Zelení (SZ): Uhlí ne, lithium ano!

„Není těžba jako těžba,“ říká Petr Globočník, lídr kandidátky ústeckých Zelených. „Lithium je surovina budoucnosti, uhlí naopak patří minulosti. Podporujeme lithium. Máme jen typicky zelené podmínky: těžba musí být šetrná k přírodě a zisk z těžby a zpracování vytěžené suroviny musí zůstat v regionu. Lithium přinese nová pracovní místa v těžbě i zpracovatelském průmyslu, kde snadno najdou práci zaměstnanci zavřených hnědouhelných dolů.“

Na Mostecku letos poprvé v historii České republiky probíhá klimatický tábor. Severočeští Zelení se ho účastní pod heslem „Uhlí ne, lithium ano!“

Zelení požadují zvýšit poplatky z těžby na 10 %, aby ani státní rozpočet nepřišel zkrátka.

K přechodu na obnovitelné zdroje je potřeba vyřešit ukládání energie z těchto zdrojů. Podpora těžby a zpracování lithia je další krok k dosažení dlouhodobého cíle Zelených – opuštění fosilních paliv a s tím spojená ochrana klimatu. Experti Zelených vyhodnotili těžbu lithia pod Cínovcem jako vhodnou alternativu pro budoucnost tohoto tradičně průmyslového regionu.

Zelení dlouhodobě poukazují na to, že uhlí škodí zdraví, lidem i klimatu. Těžba uhlí brzdí rozvoj regionu. „Uhlí se už nevrátí. Je nezodpovědné udržovat pracovní místa v neperspektivních odvětvích,“ zdůraznil místopředseda Zelených Michal Berg.

Zelení podporují těžbu lithia pouze za předpokladu, že bude pro Česko jednoznačným přínosem. Jejich cílem je zvýšit poplatky z těžby na 10 % a zajistit, aby se v Česku lithium zpracovávalo až do finálního produktu, a to včetně výzkumu a vývoje.

Další podmínkou Zelených je modernizace železničního tahu pod Krušnými horami, aby se lithium dopravovalo výhradně po kolejích. Jsou to dlouhodobé cíle Zelených.

“Zelení se zúčastní sobotního pochodu Limity jsme my v rámci Klimakempu. Řada našich členů se aktivně podílela na jeho přípravě nebo vystoupí v rámci přednášek a diskusí,” řekl předseda Zelených Matěj Stropnický.

Český klimatický tábor proti fosilním palivům pořádá hnutí Limity jsme my ve dnech 21. až 25. 6. 2017. Jeho cílem je ukázat, že Česká republika kvůli své závislosti na uhlí silně přispívá ke změně klimatu. Politici by neměli ustupovat zájmům těžařů a bezodkladně přijmout konkrétní opatření, které nás zbaví špinavé závislosti na uhlí. Klimatický tábor začal společným úklidem divoké skládky.