Strana zelených: Kocourek s Urbanem chtějí přeměnit českou krajinu v průmyslovou zónu

TS Strany zelených: 11.10.2011 Strana zelených protestuje proti přílepku k návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, který pozměňuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem pokoutného návrhu je umožnit zdarma zabírat polnosti a volnou krajinu pro výstavbu průmyslových zón.

„Přílepek, který podporují ministr Martin Kocourek se svým kolegou z ČSSD Milanem Urbanem, povede k odklonu od využití „brownfields“, které mají být pro výstavbu přednostně užívány, a tím umožní další svévolnou likvidaci krajiny. Po solárních polích nesmyslně umístěných na zemědělské půdě teď bude hyzdit krajinu i další várka plechových krabic,“ říká předseda Strany zelených Ondřej Liška.

„Už v minulosti poslanci ODS a ČSSD způsobili přijetím pozměňovacího návrhu poslankyně ČSSD Ivy Šedivé živelný zábor zemědělské půdy pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Nepoučili se a v destrukci české krajiny chtějí pokračovat,“ říká první místopředseda Strany zelených Přemysl Rabas.

Zelení také upozorňují, že návrh je v hrubém rozporu s usnesením Fischerovy vlády, která schválila aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (1). V něm je jasně zakotven úkol pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství „navrhnout nový systém odvodů za vynětí pozemku z půdního fondu s ohledem na kvalitu půdy a význam pro ekologickou stabilitu krajiny“ a především závazek Ministerstva životního prostředí předložit již příští rok novelu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, upřednostňující ochranu půdy před zábory a před působením procesů, jež půdu poškozují“.

„Nepochybujeme o tom, že členové vlády respektují platná vládní usnesení, a proto považujeme za samozřejmé, že se vláda proti přílepku razantně postaví,“ uvedl Přemysl Rabas, první místopředseda zelených.

Podle Strany zelených přílepky do demokratického legislativního procesu nepatří, což konstatoval i Ústavní soud ČR. V minulosti to byli právě zelení, kdo upozornil např. na přílepek, který se objevil v rámci zdravotnické reformy a jehož cílem bylo začít znovu utajovat platy vysokých státních úředníků.

„V krátkém časovém období zde máme další protiústavní přílepek, kterým se vláda snaží ve skrytu prosazovat politiku, která jde očividně proti veřejnému zájmu. Již z důvodu protiustávnosti je povinností sněmovny tento přílepek odmítnout,“ doplňuje Ondřej Liška.

Poznámky: Státní program ochrany přírody a krajiny ČR – viz http://www.mzp.cz/cz/statni_program_ochrany_prirody_a_krajiny

Strana Zelených www.zeleni.cz