Strana zelených: Kocourek s Urbanem chtějí přeměnit českou krajinu v průmyslovou zónu

TS Strany zelených: 11.10.2011 Strana zelených protestuje proti přílepku k návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, který pozměňuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem pokoutného návrhu je umožnit zdarma zabírat polnosti a volnou krajinu pro výstavbu průmyslových zón.