WTO rozhodla ve prospěch EU: Ruská cla jsou protiprávní

Brusel 27. ledna 2017 Panel Světové obchodní organizace (WTO) dnes prohlásil ruská antidumpingová cla, jež brání vývozu italských a německých lehkých užitkových vozidel, za protiprávní. Panel rozhodl, že Rusko v roce 2013 při zavedení antidumpingových cel, jejichž rozmezí se pohybuje od 23 % až do téměř 30 % a která postihují vývoz italských a německých vozidel, nedodrželo řadu pravidel WTO. To je pouze jeden z příkladů četných opatření přijatých v posledních letech Ruskem proti vývozu z EU. Zjištění panelu Rusku připomínají, že mezinárodní závazky nelze přehlížet.

„Jsem potěšena velmi jasným rozhodnutím WTO proti jednomu z nespravedlivých a protekcionistických opatření, která narušují hospodářskou soutěž a jichž jsme dnes v Rusku svědky. Cla uvalená na lehká užitková vozidla nejsou v souladu se závazky Ruska z doby jeho přistoupení k WTO. Tato opatření nyní musí být odstraněna. Věřím, že Rusko dostojí svým mezinárodním závazkům a toto rozhodnutí bude bez prodlení respektovat,“ uvedla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Panel dal EU za pravdu v souvislosti se všemi procesními námitkami a uznal řadu nedostatků týkajících se Ruskem provedené analýzy, jež vedla k zavedení cel. Vzhledem k tomu, že ruské orgány do svých výpočtů nezahrnuly některé domácí výrobce, vycházela jejich analýza škody údajně způsobené domácímu výrobnímu odvětví z nerealistických údajů. Při posuzování účinků údajného dumpingu orgány nezohlednily další faktor: nadměrnou kapacitu ruského odvětví lehkých užitkových vozidel, jež v té době činila sedminásobek skutečného prodeje na ruském trhu.

Strany mají 60 dní na to, aby se proti rozhodnutí odvolaly. V opačném případě se očekává, že Rusko přistoupí k odstranění svých antidumpingových cel na lehká užitková vozidla z EU.

Souvislosti

Antidumpingová cla uvalená na lehká užitková vozidla v květnu 2013 jsou namířena proti dovozu z Německa, Itálie a Turecka.

Opatření se týkají lehkých užitkových vozidel o hmotnosti 2,8 až 3,5 tuny, s karoserií dodávkového typu a dieselovým motorem o obsahu válců nepřesahujícím 3 000 cm3, konstruovaných pro přepravu nákladu do dvou tun nebo pro kombinovanou dopravu nákladu a cestujících.

Opatření byla přijata Euroasijskou hospodářskou unií a v současnosti platí pro dovoz do všech jejích zemí, tj. Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Ruska. Budou-li odstraněna, nebudou existovat žádná taková antidumpingová cla na dovoz z uvedených členských států EU do žádných členských zemí Euroasijské hospodářské unie.

Věc se týká konkrétně Ruska, jelikož v době, kdy ji EU v roce 2014 předložila WTO, bylo Rusko jediným členem Euroasijské hospodářské unie, na něhož se vztahovala pravidla WTO.

Tento spor je jedním ze čtyř sporů předložených WTO, jež musela EU proti Rusku zahájit od jeho přistoupení k WTO. Další věci se týkají zákazu dovozu prasat a výrobků z vepřového masa, nadměrných cel na dovoz papíru a jiných výrobků a recyklačního poplatku u automobilů. V případě nadměrných cel a zákazu dovozu vepřového masa dva panely WTO v roce 2016 shledaly, že ruská opatření porušují pravidla WTO.

Další informace

Žádost EU o konzultace v rámci WTO

Žádost EU o panel WTO

Řešení sporů v rámci WTO v kostce

Řízení WTO o ruských antidumpingových clech uvalených na lehká užitková vozidla z Německa a Itálie