1.000.000 STROMŮ: Příručka pro výsadbu ovocných dřevin

Ambicí této pilotní Příručky výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd v opatřeních zvyšujících ekologickou resilienci zemědělských krajin na měnící se klima. Podpora pěstování bohaté škály tradičních ovocných dřevin v naší kulturní krajině také přináší klimatický, zemědělský, krajinářský, kulturní, turistický a ekonomický efekt. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovocných dřevin. Příručka je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.

Příručka vznikla na základě nově vydaných standardů pro výsadby (AOPK ČR) a podle dosavadních zkušeností s krajinářskými výsadbami ovocných stromů na venkově od 90. let 20 století. Příručka v praktických radách vychází ze Standardů AOPK ČR, především ze Standardu z 16.1.2016 č. SPPK-C02-03 ,,Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině“, který definuje agrotechnické úkony spojené s přípravou pozemku, výsadbou a následnou péčí o ovocné dřeviny rostoucí mimo intenzivní produkční sady od výsadby do 10. roku života. Pro Výsadby ovocných dřevin kolem komunikací musí respektovat zásady stanovené samostatným standardem SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury. Pro následnou péči příručka vychází ze Standardu SPPKC02-05 Péče o ovocné dřeviny. V podmínkách výsadeb do krajiny jsou použity i další citované standardy AOPK ČR.

 

Příručka ke stažení zde

Více na webbu Milion stromů http://www.milionstromu.cz/ a

http://www.enviweb.cz/clanek/zemedelstvi/107586/prirucka-pro-vysadbu-ovocnych-drevin