostonu a na Harvardské lékařské škole. „Látkové masky nejsou určeny k blokování aerosolů. A 6 stop od sebe nemusí být dostatečné, zejména [uvnitř] [se] špatnou ventilací. “

Právě pro tuto dvojznačnost zveřejněných informací, která by mnohé osoby definitivně mohla odradit od používání masek, které přes všechny své nedostatky přeci jen omezují šíření velkých kapének při kašli a kýchání, byl pravděpodobně text stažen z webu. Rovněž pokyn o povinném testování každého, kdo byl alespoň 15 minut v přítomnosti jiné nakažené osoby, byl nejen značně problematický, ale v podstatě neproveditelný.

Pouze čas ukáže, zda CDC znovu vydá pokyny, které potvrzují, že aerosoly jsou hlavním způsobem šíření viru – nebo se budou držet současných doporučení. Není to poprvé, co jsme slyšeli obavy ohledně aerosolů ohledně viru.

V červenci zveřejnila Světová zdravotnická organizace zprávu, která podrobně popisuje přenos COVID-19 poté, co Marr, Miller, Jimenez společně s 239 vědci zaslalo organizaci dopis ohledně výzkumu, který ukazuje, že virus se může šířit vzduchem.

„Většina organizací pro veřejné zdraví, včetně Světové zdravotnické organizace, neuznává přenos ve vzduchu, s výjimkou postupů generujících aerosol prováděných ve zdravotnických zařízeních,“ napsali odborníci. „Mytí rukou a sociální distancování jsou vhodné, ale podle našeho názoru nedostatečné k zajištění ochrany před respiračními mikrokapénkami, které přenášejí viry, vydechované do ovzduší infikovanými lidmi.

“ Zpráva WHO poznamenala, že některá ohniska v přeplněných vnitřních prostorech naznačují přenos aerosolu i kapiček. Ať už je důvod pro obrácení CDC jakýkoli, znalost pravdy o tom, zda je virus přenášen vzduchem, je zásadní. Pokud přesně nevíme, jak se šíří COVID-19, nepřijmeme vhodná opatření k ochraně sebe a svých komunit. Prozatím je nejlepším postupem pokračovat v nošení obličejové masky, vyhýbání se přeplněným oblastem, být karanténě, pokud se cítíte nemocní (i když máte podezření , že nemáte virus ), a být v bezpečí stranou, dávat si pozor na blízká setkání.

Autoři citovali předchozí studie naznačující, že bakterie úzce související s novým virem se šířily vzdušným přenosem. Říkali, že „existují všechny důvody očekávat“, že koronavirus se chová podobně. Pokud se vzduchem dokáží přenášet bakterie, je pravděpodobné, že viry se budou transportovat úplně stejně. Kapénky se velmi rychle vypařují a na mění v jemný aerosol, který může transportovat virus společně s nejemnějším prachem a vlkostí na velké vzdálenosti. Vědci uváděli poznatky sborů ve státě Washington   a  výzkum  modelu špatně větrané restaurace v čínském Guangzhou, přičemž každý z nich zvyšoval možnost infekce vzdušnými kapičkami.

„Jsme znepokojeni tím, že nedostatečné uznání rizika vzdušného přenosu COVID-19 a nedostatek jasných doporučení ohledně opatření proti vzdušnému přenosu vzduchem bude mít významné důsledky,“ napsali vědci. „Lidé si mohou myslet, že jsou plně chráněni dodržováním současných doporučení, ale ve skutečnosti jsou zapotřebí další opatření ohledně výměny vzduchu.“

V  dopise  zveřejněném v časopise Clinical Infectious Diseases dva vědci z Austrálie a USA napsali, že studie ukázaly „nad jakoukoli rozumnou pochybnost, že viry se uvolňují během výdechu, mluvení a kašlání v mikrokapénkách dostatečně malých na to, aby zůstaly ve vzduchu . “ To znamená, že lidé v určitých vnitřních podmínkách mohou být vystaveni většímu riziku infekce, než se dříve myslelo.

Vědci rovněž upozornili, že takové , byť pravdivé, zprávy, mohou vyvolat ještě větší strach a paniku.“ Lidé hned myslí na film „Nákaza“, který je jako „Čelisti“ v oblasti infekčních chorob, “uvedl Marr na semináři o přenosu ve vzduchu konaném koncem srpna, který sponzorovala Národní akademie věd. Citovala zprávu odborníků na veřejné zdraví v Hongkongu, kteří dospěli k závěru, že strach z „paniky a politické viny“ způsobil neochotu úředníků označit první virus SARS za vzdušný.

Zdůraznila však, že v prostředí existují důležité rozdíly, které by mohly změnit způsob šíření vzdušného viru – uvnitř vs. venku a v klinickém prostředí vs. ostatní prostory.

Teoretický výdech koronaviru lze připodobnit výdechu kouře z cigarety. „V tomto oblaku částeček, může cestovat cokoli tak malého, co zůstane plavat ve vzduchu, daleko po celé místnosti,“ řekl. „I když jste v místnosti, kde vám připadá vzduch nehybný, ve skutečnosti stále existuje pohyb vzduchu, který může přenášet částečky přes celou místnost.“

Na rozdíl od balistických kapiček z kašle, které lze přirovnat k dělovým koulím vystřeleným z nosu nebo úst, které klesnou k zemi pokud nezasáhnou druhou osobu, aerosoly se vznášejí ve vzduchu a lze je nechtěně vdechovat, neboť jsou tak jemné, že překonají špatné zábrany.

Případové studie

Vědci se snaží pochopit, jak vysvětlit některé z největších událostí šíření virů nejen předpokladem vzdušných virových částic, ale také podmínkami konkrétních vnitřních prostor, včetně jejich ventilačních systémů a tím, kolik umožňují cirkulaci čerstvých virů vzduch.

Bjorn Birnir, matematik z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře, studuje tři dobře zdokumentované případy, kdy se koronavirus rychle a široce rozšířil v uzavřeném nebo vnitřním prostředí – restaurace v čínském Guangzhou ; autobus cestující v čínské provincii Zhejiang; a call centrum v Soulu.

Při konstrukci modelu, jak virové částice z našeho dechu proudí vnitřním vzduchem, když je ventilace nízká, Birnir zjistil, že za těchto okolností může být populární pravidlo šesti stop pro sociální distancování nedostatečné. Lidé mnohem dále od infikovaného jedince mohou vdechnout vysoké hladiny viru, kterou lze očekávat, pouze pokud by stáli nebo seděli přímo vedle této osoby.

Například v případě restaurace, kde jedna nemocná osoba nakazila devět dalších. Birnirův model, který dosud nebyl publikován v recenzovaném časopise, zjistil, že díky špatné ventilaci vzrostla koncentrace viru tak vysoko, že během sedmi minut byl zamořen prostor v podstatě podobně jako byste seděli přímo vedle infekční osoby.

V autobuse infikovala jedna osoba během dvou 50minutových jízd 24 dalších, ale lidé seděli poblíž otevřených oken a byli ušetřeni. V call centru, kde bylo nakonec nakaženo 97 lidí, se zdá, že jeden jedinec nakazil několik dalších blízkým kontaktem, a poté, co skupina spolupracovala, se virus šířil vzduchem díky přítomnosti několika nemocných lidí ve velkém vnitřním prostoru pracovní plocha.

„Koronavirus SARS-CoV-2 útočí ve dvou krocích,“ napsal Birnir. „Prvním krokem je lineární přenos mezi jednotlivci s pár denním zpožděním.“ Druhým krokem je exponenciální šíření vzduchem, ovlivněné klimatizačním systémem, které ovlivňuje mnohem větší počet lidí. Ve druhém kroku se tedy vzdušný přenos stane ruper přenašečem. “

„Je logické, že koncentrace kapiček se časem zvyšuje a pokud nejsou odstraněny systémem HVAC (klimatizace, odvětrání), zůstávají v prostoru a zvyšují pravděpodobnost infekce,“ uvedl stavební inženýr Raj Setty, ředitel společnosti Setty Associates a člen pracovní skupina pro epidemii v ASHRAE, mezinárodní společnosti zaměřené na vytváření standardů.

Zůstává mnoho neznámých. Není přesně jasné, jaká je infekční dávka koronaviru – a pravděpodobně se u různých jedinců liší. Je jasné, že záleží na délce času, který člověk stráví v infekčním prostoru, ale nikdo nemůže poskytnout přesné pokyny, jak dlouho je příliš dlouho. Není ani zcela jasné zda existují skuteční super-přenašeči, kteří z nějakého důvodu nesou extrémně vysokou virovou zátěže, kterou vylučují do vzduchu – o čem Birnir pochybuje – na rozdíl od zvláště uzavřených nevětraných vnitřních prostorech, které umožnit hromadění viru.

Z takových případů je zřejmé, že i když se virus jistě šíří v domácnostech mezi členy rodiny, rychle se šíří i v interiérech, které spojují spoustu lidí.

Snad nejznámější ze všeho je nechvalně známá březnová sborová praxe v údolí Skagit ve státě Washington, kde je podezření, že 53 ze 61 účastníků bylo nakaženo jedním nemocným jedincem během zhruba 2 a půl hodiny cvičení. Účastníci příliš společensky neinteragovali, kromě zpěvu – což z něj činí obtížně sporný případ vzdušného přenosu na velké vzdálenosti v prostoru, kde se vzduch nemění dostatečně často na to, aby virus odstranil, a kde někdo pohání virus na mimořádně dlouhé vzdálenosti kvůli námaze zpěvu.

Případ sboru Skagit je „nejzávažnějším“ z mimořádných událostí, které zkoumal, řekl Jimenez. On a jeho kolegové ve studii, která byla přezkoumána a předložena ke zveřejnění v časopise Indoor Air, modelovali pravděpodobné šíření viru v sále kostela na základě chování jednoho člena sboru, který infikoval desítky dalších.

Tato osoba, „indexový případ“, dorazila právě v okamžiku, kdy již začala zkouška, a lidé – zpěváci stáli na svých místech a nemísili se. Protože zpěváci zůstali v hale v pevných pozicích, „neexistovaly žádné příležitosti pro velké kapičky cestovat z člověka na člověka,“ řekl Jimenez. „Stává se extrémně nepravděpodobným, že to bylo něco jiného než přenos pomocí aerosolu.“

Mezitím mnoho odborníků závodí s plány na zvýšení bezpečnosti vnitřních prostor zlepšením ventilace.

Pollitt a Sten Vermund, děkan Yaleovy školy veřejného zdraví, spolupracují s veřejnými a soukromými školami v Connecticutu na prevenci šíření koronaviru. Pollitt a její kolegové vytvořili vývojový diagram pro vedení škol, který by podle ní mohl platit pro kanceláře a další veřejné prostory.

Doporučení zahrnují: deaktivujte ventilaci založenou na senzorech, abyste zajistili, že vzduch v místnosti bude neustále proplachován. Otočte lamely stropních ventilátorů, abyste nasávali vzduch nahoru a pryč a mějte otevřená okna.

Průmyslová hygiena však funguje pouze tehdy, když lidské chování dodržuje základní předpoklady . Pokud máte jednotlivce, kteří nedodržují pravidla, např. masky ve stísněných prostorech, fyzicky se nedistancují a nemají dobrou hygienu rukou, pak se nemůžete nemůžete dostat ze špatné situace, i když dobrá výměna vzduchu podstatně snižuje riziko přenosu.