MÝTUS: EU prý zakáže český „rum“ (tuzemák)

Bylo nebylo, psal se rok 2008, a v jedné chaloupce se narodilo Nařízení. Mnoho lidí a aktivistů se z jeho zrození radovalo. Vždyť na něj tak dlouho čekali! Protože s ním přišla naděje, že některé sporné a zdraví nebezpečné látky se nebudou smět používat. Třeba ty, které napadají genetický materiál v buňkách a mohou způsobit i neplodnost (pro fajnšmekry: říká se jim „genotoxické“).

Nutno dodat, že novorozeně nebylo žádný ranař. Spíš drobeček, který šel na všechno pomalu. Dal všem (státům EU) čas až do svých 10. narozenin. Až po vypršení tohoto přechodného období (tedy 22. dubna 2018) se budou smět nadále používat jen ty látky, u kterých si výrobci zažádají o povolení, obdrží ho, a látky budou zařazeny na oficiální seznam povolených. Jenže leckdo v té době ještě spal.

Až v roce 2016 dodala Asociace výrobců příchutí Evropské agentuře pro bezpečnost potravin (EFSA) všechny nutné podklady, na základě kterých bylo možné vypracovat posudek. Týkal se opravdu mnoha látek, zdaleka ne jen rumové příchuti. Po zveřejnění výsledků v ČR vypukla panika. Chytlavé heslo: Brusel proti české národní mňamce! Zatrhne rumové aroma, sbohem chuť vánočního cukroví.

Chceme to uvést na pravou míru: NESMYSL! Realitu lze popsat na jednom řádku: Komise nic nezakázala. Teprve se jedná a do dubna 2018 se musí vyjasnit, za jakých podmínek by bylo možné toto aroma používat po vypršení desetileté lhůty. Hledání náhražek navíc jede na plné obrátky, a to i v Rakousku a Německu, na které se vztahují stejná pravidla jako na nás.

A teď humor stranou, o co přesně jde.

Pod tlakem evropské veřejnosti, která se stále víc zajímala o to, co jí a pije, bylo členskými státy EU v roce 2008 schváleno tzv. nařízení o ochucovadlech. Značně se zpřísnila pravidla pro používání tzv. „éček“ a označování potravin obecně.

V případě ochucovadel, jako např. rumová tresť, bylo dohodnuto, že výrobci mají 10 let (od 2008 do 2018), aby požádali o povolení ochucovadla používat. Teprve v roce 2016 o povolení používat rumovou tresť požádala evropská asociace výrobců ochucovadel. Čeští výrobci jsou jejími členy.

Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) tak mohla vypracovat vědeckou studii, kterou zveřejnila v létě 2017. Studie v rumové tresti identifikovala tři látky, které mají genotoxický účinek, tedy schopnost narušit genetický materiál živých buněk. Panel expertů proto povolení rumové tresti nedoporučil.

Evropská komise nyní jedná o výsledcích studie s členskými státy, včetně České republiky, a do dubna 2018 musí dle zákona rozhodnout, zda tresti povolení udělit či nikoliv.

Výrobci, kteří rumovou tresť používají, momentálně aktivně hledají její přírodní náhražky, které nebudou zdraví škodlivé. Týká se to výrobců nejvíce v Německu, Rakousku, Rumunsku a samozřejmě v České republice.

Zdroj: https://ec.europa.eu/czech-republic/news_cs (otevře se na nové záložce nebo v novém okně)