Jaký jste typ klimatického popírače?

V debatě o klimatu působí pět mocných psychologických sil – odmítání, zoufalství, zmatek, úzkost a optimismus. Všechny jsou zde a všechny mají svůj vlastní silný vliv na paralýzu, která debatu zachvátila. Tyto síly mají tendenci zakopávat lidi do svých pozic, takže se navzájem neslyší a my se nemůžeme dostat tam, kam potřebujeme – do budoucnosti, která zlepší život všem. Pokud vám záleží na změně klimatu a možných řešeních, musíte pochopit, jak tyto síly působí. Bez tohoto pochopení skončíme všichni jako oběti špatných instinktů. Pokusme se to pochopit.

Popírači (odmítnutí)

Zaprvé je to popírání. Lidé mají silnou tendenci popírat věci, které nechceme, aby byly pravdivé. Například se často říká, že popírání je jednou z prvních fází smutku po smrti milované osoby. Obvykle vychází z psychicky nevědomého strachu. Cítíme strach, nejsme si jisti jeho původem a reagujeme proti němu. Chceme, aby zmizel. Chceme, aby nebyl pravdivý.

Popírání je v diskusi o klimatu obzvláště silné, protože média, rozhlas, podcasty a takzvaná mediální ozvěna kolem něj vytvořily celou ideologii. Tato ideologie řízená médii vyzbrojuje posluchače účinnými argumenty nikoli proti jiným lidem, ale nástroji potřebnými k obraně jejich psychologického popírání proti nim samým. Tato ideologie je navržena tak, aby udržovala informovanost na uzdě.

Dnes je hlavní obhajobou falešný argument, že si spolek pokrokových levicových intelektuálů a vědců vymyslel vše, co se ví o klimatických změnách, aby se rafinovaně pokusil změnit veřejnou politiku směrem ke svým oblíbeným politikám. Jinými slovy, nepřítelem jsou tito lidé. Jsou to zlí, špatní lidé a chtějí nás ostatní dostat. „Změna klimatu je podvod!“ To je hlasité volání popíračů.

Pravici sužuje popírání, které je vedeno strachem ze ztráty svobody, zatímco levice se utápí v ideologické válce o větší, ale související problémy – růst, konec kapitalismu, konec industrialismu nebo vnucování veganství všem – a to vše ve jménu řešení změny klimatu. Mezitím se mnoho korporací zabývá greenwashingem – to znamená, že předstírají, že jsou zelené, aniž by skutečně změnily způsob svého podnikání.

Anthony Signorelli

Chápete, jak funguje tato obrana? Nikdo mimo popíračů nevěří, že změna klimatu je podvod, a nikdy tomu neuvěří. Ale pokud jste popírač, říkáte to pořád, abyste tomu sami uvěřili. Stejně tak si potřebujete neustále opakovat, že jde o masivní spiknutí, abyste mohli odepsat a popřít ohromující údaje a důkazy. Čím více důkazů, tím je spiknutí masivnější. A pak se to přelévá do kanálů na Youtube, do takzvaných „vědeckých“ prezentací a spousty třeskutých vědeckých „informací“, které popírání stále posilují. Pokud jste popírači, musíte tyto informace konzumovat, jinak nemáte jak své popírání obhájit proti pravdě.

Výsledkem těchto snah je bohužel 80 milionů Američanů a mnoho dalších lidí po celém světě, kteří popírají, že ke změně klimatu vůbec dochází. Pokud k ní nedochází, proč bych měl jednat? Musíme zabránit v akci i všem ostatním, protože se nám stejně jen snaží vzít to, co nám právem patří. V tomto druhu myšlení pravděpodobně slyšíte i strach. Má tendenci dodávat energii popírání.

Zoufalci (beznaděj)

Zoufalství vede stejně tak k nečinnosti, ale z jiných důvodů. Vychází z pocitu, že je to všechno příliš velké a ohromující, než aby se dalo se změnou klimatu něco smysluplného dělat. Přesto se maskuje jako inteligentní analýza. Jsouto ropné společnosti a jejich kumpáni, kteří si kupují vládu, aby prosazovala jejich zájmy, a staví všechny ty věci, které nikdo nechce, a vnucují je nic netušící veřejnosti, která si neuvědomuje, co se s ní děje. Velká ropná společnost nikdy neustoupí, politici jim jdou na ruku, spotřebitelé prostě dál kupují věci, které nepotřebují, a to se nikdy nezmění. Všichni budou dál jezdit autem a létat, protože jsou příliš hloupí na to, aby korigovali kurz, a bylo by to tak snadné, kdyby se všichni stali vegetariány, ale to neudělají, takže jsme v háji. Obrovská analýza velkých systémových problémů, které zahlcují mysl.

Po tomto myšlenkovém vzorci obvykle následuje naléhání, že musíme zastavit těžbu, zničit ropné a uhelné společnosti, svrhnout vládu a zničit kapitalismus. Není divu, že je přemáhá zoufalství. Nevím, jak vy, ale já si kapitulaci kapitalismu bez katastrofy nedokážu představit. A upřímně řečeno, i kdyby se to stalo náhle, vytvořilo by to svůj vlastní druh katastrofy. Teplo? Osvětlení? Průmysl? Cestování? Lodní doprava? Výstavba domů? Všechno by se zastavilo. Jiný způsob uspokojování těchto základních potřeb než přispěním fosilních paliv dnes nemáme. Jistě, zastavení těžby by zastavilo emise uhlíku, ale oprávněné potřeby 8 miliard lidí by zůstaly bez odezvy, stejně jako šance zvládnou klimatické změny , nebo se na ně alespoň lépe připravit. Vskutku zoufalství.

Zmatení

Zmatek je třetí psychologickou silou, která hraje v klimatické krizi velkou roli. Dlouhá léta jsem pracoval v oblasti prodeje a v této oblasti jsme měli staré přísloví: Zmatená mysl nenakupuje. Toto tvrzení lze na klimatickou krizi přeložit takto: Zmatená mysl nejedná. Množství zmatků ve světě ohledně změny klimatu, jejích příčin a řešení se rovná katastrofální zradě lidstva ze strany těch, kteří je zasévají. Stal se z něj zmatek, se kterým musí žít mnoho lidí s naléhavějšími prioritami, pokud jde o změnu klimatu. Tito lidé nejsou popírači, jen jsou zmateni debatou, které nemohou věnovat pozornost, protože jejich život je naplněn dětmi, prací, sháněním peněz na slušný život a snahou udržet si přiměřeně společenský a energický život. Když se nad změnou klimatu zamyslíte, je to pro vás výlet do hlavy. Říká nám, že svět praská ve švech. Nic v našem duchu ani DNA není připraveno to zvládnout, a přesto jsme tady. Může to být pravda? Opravdu se to děje? Kolik času nám zbývá? Nedělá s tím někdo něco? Jak to sakra zvládneme? To jsou otázky zmatku a jejich odpověď na zmatek zní: Mám příliš mnoho práce, než abych se tím zabýval.

Zmatek je pochopitelný, ale stále je to nepřítel. Skutečnost je taková, že změna klimatu je ohromující, je to obrovská síla, jejích příčin je mnoho a řešení se těžko hledají – nebo tam, kde se snadněji hledají, se těžko realizují. Zatímco většinu zmatku původně vyvolal průmysl fosilních paliv, aby se ochránil, velkou část vytvořili lidé, kteří se snaží navěsit na pozornost, které se klimatickým změnám dostává, své nesouvisející zájmy a problémy. Některé z těchto problémů s klimatem úzce souvisejí, například vyčerpávání biosféry, nadměrná těžba zdrojů a kritika globálního zemědělského systému. Do jisté míry je pochopitelné, proč lidé tyto problémy spojují se změnou klimatu – všechny odrážejí ekologické systémy v různém stupni rozpadu. Pokud jste náchylní k antagonismu vůči spotřebě a současnému životnímu stylu – zejména tomu západnímu – pak tato konfúze vytvořila snadný cíl. Když definujete jako problém všechny lidi s tímto životním stylem, nemělo by vás překvapit, že mnozí z nich, ať už jsou zmatení, nebo ne, se budou bránit jakémukoli vašemu léku, který jim předepisujete.

Mnohem horší způsob zmatení je spojit otázku klimatické změny a program řešení s každým jiným progresivním tématem. Program by byl skvělý, kdyby zůstal zaměřen na skleníkové plyny, investice do zelených technologií, pracovních místa, vzdělávání a vše, co je potřeba ke skutečnému řešení klimatických změn.

Místo toho se zde spojuje změna klimatu, kterou způsobují skleníkové plyny v atmosféře, s rasovou nespravedlností, příjmovou nerovností, právy původních obyvatel, socialismem (a koncem kapitalismu), absolutismem ohledně využívání fosilních paliv, anti-konzumerismem a důrazem na veganství. Není divu, že to neprošlo, a není divu, že jsou lidé z toho zmatení. Máme problém s uhlíkem v atmosféře a řešení údajně závisí na řešení rasismu? To nedává smysl.

Sociální hnutí mají tendenci se takto štěpit. V takovém případě je snadné najít věc, proti které je třeba protestovat: „Udělejte něco, abyste zastavili klimatické změny! Už žádnou ropu! Nechte ji v zemi!“ To jsou skvělé mobilizační výkřiky. Nepraktické, pravda, ale jasné a výstižné. Jakmile se to začne podobat tomu a „rovnost příjmů hned!“ nebo „smrt kapitalismu!“ nebo „Přestaňte jíst hovězí!“, poselství ohledně řešení klimatické změny se ztrácí. Většina lidí, kteří tomu zběžně věnují pozornost – tj. těch, jejichž pozornost se aktivisté obvykle snaží získat – je zahlcena a zmatena a není možné to objasnit, protože je to ve skutečnosti velmi matoucí. Není divu, že se lidé uzavírají do sebe. Život je prostě jednodušší, když ho ignorujete a necháte to na někom jiném… alespoň dnes je to tak, dokud vám klimatické změny nepřevrátí život naruby.

Úzkostní

Je tu také úzkost. Říkejme jí klimatická úzkost. Vždy, když nám nad hlavou visí hrozící zkáza a máme pocit, že se to absolutně vymyká naší kontrole, zaplaví psychiku úzkost. Vše se stává nejistým, obětí pocitu zmaru. Vzpomínám si na to v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy se v mém dospívání filmy, politické diskuse a celková kultura soustředily na jadernou zkázu. Úzkost byla hmatatelná. Klimatické změny jsou dnešní jadernou noční můrou. Má stejnou moc zničit lidský život na Zemi, ale postupuje postupně a zprávy o ní zaplavují psychiku každý den. Na rozdíl od jaderné hrozby není důsledkem toho, že se případnému šílenci dostanou do rukou špatné spouštěče. Ne, klimatická změna je spíše příslovečnou žábou v horké vodě. V hloubi duše víme, že každý den je to o něco horší. Ale rozhlížíme se kolem sebe a říkáme si: „Uf! Zvládli jsme další den.“ Ale naše situace je horší a jaderná hrozba nezmizela.

Úzkost má leptavý účinek. Je základem všech tří dalších psychologických sil v oblasti změny klimatu – popírání, zoufalství a zmatku. V případě popírání je úzkost silou, která popírání pohání. Existuje strach z hrozící ztráty, která ještě nenastala, a to nás nutí myslet si, že se z ní můžeme popřením dostat.

Úzkost je také hnacím motorem zoufalství a jeho silného pocitu beznaděje. Pochází z pocitu, že problém je příliš velký, nikdo ho nedokáže vyřešit, nemůžeme ho ovlivnit a katastrofa je nevyhnutelná. Výsledkem je tragická nečinnost.

Myslím si však, že nejsilnějším dopadem úzkosti je její vliv na zmatek. Zmatek pro nás rozmazává dva světy – svět našeho intelektu a svět našich emocí. Intelekt říká: „S tímhle se nedokážu vypořádat, je to příliš velké“. Emoce říkají: „Nemohu se s tím vypořádat, je to příliš velké“. Oba smysly jsou poháněny úzkostí jako silou, která je nutí a brání jasnému myšlení a jasné sebereflexi. Tato síla je tak ohromující, že máme tendenci otupovat, a lidé, kteří těmto věcem věnují pozornost, jí jen těžko čelí. Jak meditovat směrem k míru, když se svět hroutí kvůli klimatickým změnám? Jak najít přijetí ve světě, který radikálně mění možnosti lidského života na Zemi – vašeho, vašich dětí i dalších generací? Problém je v tom, že když si myslíte, že máte emoce vyřešené, úzkost zamoří intelekt. Jakmile máte vyřešený intelekt, úzkost podnítí vaši emocionální stránku. Lidskou reakcí je pochopitelně úzkost vypnout a jediným způsobem, jak to udělat, je schovat se před ní. A tak to lidé dělají. Schovávají se. Krizi ignorují. Utíkají před ní. Ale stejně jako pštros s hlavou v písku to není skutečná ochrana.

Slepí optimisté (syndrom pollyannského optimismu)

Název pochází z románu Pollyanna od Eleanor H. Porterové z roku 1913, který popisuje dívku, která hraje „veselou hru“ – snaží se v každé situaci najít něco pozitivního, z čeho by se mohla radovat. Ačkoli Polyannin princip může být v některých situacích považován za užitečný, podle některých psychologů může jedinci bránit v účinném zvládání životních překážek, neboť přehnaně pozitivní přístup způsobuje slepotu vůči negativním nebo reálným skutečnostem. S ohledem na terapii nebo poradenství je považován za nebezpečný jak pro terapeuta, tak pro pacienta.

Pollyannský optimismus je silou, která nás zavede do úplně jiné králičí nory. Je to vlastně předstírané popírání. „Všechno bude v pořádku. Dobří lidé to vyřeší. Vláda vše vyřeší, když budete protestovat. Nebojte se.“ To je nemorálnost ve velkém měřítku. Je projevem ignorance vůči ničivým dopadům, které už tolik lidí utrpělo, odmítá přemýšlet o nejhorších dopadech klimatických změn, které k nám přicházejí, a předstírá, že se s tím nedá nic dělat. Je to la-la-land, země naivního štěstí tváří v tvář devastaci, kterou jiní lidé trpí.

Tato zvláštní psychologická síla má různé podoby. Pro některé je to duchovní přijetí – co bude,to bude. Pro jiné je to křesťanské přijetí předpokládané Boží vůle – pokud se to děje, musí to být Boží vůle pro nás. Pro jiné je to sekulární, nenáboženská víra v to, že na to lidstvo přijde samo. Vkládá slepou důvěru v osud, technologie nebo vývoj společnosti, které vše vyřeší, ale nebere v úvahu utrpení, které bude třeba k tomu dojít. Pollyannský optimismus by mohl být stejně dobře popíráním. Je to falešný svět, který neexistuje. Důsledkem pro některé lidi je prostě říct: Pokud se vám nelíbí klima tam, kde žijete, přestěhujte se ,jako kdyby existoval únik před klimatickými změnami.

Tento pollyannský optimismus rozčiluje lidi, kteří jsou skutečně znepokojeni, ale často nevíme proč. Domnívám se, že to souvisí s hlubokou nemorálností, která je jeho středobodem. Nepovažujeme za nemorální věřit, že život bude v pořádku, ale v dnešním světě tvrzení, že vše bude v pořádku, znamená odepsat utrpení těch, kteří v pořádku nejsou a nebyli. Lidí zaplavených v Pákistánu, řekněme, nebo těch, kteří zemřeli při vlně veder v Evropě v roce 2022. Žádné z těchto utrpení není jen tak v pořádku. Musíte ho odepsat, abyste mohli tvrdit, že všechno bude v pořádku. Není tomu tak. Nebylo. A nebude.

Psychologie klimatu

Klimatická krize nás nevyzývá pouze k uvědomění si vědy a světa. Vyzývá nás k vnitřnímu uvědomění, které nám pomůže konfrontovat naše vlastní vnitřní psychologické síly a vidět je takové, jaké jsou. Někteří z nás upadají do svých ulit popírání. Někteří z nás se zahlcují svým myšlením a propadají zoufalství, protože nevidí žádné východisko. Někteří z nás jsou prostě jen zmatení a nejistí, co dělat, pokud vůbec něco. A někteří z nás jsou zahlceni úzkostí nebo prostě jen mají pollyannský pohled na budoucnost. Nikdy nebyla důležitější doba než nyní, abychom našli základy pod vlastníma nohama, postavili se pevně, čelili faktům, v nichž se nacházíme, a jasně si promysleli krok potřebný k vyřešení naší situace.

Jasný optimismus nám všem dává další možnost volby. Je to přístup „udělej si z citronů limonádu“. Jeho popis mi připadá spíše jako volba, kterou člověk činí tváří v tvář psychologickým silám, které jsem popsal, než jako síla sama o sobě. Přesto se zdá, že pramení ze zdroje, kterému lze věřit. Dobře, máme tento problém. Máme spoustu lidí, kteří nevidí východisko – odmítání, zoufalství, a dokonce i zmatek. Jak to řešit a jak pomoci najít cestu, která dokáže zlomit kouzlo těchto sil, jež lidi zmrazují v nečinnosti? To je otázka, kterou jsem se zabýval a která mě přivedla k tomuto optimismu.

Tento optimismus má několik složek. Za prvé, musíme jasně vidět problém. Nelze ho popírat a nelze ho směšovat s každým jiným problémem na světě. Víte, že vědci už padesát let vědí, že zavádění fosilních paliv zvýší množství nahromaděného uhlíku v atmosféře, že to bude mít vliv na oteplování planety a že důsledky tohoto oteplování nejsou známy. Tváří v tvář pokušení popírat a zoufat si stojíte pevně a proti zmatkům bojujete studiem. Jde o uhlík. To by měl být problém, který můžeme vyřešit.

Za druhé vidíme, že pro některé části našeho světa jsou k dispozici určitá řešení. Elektřinu můžeme vyrábět z obnovitelných zdrojů. Můžeme elektrifikovat naše spotřebiče. Můžeme jezdit na elektromobily. Zavedení těchto technologií by eliminovalo přímé emise. Některá řešení potřebují, aby je přijaly veřejné služby, a jiná můžeme udělat sami. Zároveň se některé z potřebných technologií stále vyvíjejí. Místo toho, abychom tyto technologie zavrhli jako bezcenné, můžeme do vývoje vložit určitou důvěru a možná i změnit povolání, abychom si vydělali více peněz řešením některých náročných technických nebo marketingových problémů. Potřebujeme získat široké přijetí potřebných nástrojů a technologií a každý se na tom může podílet. A pak si uvědomíte, že všechny tyto věci by vlastně mohly zlepšit život všem a že bychom to měli dělat tak jako tak – ať už se změnou klimatu, nebo bez ní.

Zatřetí se podíváte na širší měřítko politických opatření, technologie zachycování uhlíku a další cesty vpřed a s vědomím, že existuje řešení problému uhlíku v atmosféře, pracujete na těch věcech, které ho ovlivní.

Takto optimismus vede k lepším činům. Když si uvědomíte, že jsme na pokraji lepších výrobků, které povedou k lépe placeným pracovním místům a nižším nákladům pro všechny, uvědomíte si, že tato krize vede k dlouho očekávané změně pro lidstvo. Nemusíme stále pálit věci a dusit se, abychom žili dobře. Žít dobře totiž stále častěji znamená, že nebudeme spalovat a dusit se, ale že budeme přeměňovat sluneční světlo a vítr na energii, kterou potřebujeme, získáme lepší pracovní místa, která budou více placená, a nižší životní náklady. Je to technologicky orientované, ale ne jako všelék. Uznává, že bdělost je i nadále důležitá, zejména proto, aby se výhody plynoucí z vyhýbání se emisím uhlíku staly součástí světa každého z nás.

Doufám, že se nám všem podaří prozkoumat naše psychologické bloky v oblasti klimatu a najít způsob, jak se s opatrným optimismem posunout vpřed. Popírání, zoufalství, zmatek, úzkost nebo pollyannský optimismus nás zabíjí. Máme na víc a musíme to udělat.

Zdroi : Anthony Signorelli

Anthony Signorelli spojil své letité zkušenosti v podnikání s dlouhodobým závazkem k otázkám životního prostředí, aby vytvořil novou cestu vpřed v oblasti změny klimatu. Naléhavost naší situace znamená, že nemůžeme čekat, až se kapitalismus zhroutí. Nemůžeme čekat, až lidé budou váhat nad nesmyslným opatřením známým jako uhlíková stopa. Nemůžeme čekat, až všichni opustí svůj životní styl. Pokrokové trvání na ideologické čistotě je stejně škodlivé jako pravicové popírání změny klimatu – obojí vede k nečinnosti. Naše situace je příliš naléhavá. Signorelli vytyčuje nový směr pro jednotlivce, podniky, organizace a vlády. Stává se to osobní. Pokud to s přijetím opatření v oblasti změny klimatu myslíte vážně, musíte vědět, co Signorelli říká. 

Anthony Signorelli je autorem šesti knih a zpravodaje Intertwine: Living Better in a Worsening World . Je bývalým majitelem knihkupectví, dvou ekologických farem a poradenské firmy v oblasti managementu. Působil jako redaktor malého literárního časopisu Inroads a redaktor poezie pro Holy Cow! Lis . V současné době působí ve správní radě své místní umělecké rady a neziskového sdružení stezek pro horská kola. Kromě Intertwine a jeho připravované knihy o řešeních klimatických změn je Signorelli k dispozici pro rozhovory, vystoupení v rádiu/podcastech, výuku a konzultace.