Srovnání inovační výkonnosti: Jak inovační je Česká republika?

Brusel 14. července 2016 Evropská unie dnes zveřejnila výsledky evropského srovnávacího přehledu inovací, srovnávacího přehledu informací v regionech a průzkumu „Innobarometer“ pro rok 2016. Jako hlavní závěr z nich vyplývá, že EU dohání v míře inovací Japonsko a USA. Nejlepší výsledky v tomto směru opět vykazuje Švédsko a nejrychleji rostoucím inovátorem se stalo Lotyšsko. Česká republika patří mezi umírněné inovátory.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, řekla: „Chci udělat z Evropy místo, kde inovační malé a střední podniky a stejně tak začínající podniky prosperují a mohou expandovat na jednotném trhu. To však vyžaduje soustředěné úsilí. Na úrovni EU potřebujeme zjednodušit legislativu upravující DPH, pozměnit pravidla pro insolvenční řízení, lépe zpřístupňovat informace o regulatorních požadavcích a vypracovat jasný rámec pro pravidla duševního vlastnictví , jenž bude přínosný pro malé a střední podniky. Průběžně musíme také přizpůsobovat jednotný trh tak, aby na něm své místo našly nové služby, které nabízí například ekonomika sdílení.“

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Úspěšné země a regiony podporují inovace prostřednictvím četných politik, od investic po vzdělávání, od pružných pracovních podmínek až po vytvoření veřejné správy, která oceňuje podnikatelského ducha a inovace.Komise plní svou roli tím, že inovace podporuje ve všech politických oblastech. Snažíme se také zlepšit přístup k soukromým finančním prostředkům, a to cestou investičního plánu pro Evropu v hodnotě 315 miliard eur a unie kapitálových trhů, jakož i vytvořením nové Evropské rady pro inovace.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu k tomu dodala: „Strategie inteligentní specializace pomáhají členským státům a jejich regionům využívat svých konkurenčních výhod v oblasti výzkumu a inovací a nalézat cesty ke spolupráci mezi podniky a akademickou sférou. Tyto strategie ukazují, do jakých inovačních dlouhodobých investic by měly směřovat finance z evropských strukturálních a investičních fondů a případně z jiných unijních zdrojů. To výrazným způsobem přispívá k posunu Evropy směrem ke znalostní ekonomice.“

Dnes zveřejněná zpráva přináší tři hlavní závěry:

  • Co se týče vedoucího postavení v inovacích, v čele EU opět stojí Švédsko, následováno Dánskem, Finskem, Německem a Nizozemskem.
  • Ve vybraných oblastech inovací vedou v EU tyto země: Švédsko – lidské zdroje a kvalita akademického výzkumu, Finsko – finanční rámcové podmínky, Německo – soukromé investice do inovací, Belgie – sítě a spolupráce v oblasti inovací a Irsko – inovace v malých a středních společnostech.
  • Nejrychleji rostoucími inovátory jsou Lotyšsko, Malta, Litva, Nizozemsko a Spojené království.
  • Regionální inovační centra existují i v zemích, které jsou umírněnými inovátory. Jako příklad lze uvést Piemont a Furlánsko-Julské Benátsko v Itálii, Baskicko ve Španělsku a Bratislavský kraj na Slovensku.
  • Hlavní hnací silou pro úspěch v inovacích je vyvážený systém na podporu inovací, který kombinuje vhodnou míru veřejných a soukromých investic, účinná inovační partnerství společností s akademickým světem a mezi sebou navzájem, jakož i kvalitní vzdělanostní základ a špičkový výzkum. Hospodářský dopad inovací se musí projevit v podobě prodeje a vývozu inovačních produktů i ve zvyšování zaměstnanosti.
  • Specializace na klíčové základní technologie zvyšuje regionální inovační výkonnost, zejména v oblasti vyspělých materiálů, průmyslové biotechnologie, fotoniky a vyspělých výrobních technologií.
  • Očekává se, že během příštích dvou let inovační výkonnost EU poroste. Většina společností plánuje, že v příštím roce zachová nebo zvýší míru investic do inovací. Nejpravděpodobněji tak učiní firmy v Rumunsku, na Maltě a v Irsku.

Souvislosti

Nedávná zpráva „Věda, výzkum a inovační výkonnost v EU“ poukazuje na jasnou spojitost mezi růstem v EU a investicemi do výzkumu a inovací a zároveň podtrhuje význam, jaký má soustavné úsilí o zvyšování investic do této oblasti. Informace o činnostech, kterými se Komise snaží inovace podpořit, jsou uvedeny v posledním oddíle našich odpovědí na časté dotazy.

Každoroční evropský srovnávací přehled inovací porovnává výzkumnou a inovační výkonnost zemí EU a vybraných třetích zemí. Zpráva letos poprvé obsahuje prognostickou část zaměřenou na soudobý vývoj, trendy a předpokládané změny.

Tento přehled je doplněn srovnávacím přehledem inovací v regionech, který hodnotí inovační výkonnost evropských regionů.

Průzkum „Innobarometer“ odhaluje nejnovější trendy a přístupy, pokud jde o inovační činnosti podniků v zemích EU, ve Švýcarsku a v USA.

Další informace:

Zdroj: Tisková zpráva EK