Bezlicenční pásma přeplněna! Unie prosazuje jejich rozšíření.

evropska-unie-vlajka-eu-rozmaz

evropska-unie-vlajka-eu-rozmazEvropská komise požaduje po národních regulátorech (v ČR je regulátorem ČTÚ) rozšíření bezlicenčních pásem radiové komunikace a harmonizaci pásem v rámci Evropské unie. Rozšíření pásem je předpokladem pro další technický rozvoj bezdrátové komunikace, zlepšení propustnosti a rychlosti bezdrátových sítí a vytvoření obchodovatelných licencí pro nově zpřístupněná kmitočtová pásma. Bezdrátových zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, inteligentního ovládání a bezdrátových čidel, se v Evropě ročně prodá 40 milionů kusů a do konce roku 2015 jich bude na celosvětově v provozu přes 7 miliard.

Evropská komise představila v pondělí 3.září 2012 svůj plán na řešení exponenciálního růstu datového provozu v mobilních a bezdrátových sítích tím, že umožní bezdrátovým technologiím včetně širokopásmových sdílet rádiové spektrum.

Nové technologie umožňují sdílení rádiového spektra několika uživateli (například poskytovateli internetu) nebo využívání spektra dostupného mezi televizními frekvencemi i k jiným účelům. Vnitrostátní předpisy regulující využívání rádiového spektra však většinou nové technické možnosti nezohledňují, a proto hrozí, že kvalita služeb mobilních a širokopásmových sítí se s rostoucí poptávkou bude zhoršovat a nevznikne jednotný trh pro investice do tohoto druhu komunikačních služeb.

Koordinovaný postup států EU ve věci sdílení spektra zajistí větší kapacitu mobilních sítí, levnější širokopásmové bezdrátové připojení a nové trhy, jako například obchodovatelná sekundární práva k určitému přidělenému spektru.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová, která je odpovědná za digitální agendu, prohlásila: „Rádiové spektrum je něco jako ekonomický kyslík, potřebuje ho úplně každý člověk i podnik. Pokud nám dojde spektrum, mobilní a širokopásmové sítě přestanou fungovat. To je nepřijatelné. Musíme tento vzácný zdroj využít co nejlépe, a to tak, že ho budeme používat opakovaně a vytvoříme z něj jednotný trh. Potřebujeme jednotný trh se spektrem, abychom se znovu stali globálními lídry v mobilních a datových službách a přilákali více investic do výzkumu a vývoje.‟

V rámci nového evropského programu politiky rádiového spektra (IP/12/141) dnes Komise:

1) vyzývá regulátory, aby monitorovali a případně rozšiřovali tzv. bezlicenční pásma na harmonizovaném vnitřním trhu a podporovali inovace bezdrátových technologií vhodnými opatřeními v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru (676/2002/ES);

2) volá po důsledných regulačních opatřeních napříč EU v zájmu sdílených uživatelských práv k dostupnému spektru, která zaručí pobídky a právní jistotu pro všechny (stávající i nové) uživatele.

Souvislosti

Rádiové spektrum představuje nesmírně cenný a také stále vzácnější zdroj. Čím dál častěji jej využívá široká škála aplikací v různých odvětvích a je základním předpokladem pro fungování širokopásmových bezdrátových sítí. Prudký nárůst poptávky (ze strany mobilních počítačových zařízení, Wi-Fi hotspotů, ale i inteligentních sítí a průmyslové automatizace) znamená, že Evropa musí začít tento omezený zdroj využívat efektivněji než dosud.

Zdroje z tohoto odvětví odhadují, že celosvětový objem mobilních datových přenosů poroste do roku 2015 o 26 % ročně. Do té doby bude na světě přes 7 miliard telefonů, tabletů a jiných mobilních zařízení s připojením k internetu.

Další bezdrátové inovace využívající rádiové spektrum zahrnují bezdrátová čidla a dálkové ovládání inteligentních systémů (např. zhasínání světel na dálku, když nejsme doma, nebo regulace klimatizace podle aktuální teploty). Jen v harmonizovaném bezlicenčním pásmu 863–870 MHz se takových bezdrátových zařízení v Evropě každoročně prodá nejméně 40 milionů.

Rostoucí poptávka po bezdrátovém připojení však začíná narážet na hranice možností dostupného rádiového spektra. Například už neexistuje žádné volné spektrum a náklady na přerozdělení spektra na nové způsoby využití jsou vysoké, zvlášť pokud mají být současní uživatelé odpojeni.

Technologický pokrok umožňuje rádiové spektrum sdílet a tím i získat přístup k dodatečným zdrojům, aniž by byla ohrožena práva stávajících držitelů licencí k využívání frekvencí. Mnoho nových bezdrátových technologií je navrženo tak, aby sdílely frekvenční pásma, pro která není vyžadována licence (tzv. bezlicenční pásma). Jiná zpřístupňují další části spektra tím, že poskytují širokopásmové bezdrátové služby mezi televizními frekvencemi (v tzv. „bílých místech‟).

K tomu, aby tyto způsoby sdílení spektra přinesly co nejvíce výhod, musí být odstraněny regulační bariéry a poskytnuty pobídky na úrovni EU. Zejména je nutné, aby nová regulační opatření zaručila různým uživatelům, včetně stávajících držitelů licencí, práva k společnému využívání určitého frekvenčního pásma a odpovídající ochranu proti nežádoucím interferencím.

Právě probíhající inventarizace spektra podle programu politiky rádiového spektra přinese relevantní informace o využívání frekvenčních pásem a pomůže určit možnosti výhodného sdílení jak licenčního, tak nelicenčního spektra v rámci jednotného trhu. Jakmile budou tyto možnosti stanoveny, mohou být zaneseny jako standardní způsoby využití pro další geografické oblasti nebo frekvenční pásma do přehledu, který bude na základě inventarizace vypracován.

Pro vytvoření tohoto pokrokového regulačního prostředí v Evropě se Komise snaží získat podporu Evropského parlamentu a Rady.

Užitečné odkazy

MEMO/12/636 Digitální agenda: Optimalizace rádiového spektra jeho sdílením

Webová stránka o přístupu k sdílenému spektru

Sdělení Komise

Shrnutí pro veřejnost

Digitální agenda: politika rádiového spektra

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Zdroj: tisková zpráva EK

Napsat komentář