EU: Elektromobily dávají řidičům příslib, že jim vydělají peníze

Vozidla poháněná bateriemi, která jsou potřebná ke zklidnění silniční dopravy, by mohla sloužit také jako zásobárna energie, kterou by majitelé vozů mohli prodávat do elektrických sítí a pomáhat stabilizovat elektrickou síť. Celá myšlenka vychází z jednoduchého faktu: automobily stojí mnohem častěji, než jsou v pohybu.

Auta jsou 95 % času zaparkovaná, takže mohou nabídnout flexibilitu tím, že poskytují elektřinu, když je po ní větší poptávka, a tím, že ji ukládají, když je poptávka menší,“ řekla Joana Mundó Olivé, výkonná ředitelka poradenské společnosti Ecoserveis ve Španělsku. „To může přispět k rovnováze sítě a zároveň může koncovému uživateli přinést dodatečné příjmy.

Společnost Ecoserveis vede projekt V2Market financovaný EU, který zkoumá možnosti integrace baterií pro elektromobily do elektrické soustavy. Sloužily by jako skladovací kapacita pro národní energetické sítě a umožnily by majitelům elektromobilů prodávat energii do sítí v případě potřeby.

Technologie V2G (Vehicle-to-Grid) nabízí potenciální odpovědi na dvě velké výzvy pro společnost, která se snaží čelit častějším – a stále silnějším – vlnám veder, bouřím a záplavám v důsledku změny klimatu.

Jedním z nich je snížení emisí z dopravy, která se na vypouštění skleníkových plynů v EU podílí zhruba čtvrtinou. Druhým je zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, jejichž nestálost je pro provozovatele energetických sítí nepříjemným problémem.

EU poskytla automobilovému průmyslu velkou regulační pobídku k urychlení vývoje elektrických vozidel tím, že souhlasila se zákazem prodeje nových automobilů se spalovacím motorem od roku 2035. Samostatný návrh evropské legislativy by měl zvýšit počet dobíjecích stanic pro řidiče elektromobilů v celé EU.

Možnost vydělávat na prodeji energie do sítě by měla spotřebitele přimět k tomu, aby se rozhodli pro elektromobily.

Po úvodních studiích trhu se V2Market zaměřuje na to, jak budou vypadat smlouvy upravující obchodní vztahy mezi dodavateli energie, energetickou sítí, poskytovateli nabíjecí infrastruktury a majiteli elektromobilů. Tato směsice aktérů zahrnuje společnosti (agregátory), které jednají s energetickými společnostmi jménem spotřebitelů.

Projekt V2Market, který potrvá do roku 2024, plánuje ještě letos pilotní testy v metropolitní oblasti španělské Barcelony, do nichž se zapojí vozidla městských úřadů a individuální majitelé elektromobilů.

Tyto zkoušky přispějí k dalšímu hlavnímu cíli projektu: zvýšit povědomí veřejnosti a povzbudit tvůrce politik ve více zemích, aby zavedli pravidla potřebná k tomu, aby se V2G rozšířil v širokém měřítku. V současné době přijalo legislativu v této oblasti jen málo zemí.

„Potřebujete zákony, které umožní tento obchodní vztah prodeje elektřiny nebo kapacity do sítě,“ řekl Mundó Olivé, „a musíte také upravit daně a roli agregátora. Je třeba vybudovat nové vztahy mezi různými účastníky trhu.“

V2Market bude analyzovat údaje o spotřebě elektřiny a kolísání cen energie v různých denních dobách, aby lidem pomohl předvídat nejlepší hodiny pro spotřebu energie nebo její dodávku do sítě. Upozornění zasílaná uživatelům prostřednictvím aplikace je budou nabádat k tomu, aby nabíjeli baterie svých automobilů, když je energie levnější, a prodávali ji zpět do sítě, když je dražší.

Projekt také zkoumá možnost, že by majitel elektromobilu platil za používání baterie elektromobilu, která by patřila agregátorovi, místo aby si ji rovnou koupil. Tato myšlenka, známá jako „servitizace“, by podle Mundó Olivé mohla snížit počáteční náklady na elektromobil přibližně o 10 000 eur.

Jinde v oblasti elektromobilů postupují výzkumníci a začínající podniky s dalšími důležitými technologickými kroky. Jedním z nich je automatizované nabíjení baterií, které maximalizuje dobu připojení vozidel k síti.

Automatizované nabíjení je předpokladem inteligentního nabíjení, kdy elektromobil a nabíjecí zařízení sdílejí datové spojení. Toto spojení umožňuje majiteli vozidla sledovat a řídit proces nabíjení a co nejlépe využívat nabídku a poptávku po elektřině. Inteligentní nabíjení zase umožňuje využití baterie vozidla pro V2G.

Na automatizované nabíjení se zaměřil projekt Matrix Charging financovaný EU, který skončil v roce 2020.

Projekt vedený rakouským high-tech startupem Easelink vyvinul technologii, která automaticky nabíjí baterii zaparkovaného elektromobilu.

Elektromobil zaparkuje nad speciální nabíjecí podložkou, zpod vozu se spustí konektor a oba se setkají, aby nabily baterii, přičemž spolu komunikují prostřednictvím zabezpečeného připojení založeného na wifi.

Podle Hermanna Stockingera, zakladatele a generálního ředitele společnosti Easelink, může být podložka instalována na veřejném místě, používána venku nebo namontována v soukromé garáži. Společnost nyní usiluje o komercializaci výrobku prostřednictvím licencování technologie.

„Pokud jde o vydělávání peněz z bateriových úložišť, máme klíčovou technologii,
řekl Stockinger, který má zkušenosti se strojírenstvím a před založením společnosti Easelink v roce 2016 pracoval pro německou automobilku BMW.

Věří, že podpora EU pomohla podpořit zájem průmyslu o nabíjecí systém.

Společnost se zpočátku zaměřuje na licencování systému pro modernizaci stávajících elektrických vozidel – operace, která by stála přibližně 2 500 eur a trvala tři až čtyři hodiny – jako nejrychlejší způsob rozšíření.

Očekává se, že první cílovou skupinou budou taxíky, komunální vozidla a prémioví uživatelé.

Společnost Easelink rovněž uvádí podložku do provozu na stanovištích taxíků ve Vídni a Štýrském Hradci v Rakousku v rámci rakouské iniciativy v oblasti energetiky a klimatu zaměřené na elektrifikaci vozového parku taxíků.

Od poloviny roku 2023 bude v rámci největšího podobného projektu v Evropě zřízeno přibližně 60 automatických dobíjecích stanic.

Podle Stockingera může dobíjecí podložka zajistit nabíjení baterie kdykoli je vůz zaparkován a tím pomoci majitelům maximalizovat příjmy z baterií. ‚Odpadá vám lidský faktor, kdy musíte pamatovat na to, abyste ji zapojili,‘ řekl. „Můžete nastavit plně automatizovaný proces.

„Jedná se o klíčovou technologii, která se vypořádá s nestálostí obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Stockinger. ‚Pokud budou vozidla častěji připojena k síti, mohou být nabíjena v ideální dobu, kdy je zelená energie k dispozici.‘

Na podobném principu již funguje domácí, neveřejné dobíjení z fotovoltaických elektráren, kdy nabíječka přednostně nabíjí baterie vozidla energií vyrobenou fotovoltiackými panely. Přepočtená cena za ujetých 100km pak odpovídá ceně necelých dvou litrů benzínu.

Výzkum uvedený v tomto článku byl financován EU. Pokud se vám tento článek líbil, zvažte jeho sdílení na sociálních sítích.

Více informací