Komise navrhuje nová daňová pravidla na podporu on-line podnikání v EU

Nová pravidla v oblasti DPH pro prodej zboží a služeb on-line, zjednodušení pravidel v oblasti DPH pro mikropodniky a začínající podniky, zdanění dropshippingu a patření proti podvodům v oblasti DPH organizovaným mimo EU (zásilky z Číny podklouzávající pod hranicí 22 Euro, aby bylo možné se vyhnout odvodu DPH), stejná pravidla pro zdanění elektronických knih, elektronických novin a jejich tištěných ekvivalentů – státy mohou sjednotit DPH na knihy a elektronické publikace na nejnižší sazbě.