Hnutí PRO kraj k aktuální situaci v ROP Severozápad

Opoziční Hnutí PRO kraj oslovuje všechny občany Ústeckého kraje s žádostí o jejich vyjádření, zda Ústecký kraj má sám iniciovat hledání viníků problému v ROP SZ a zda má vymáhat úhradu případných škod jimi způsobených. S ohledem na odpor velké části politiků kraje k výše uvedeným aktivitám, zahajuje dnes hnutí PRO kraj společně s dalšími partnery petiční akci. V případě shromáždění 1000 podpisů občanů Ústeckého kraje bude muset kraj požadavek občanů přijmout, zařadit ho jako bod jednání svého zastupitelstva a vyjádřit se k návrhům uvedených v petici.

Tisková zpráva Hnutí PRO kraj k aktuální situaci v Regionálním operačním programu Severozápad

Téma: Hnutí PRO kraj chce společně s občany hledat viníky problémů v ROP SZ a požadovat úhradu případných škod jimi způsobených

Začátkem letošního roku potvrdila Evropská komise korekce ve výši 2,7 mld. Kč za netransparentní výběr projektů v ROP SZ. Tento program po sérii skandálů vyvrcholil odsouzením prvních podvodníků a obviněním mnoha dalších osob, včetně všech ředitelů Úřadu ROP a vrcholného krajského politika. Program je od loňského června zastaven, což má velmi negativní dopad na fungování nejenom samotných krajů, ale i všech více jak 300 příjemců dotace z tohoto programu.

Po krajských volbách bylo vedení ROP SZ obměněno, a to operativně řešilo svízelnou situaci v programu. Ministerstva nabídla s ohledem na špatný ekonomický stav Ústeckého a Karlovarského kraje pomoc, konkrétně bezúročnou, dlouhodobou půjčku na úhradu korekcí. Dne 25. března 2013 má na zastupitelstvech obou krajů padnout za přítomnosti zainteresovaných ministerstev rozhodnutí o úhradě nebo neúhradě korekce a tím o obnovení nebo ukončení programu. „Současné vedení ROP SZ na základě všech dostupných informací přijalo usnesení o přijetí korekce a oslovilo hejtmany obou krajů, aby neprodleně řešili jejich úhradu. Nejvýznamnějším důvodem pro naše rozhodnutí byla okolnost, že v případě nezaplacení korekce budou ztráty pro region Severozápad výrazně vyšší než samotná korekce a to až 11,7 mld. Kč“, sdělil Josef Zoser, člen současného vedení ROP SZ za hnutí PRO kraj a starosta Jiřetína pod Jedlovou.

Petiční akce jsou obvyklým nástroje v demokratické společnosti a jejich statut je upraven v Zákoně o krajích (§12 odst. 2d).„Iniciovali jsme dvě elektronické petiční akce, kde v prvním případě – Oslava mega akce Bitva u Chlumce má pozitivní vývoj, jelikož dle sdělení vedení kraje dojde k realizaci akce s polovičními náklady a úsporou min. 3 mil. Kč. Druhá elektronická petiční akce právě probíhá na www.petice24.com a předmětem je právě apel na odpovědnost politiků a náhradu jimi způsobených škod. V současné době je již podepsána více jak 330 občany. Právě dnes zahajujeme další, nyní již písemnou, jejímž cílem je sebrat 1000 podpisů občanů Ústeckého kraje, a tím přinutit zastupitelstvo tohoto kraje projednat návrh na nalezení odpovědnosti a náhrady miliardových škod v ROP SZ. Petiční archy jsou dispozici na www.pro-kraj.cz “, sdělil Jaroslav Achab Haidler, krajský zastupitel a herec z Ústí nad Labem.

„Příkladů, kdy se podařilo u nás vyvodit osobní odpovědnost a náhradu jimi způsobených škod u politiků nebo úředníků není mnoho. Jeden z výjimečných, kdy došlo k pochybení při čerpání dotace a na základě občanské iniciativy k vynucení odpovědnosti a náhrady škody se stal na konci loňského roku Městského úřadu Prahy 10. Důležité je, aby odpovědnost a škoda byla vymáhána neprodleně a to osobou nebo subjektem, které byla způsobena. Tyto povinnosti jsou v naší legislativně ošetřeny a to zejména v Občanském zákoníku, ale rovněž třeba v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 25 Cdo 1319/2004. Nesmí se již opakovat situace, kdy politici a úředníci zůstanou bez odpovědnosti a škody, které zavinili, zaplatí veřejné rozpočty, tzn. občan. Prosíme všechny občany Ústeckého kraje, aby aktivně podpořili tuto petici, a tím umožnili nalezení viníků a náhradu škod v eurodotacích, které postihnou minimálně jednu generaci občanů tohoto kraje“, uzavřel Leo Steiner, bývalý zaměstnanec ROP SZ a manažer hnutí PRO kraj.

Kontakt:
Leo Steiner (774 125 700, leomost(zavináč)volny.cz)
Jaroslav Achab Haidler (603 581 198, haidler(zavináč)pro-kraj.cz)
Josef Zoser (603 887 907,zoser(zavináč)pro-kraj.cz)

Přílohy:
1. Petiční arch – plné znění petice
2. Výběr z tisku ohledně rozhodnutí Městského úřadu Prahy 10
3. Rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 25 Cdo 1319/2004

Zdroj: Tisková zpráva Hnutí PRO kraj http://pro-kraj.cz/tz-rop-sz-2013-03-22/

Napsat komentář