Soutěž! Vyhraj! A dej dotacím smysl!

bankwatch-org-soutez-mate-lepsi-napad-179x250

bankwatch-org-soutez-mate-lepsi-napad-179x250Máte lepší nápady, co dělat za peníze z evropských fondů? Máte lepší nápady, jak řešit místní problémy? Máte lepší nápady, jak chránit přírodu a šetřit její bohatství? Myslíte, že by peníze z evropských fondů měly pomáhat lidem i přírodě? Myslíte, že je možné utratit je smysluplně a lépe než dosud? My také! Proto vyhlašujeme soutěž o lepší nápady na využití evropských fondů. Zapojte lidi ve vašem okolí a vymyslete, jak zastavit nekonečné zácpy nebo zachránit poslední kousek přírody za městem.
Soutěž, vyhraj a dej dotacím smysl. Konec utrácení za nesmyslné projekty.

Do soutěže se můžete přihlásit vyplněním přihlášky a jejím odesláním na email soutez@bankwatch.org. Můžete přihlašovat svoje nápady, jak v příštím kole využít evropské fondy k řešení místních problémů a zároveň ke zlepšení životního prostředí. Vítěz/ka získá finanční odměnu až 35 000 korun!

Přihlášený projekt by měl splňovat následující kritéria:

  • přispět k ochraně přírody nebo ke snížení plýtvání přírodními zdroji
  • zapojit do rozhodování i realizace projektu místní občany, organizace, firmy
  • řešit lokální problém

Hledáme zejména investiční projekty z následujících kategorií:

  • udržitelná energetika a úspory energie
  • šetrná doprava
  • životní prostředí ve městech a veřejný prostor
  • ochrana krajiny a ekosystémů

Nápad na projekt by měl kombinovat přínosy z více kategorií a měl by být v něčem nový, měl by obohatit známá řešení. Zároveň by měl dobře odpovídat na potřeby v místě realizace a zapojovat veřejnost ve fázi jeho přípravy a pokud možno i realizace; zajistit, aby nápad místní lidé podporovali. Přitom je ale důležité, aby byl projekt realistický. Aktivity jako školení, informační kampaně nebo výzkum jsou přijatelné, pouze pokud jsou doplňkem k výše zmíněným investičním aktivitám.

Přihlášku je třeba odeslat na adresu soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. listopadu 2012. Vítězné návrhy budou vybrány a vyhlášeny během prosince. Předání cen se uskuteční na slavnostní akci v prosinci v Praze.

Zdroj: http://bankwatch.org/soutez

Napsat komentář