Elektromobil nebo vlak? Je elektrokolo zatíženo emisemi více než vlak?

Všichni mluví o elektromobilitě. Který dopravní prostředek však vyhrává závod o ekologickou rovnováhu? Následující fakta vám pomohou při nejbližší příležitosti zazářit znalostmi.

Vlak je považován za jeden z nejudržitelnějších dopravních prostředků a ve Švýcarsku je již více než 100 let zásobován udržitelnou energií. Již dnes pochází 90 % trakčního proudu z obnovitelných zdrojů – do roku 2025 to bude 100 %. Při jízdě vlakem se vypustí necelých 7 gramů CO2 na kilometr. To zní působivě – co to však znamená v rámci Švýcarska v přímém srovnání s ostatními dopravními prostředky, ukazuje následující přehled:

Elektromobil 

Celkově má e-mobilita jistě mnoho výhod: například žádné fosilní palivo, praktické systémy nabíjení a dlouhá životnost. Bilance z hlediska emisí CO2 je však stále mnohem vyšší než u cesty vlakem. Cesta SBB vyprodukuje sedm gramů CO2 na kilometr, zatímco e-auto 89 gramů na kilometr, a to na základě elektřiny z průměrného švýcarského spotřebního mixu.

Emise CO2

Průměrná jízda elektromobilem vypouští přibližně 89 gramů CO2 na kilometr. Cestování vlakem je asi o 90 % šetrnější k životnímu prostředí.  

Jízdní kolo  a elektrokolo

Drátový rám, který je oblíbený zejména ve městech, je nejen jedním z nejekologičtějších dopravních prostředků, ve městě je také často nejrychlejší. V kombinaci například s cestováním vlakem navíc kolo představuje pohodlný způsob dopravy, který je příznivý jak pro ekologickou bilanci, tak pro osobní zdraví (samozřejmě vždy se stylovou přilbou).  

Emise CO2

Běžné jízdní kolo je zatíženo přibližně 8 gramy CO2 na kilometr. Samotná cesta žádné emise nezpůsobuje, ale výroba, údržba a likvidace kola a poměrná infrastruktura ano.  

Podíl prodaných elektrokol v porovnání s klasickými koly za posledních dvacet let neustále roste. V roce 2020 tvořila 34,1 %* (zdroj: statista.com) všech prodaných jízdních kol elektrokola.  

S emisemi kolem 14 gramů CO2 na kilometr je na tom elektrokolo dobře. Na jedné straně rozdíl oproti běžnému kolu vyplývá z výroby a likvidace – zde je důležitým faktorem baterie. Na druhou stranu způsobuje více emisí také nepřímo, protože elektřina pro jízdu se musí vyrobit.  

Chůze pěšky 

Vlastní nohy jsou nejsamozřejmějším dopravním prostředkem. Při chůzi tělo využívá pouze vlastní energii – stejně jako při jízdě na kole – a samo vypouští CO2. 

Emise CO2

Přísně vzato jsou emise CO2 z dýchání biogenními emisemi z koloběhu uhlíku. Pokud se vezme v úvahu potenciál globálního oteplování, je tato hodnota ve skutečnosti nulová. Proto je běh také považován za CO2-neutrální.   

Společnost SBB je již více než 100 let šetrná ke klimatu a od roku 2030 chce být klimaticky neutrální. Aby toho dosáhla, masivně snižuje své emise CO2 důsledným šetřením energií a využíváním obnovitelných zdrojů energie. Již dnes se Švýcarsko každoročně vyhne emisím přibližně pěti milionů tun CO2, a to výhradně prostřednictvím železniční dopravy SBB. To odpovídá přibližně dvanácti procentům emisí v rámci Švýcarska v roce 2020.

Informace o srovnávacím výpočtu  

Hodnoty CO2 uvedené v článku se vztahují k ekvivalentům CO2 na osobu a kilometr z celkové ekologické bilance. To znamená, že kromě přímých emisí jsou zohledněny i nepřímé emise z dodávek energie, výroby, údržby a likvidace vozidla a trasy. 

Zdroje:
Všechny hodnoty emisí CO2 uvedené v tomto článku pocházejí z webu mobitool.ch (mobitool v2.1).

Aron Gfrörer, Sarah Schmidlin

https://news.sbb.ch/artikel/111186/e-auto-oder-zug-und-ist-das-e-velo-wirklich-so-nachhaltig