Mobily prý způsobují buněčné změny

K výsledkům dvouletého výzkumu, potvrzujícího vliv elektro- magnetického pole mobilních telefonů na proteinové řetězce v lidských buňkách, se v uplynulém týdnu vyjádřil vedoucí týmu finských vědců Darius Leszczynski, který potvrdil vliv pole na lidské buňky, avšak zároveň vyvrátil předčasné spekulace o negativních vlivech mobilních přístrojů na lidské zdraví.

Studie provedená finským úřadem pro jadernou bezpečnost, pod který rovněž spadá problematika el.mag.záření a elektromagnetického smogu, zjistila, že el.mag. pole mobilních telefonů dokázalo zapříčinit zvýšenou aktivitu u stovek proteinů v lidských buňkách pěstovaných v laboratoři.

Darius Leszczynski, který vedl dvouletý výzkum, jehož výsledky budou v plné šíři prezentovány příští týden na konferenci v kanadském Quebec, říká, že na dělání jednoznačných závěrů je stále příliš brzy: „Je potřeba další výzkum, který zjistí závažnost buněčných změn a jejich dopad na lidský mozek a tělo“.

Víme, že mobilní telefony vyvolávají určitou biologickou odezvu. Díky našemu přístupu můžeme tyto změny detekovat, ale dosud nevíme, zda to co můžeme sledovat může způsobovat nějaké fyziologické změny v organismu, řekl Leszczynski.

Ačkoli studie potvrdila pouhé změny v proteinech ve vnitřní struktuře buněk a nijak neprokázala škodlivost těchto změn, vyvolalo zveřejnění prvních závěrů výzkumu ve vědeckém časopise Differntiation řadu nových otázek týkajících se oslabení ochranných bariér lidského mozku proti vlivu zhoubných látek.

Studie se zaměřila na sledování změn buněk, ze kterých jsou tvořeny cévy v mozku a na sledování změn, které oslabují schopnost těchto buněk působit jako bariéra proti průniku cizorodých látek z krve do mezibuněčného prostoru mozku.

Během výzkumu bylo zjištěno, že protein nazývaný hsp27, který je spojován právě s funkcí zmíněné bariéry, vykazoval pod vlivy vysokofrekvenčního pole mobilních přístrojů zvýšenou aktivitu. Výsledkem této aktivity by mohlo být zvětšení propustnosti tohoto buněčného štítu.

Zvýšená aktivita tohoto a dalších proteinů může způsobit určité smrštění buněk – nikoli cévních stěn, ale samotných buněk, přičemž se mezi objeví velmi malé mezery, kterými mohou procházet některé molekuly.

Leszczynski odmítl spekulovat o případném zdravotním riziku, které by tento jev mohl způsobovat, pouze poukázal na závěry francouzské studie, která naznačuje spojitost mezi užíváním mobilního telefonu a častějšími bolestmi hlavy, únavou, vyčerpaností a spánkovými problémy.

„Není to žádný životu nebezpečný problém, ale může být příčinou jistých potíží“, řekl Leszczynski a připomněl, že švédská skupina vědců naznačuje jistou spojitost vlivu mobilních telefonů s Alzheimerovou nemocí. „Kde je však pravda, to já nevím“, uzavřel finský vědec odpověď na otázku ohrožení zdraví.

Přes výsledky svého výzkumu užívá Leszczynski, jeho manželka a děti mobilní telefony bez obav a nemyslí si, že jeho studie by mohla být základem pro nějaká nová omezení v užívání mobilních telefonů.

Napsat komentář