TS ZS: Stát nesmí zdražit elektřinu, zatímco distributoři…

Čtyřlístek - logo Strana zelených - zelení

Strana zelených požaduje okamžité stažení návrhu nové tarifní struktury elektřiny. Dle analýzy, kterou se má zabývat vláda, stoupne účet za distribuci téměř dvěma miliónům domácností. Jak zelení již dříve varovali, změna nejvíce dopadne na nejohroženější skupiny. Podle SZ musí Energetický regulační úřad (ERÚ) dokázat, že plní svou roli regulátora hájícího zájmy spotřebitelů a předložit nezvratitelné důvody, zda je třeba sazby u maloodběratelů skutečně měnit.

“Ačkoliv ERÚ tvrdí, že distribuční společnosti nezbytně potřebují prostředky na investice do údržby a rozvoje sítí, podle našeho propočtu distributoři za posledních pět let vydělali 51 miliard korun čistého zisku,” uvádí Matěj Stropnický, předseda SZ.

Analýza dopadů nových distribučních tarifů na domácnosti, kterou si u ministra průmyslu Mládka na začátku února objednal premiér Sobotka, ukazuje, že účet za distribuci elektřiny vzroste u 38 % (především malých) domácností a třetině firem. Například rodiče samoživitelé zaplatí o téměř 3 000 Kč a osamělý senior dokonce o 4 000 Kč ročně více. Účty také o 4 až 6 000 Kč za rok stoupnou všem chatařům (u běžně používaných jističů 3 x 25 A).

“ERÚ musí návrh tarifů neprodleně stáhnout a před přípravou nové verze vypracovat důkladnou analýzu ziskovosti distributorů, aktuálního nastavení distribučních poplatků a nutných investic do stávající distribuční soustavy i rozvoje chytrých sítí. Pokud se vůbec prokáže, že je distribuční tarify třeba měnit, požadují zelení proces přípravy nového návrhu do něhož budou zapojeni zástupci maloodběratelů, kteří tvoří většinu odběrných míst v Česku,” dodává Stropnický.

Na nových tarifech podle dopisu, který předsedkyně ERÚ Vitásková zaslala premiérovi, pracoval Řídící výbor složený ze zástupců úřadu, ministerstva průmyslu, ČEZ, distributorů a ČEPS. Oponentní radu tvořili zástupci velkoodběratelů. Jak vyplývá z aktuální analýzy, nikdo se po celou dobu přípravy nezabýval modelováním nových dopadů na domácnosti ani malé a střední firmy.

Ceny distribuce nyní mají velké části domácností vzrůst, přitom již nyní dle studie připravené pro Evropskou komisi patří mezi nejvyšší v Evropě. Ze sledovaných zemí platí více pouze Švédové. Podle Strany zelených, která analyzovala výroční zprávy tří distribučních společností (ČEZ distribuce a. s., E.ON distribuce a .s. a PRE distribuce a. s.), tyto tři firmy dohromady dosáhly na státem regulovaném trhu za posledních pět let čistého zisku 51 miliard korun. Téměř 28 miliard z toho připadá na ČEZ.

Jenda Žáček
tiskový mluvčí Strany zelených

POZNÁMKY

Zdroj: Tisková zpráva Strany zelených, http://www.zeleni.cz/stat-nesmi-zdrazit-elektrinu-zatimco-distributori-vydelavaji-miliardy/ ,  26. 2. 2016