Tétauer (SZ): Návyk na ropný mejdan je relativně jednoduchý, návrat zpět však už mnohdy není možný

Moldavská dráha dokazuje o jarních prázdninách, že patří mezi regionální tratě, kde je zapotřebí zachovat provozuschopnost pro její hojně využívaný pravidelný, alespoň prázdninový a víkendový provoz. Havárie a technický stav trati však naznačil v minulých dnech, že ačkoli jsme často svědky poklepání základních kamenů stavby dálnic, nebo miliardových investic do oprav silnic III. tříd, tak není možné ani železnici ponechat bez řádné údržby, nebo větších oprav.
V zimních měsících je využívána pravidelnými cestujícími, zejména běžkaři, v letních měsících je využívána pěšími turisty a cyklisty. Všichni cestující, většinou z Teplicka a Mostecka, jsou vzorovými návštěvníky hor bez nároků na parkovací místa a znečišťování ovzduší. Zároveň propagační akce Ústeckého kraje, kdy o jarních prázdninách vyjíždí vlak z Ústí nad Labem ve zdvojené soupravě, a je přitom plný cestujících, ukazuje, že o železniční dopravu je značný zájem a ta svými službami region jednoznačně obohacuje.

„Ta jízda vláčkem po celé délce trati je jedním z lákadel Krušnohorských vrcholů a patří neodmyslitelně k dojmům, které z pozice řidiče automobilu nikdy nemůžete zažít“ říká Michal Cuc, majitel ubytování v soukromí na Moldavě.

Havárie a technický stav trati však naznačil v minulých dnech, že ačkoli jsme často svědky poklepání základních kamenů stavby dálnic, nebo miliardových investic do oprav silnic III. tříd, tak není možné ani železnici ponechat bez řádné údržby, nebo větších oprav.

Proto se připojuje i Strana zelených s požadavkem na urychlené vyjádření správce trati a odpovědných politických činovníků k zachování kontinuity v provozu na této trati, tak aby se cestující na trať brzy navrátili bez nutnosti použití náhradní autobusové dopravy. Zároveň požadujeme zrychlenou přípravu opravy sesunutého úseku. SŽDC v minulosti ukázala, že o urychlené opravy regionálních tratí příliš nestojí. Příkladem byla třeba trať Mělník – Mšeno, kde zanedbáním údržby a následným dlouhodobým zastavením provozu došlo k závažnému propadu turistického ruchu, což velmi poškodilo místní podnikatele. Obdobná situace je na trati 097, která byla poškozena vlivem stavby dálnice D8, a přestože sesuv je už dávno sanovaný a dálnice je zprovozněná, tak oprava poškozené dráhy se teprve začíná řešit.

Takový přístup je u regionálních tratí nepřípustný neboť návyk na „ropný mejdan“, tedy úplné přeorientování dopravního systému na silniční dopravu, je relativně jednoduchý, návrat zpět však už mnohdy není možný, protože mnozí podnikatelé ukončí činnost, turisté si zvyknou jezdit jinam a nákladní dopravci transformují svou logistiku tak, že ji přizpůsobí silniční dopravě a nebudou mít motivaci toto jakkoliv v dohledné době měnit. Politické strany teď mají šanci ukázat, nakolik to s rychlou přípravou staveb, podporou hospodářsky slabších regionů a podporou železniční dopravy myslí vážně, zvlášť když tyto stavby nebudou žádní ekologové blokovat – právě naopak, velmi je uvítají“, uzavírá Michal Tétauer, představitel Strany zelených.