Ekologie a hospodářská efektivnost si neodporují

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má za to, že nejsou přesvědčivé důkazy, že by politika šetrná k životnímu prostředí měla záporné důsledky na efektivnost hospodářství jako celku. Uvádí to v podkladových materiálech k dvoudenní schůzce ministrů životního prostředí svých členských zemí a některých dalších států, zahájené 28.dubna.

V materiálu nazvaném Environmentální výhled do roku 2030 OECD upozorňuje, že nebudou-li přijata nová politická opatření, vystaví se Země riziku nezvratných změn poškozujících udržitelnou hospodářskou prosperitu.

Celosvětové emise skleníkových plynů se zvýší o 37 procent do roku 2030 a o 52 procenta do roku 2050, což bude mít za následek zvýšení teploty o 1,7 až 2,4 stupně.

Počet lidí trpících nedostatkem vody se zvýší o miliardu na 3,9 miliardy. Kvůli výrobě potravin a biopaliv bude potřeba rozšířit plochy zemědělské půdy o desetinu, na druhé straně značné množství živočišných a rostlinných druhů zmizí. Zdůrazňuje se, že politika respektující zájmy zachování životního prostředí je nákladově dostupná a že naopak vysoká by byla cena za nečinnost.

Podle výpočtů OECD by uplatnění ekologicky šetrné politiky brzdilo do roku 2030 celosvětový hospodářský růst jen o 0,03 procenta ročně. V roce 2030 by tak byl celosvětový hrubý domácí produkt o 97 procent vyšší než v roce 2005. Při zachování nynějšího trendu by zvýšení činilo 99 procent.

Mezi kroky, které OECD navrhuje v klíčových odvětvích, jimiž jsou energetika, doprava, zemědělství a rybolov, je třeba stanovování takových cen energie, které by plně odrážely náklady na uhlík.

I ceny dopravy by podle OECD měly plně odrážet cenu za poškozování životního prostředí, které způsobuje, i za příslušné zdravotní dopady. V zemědělství by bylo podle OECD především žádoucí zrušit subvence škodlivé pro životní prostředí, zdaňovat použití chemikálií a cenovou politikou racionalizovat využívání vody.

OECD je i pro regulaci rybolovných metod a zrušení subvencí na rybolov, jinak budou jeho výhledy znepokojivé.

Organizace zároveň volá po vyšší podpoře výzkumu a vývoje nových technologií, které by byly k životnímu prostředí šetrnější.

Na konferenci s názvem Životní prostředí a globální konkurenceschopnost Českou republiku zastupuje náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík a Slovensko jeho stálá zástupkyně v OECD Jana Kotová.

Schůzky se účastní i zástupci hlavních takzvaných vynořujících se hospodářských mocností, jejichž hlad po energii a po rychlém růstu se významně podílí na zhoršování ekologické situace planety.

V materiálech schůzky se například uvádí, že do roku 2030 vzroste brazilská, čínská, indická a ruská spotřeba energie dohromady o 72 procenta a emise skleníkových plynů z těchto zemí o 46 procent proti roku 2005. V obou případech je to podstatně víc než ve třiceti zemích OECD. ČR je členem organizace od roku 1995.

Zdroj: Pavel Zavadil

Napsat komentář