„E-Mobility Fact Check“ objasňuje mýty o elektromobilech

30. března 2022 Nová publikace Fondu pro klima a energetiku „Fact Check E-Mobility“ objasňuje běžné mýty o elektromobilech. Mezi veřejností koluje mnoho informací o e-mobilitě, z nichž mnohé jsou mýty nebo jednoduše dezinformace. S cílem vnést do diskuse vědecky podložená fakta sestavil Fond pro klima a energii ve spolupráci se Spolkovou agenturou pro životní prostředí a VCÖ odpovědi na deset nejdůležitějších otázek týkajících se e-mobility v novém přehledu faktů.

Ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2040 klimatické neutrality je možné dosáhnout pouze zásadní změnou v odvětví dopravy. E-mobilita není jediným řešením, ale je důležitou součástí skládačky. Koneckonců, počet e-aut se v této zemi od roku 2020 zdvojnásobil – dnes jich po rakouských silnicích jezdí více než 80 000.

Podle výpočtů Spolkového úřadu pro životní prostředí je přibližně sedm milionů vozidel s benzinovým a naftovým motorem v této zemi zodpovědných za přibližně 28 % emisí skleníkových plynů (údaje k roku 2020). Ke zvrácení trendu směrem k ekologickým a energeticky účinným formám dopravy je zapotřebí široké škály opatření.

Spolková ministryně Leonore Gewesslerová: „Rekordní podíl a celkový počet elektromobilů mě velmi těší a ukazuje, že lidé v Rakousku jsou na přechod na nový systém připraveni. Tato čísla jsou velmi potěšující a jsou dobrým znamením pro naše životní prostředí. E-mobilita je lepší alternativou k automobilům a zajišťuje čistší ovzduší a klidnější města a regiony. S našimi dotacemi tak na naše silnice přinášíme stále větší ochranu klimatu.“

Elektronická vozidla jsou jasnými vítězi v oblasti klimatu

Elektronická auta jsou trendem. Všichni velcí výrobci automobilů vidí v tomto segmentu budoucí trh a neustále představují nové modely. Potenciální kupci si však stále nejsou jisti. Kontrola faktů objasňuje, jak jsou e-auta skutečně udržitelná.

„Musíme zvýšit rychlost přechodu na mobilitu. Pomocí ověřování faktů se snažíme vyvrátit mýty a dezinformace, vnést do diskuse objektivitu a motivovat lidi k přechodu na jiný druh dopravy. Opět se nám podařilo ukázat jasný přínos elektromobilů pro klima.“

Ingmar Höbarth, výkonný ředitel Fondu pro klima a energii:

Pokud jde o hodnocení životního cyklu, analýza ukazuje jednoznačně pozitivní obrázek: pokud vezmeme v úvahu celý životní cyklus – od výroby, přes provoz a dodávky energie až po likvidaci – způsobují e-auta až o 79 % méně emisí skleníkových plynů než srovnatelná vozidla se spalovacími motory. Za předpokladu, že se používá pouze elektřina z obnovitelných zdrojů energie.

Při kontrole faktů byla zohledněna také otázka surovin. Je zřejmé, že všechna vozidla bez ohledu na technologii pohonu potřebují při výrobě a provozu omezené množství surovin. V případě elektronických vozidel je kriticky vnímáno především lithium a kobalt pro výrobu baterií. Ve veřejné debatě se stále více prosazují globální sociální a environmentální normy, ale také recyklační kvóty.

E-automobily: vhodné pro každodenní použití i dovolenou

E-mobilita prochází dynamickými změnami. Například náklady na výrobu potřebných baterií se neustále snižují, například u průměrné lithium-iontové baterie, jejíž cena od roku 2010 klesla o 88 procent. Srovnání celkových nákladů v rámci kontroly faktů ukazuje, že vyšší pořizovací cena v kombinaci s výrazně nižšími provozními náklady vede k nákladové výhodě ve prospěch e-aut již za několik let. Při tomto výpočtu byly zohledněny i veřejné dotace na přechod na euro.

Holger Heinfellner, odborník na mobilitu ze Spolkové agentury pro životní prostředí a spoluautor kontroly faktů: „Elektromobily mají mnoho výhod: mají nízké emise, spotřebovávají méně energie a mohou být poháněny obnovitelnou energií. Ti, kteří se rozhodnou pro menší baterii, ušetří peníze, šetří zdroje a chrání klima.“

Rychle se rozvíjí také nabíjecí infrastruktura: na konci roku 2021 bylo v Rakousku k dispozici již 10 500 veřejně přístupných nabíjecích míst. Nicméně 80 až 90 procent e-aut se nabíjí doma nebo v práci. Proto je nutné, aby byly možnosti nabíjení stále více dostupné i v domácnostech s více účastníky. Neustále se také zvyšuje dojezd elektromobilů, který v současné době činí 450 kilometrů a více. Průměrná denní vzdálenost ujetá autem v Rakousku je však i tak jen asi 35 kilometrů.

E-mobilita jako důležitá součást skládačky přechodu na dopravu

Rostoucí význam elektromobilů je patrný ze statistik registrací nových osobních automobilů: zatímco v roce 2018 se podíl plně elektrických osobních automobilů pohyboval ještě kolem 2 %, v roce 2021 již budou tvořit 14 %. Cílem nové kontroly faktů je podpořit tento vývoj informacemi pro obyvatelstvo. E-mobilita je důležitým stavebním kamenem na cestě k nízkoemisnímu modelu dopravy budoucnosti.

Lina Mosshammerová, odbornice na ochranu klimatu z VCÖ a spoluautorka kontroly faktů: „Abychom dosáhli obratu v dopravě, musíme sledovat tři strategie: Vyhýbání se dopravě, její přesouvání a zlepšování. E-automobily mohou přispět ke zlepšení dopravního systému, zejména v oblasti energetické účinnosti a snižování místních emisí.“

„Fact Check E-Mobility“ je součástí série „Fact Checks“ Fondu pro klima a energetiku, která byla poprvé zveřejněna v roce 2014 a nabízí komplexní přehled aktuálních údajů, faktů a argumentů v debatě o klimatické a energetické politice. „Facts Check E-Mobility“ vydává Fond pro klima a energii ve spolupráci se Spolkovou agenturou pro životní prostředí a VCÖ. Poskytuje komplexní a vědecky podložené, avšak jednoduše zpracované odpovědi na deset nejdůležitějších otázek týkajících se e-mobility v praxi.

Ke stažení na
Kontrola faktů E-Mobilita (jednostranná)
Kontrola faktů o e-mobilitě (oboustranná)

Zdroj: https://www.klimafonds.gv.at/press/