MÝTUS: Brusel zakáže hranolky, brambůrky, chléb a kávu

Jeden z hoaxů, který proběhl v letních měsících médii, se týkal smažených, pečených a pražených potravin, jako jsou hranolky, brambůrky či dokonce chléb a káva. Evropská unie měla podle těchto poplašných zpráv tyto pochutiny zakázat. Tak to samozřejmě vůbec není. Evropská komise v žádném případě neplánuje zakázat výrobu či prodej výše uvedeného.

Co se traduje?

Konec hranolek, brambůrků, chleba a kávy v EU

Jak je to doopravdy?

Jeden z hoaxů, který proběhl v letních měsících médii, se týkal smažených, pečených a pražených potravin, jako jsou hranolky, brambůrky či dokonce chléb a káva. Evropská unie měla podle těchto poplašných zpráv tyto pochutiny zakázat. Tak to samozřejmě vůbec není. Evropská komise v žádném případě neplánuje zakázat výrobu či prodej výše uvedeného. Celá problematika se týká rakovinotvorné látky akrylamid, který vzniká přirozeně při zpracování potravin za vysokých teplot. Podle nového nařízení by měli provozovatelé potravinářských podniků učinit povinná opatření ke snížení přítomnosti akrylamidu, a to v závislosti na velikosti a povaze jejich zařízení.

Vysvětlení:

Rakovinotvorný akrylamid je látka, která vzniká z přirozeně se vyskytujícího asparaginu (aminokyselina) a sacharidů při zpracování potravin za vysokých teplot, jako je smažení a pečení, zejména ve výrobcích z brambor, cereálií, v kávě a kávovinových náhražkách. Akrylamid tak pro člověka může při konzumaci představovat zdravotní riziko. EU řadí ochranu spotřebitelů mezi nejvyšší priority, a proto se pracovní skupina EU zaměřila na snížení této látky v potravinách.

EK ve snaze o zajištění větší bezpečnosti potravin vypracovala doporučení technologických postupů pro provozovatele potravinářských podniků, díky nimž má dojít k omezení přítomnosti rakovinotvorné látky v potravinách. Například v případě hranolek by bylo potřeba brambory nejprve předvařit a následně péct/smažit při teplotě nižší než 175 °C. Neznamená to ovšem omezení tradičních kulinářských postupů a tradičních potravin, jako jsou například belgické dvakrát fritované hranolky. Provozovatelé potravinářských podniků by pouze měli s ohledem na kulinářské postupy a recepturu tradičních potravin uplatňovat opatření ke zmírnění výskytu akrylamidu bez změny povahy vlastností pokrmu.

Zdravější hranolky, brambůrky nebo lahodnější kávu si tak budete moci dopřávat dál.

Legislativní souvislosti

Diskuse EU se členskými státy probíhaly na toto téma po dobu 2 let, včetně veřejných konzultací (kdy mohl každý občan čl. státu vyjádřit svůj názor) s přijetím připomínek. Pro přijetí doporučení následně hlasovala také Česká vláda. Rozhodnutí o tomto doporučení tak v konečném důsledku není žádným překvapením. Dohodnuté znění nařízení bude předloženo Radě a Evropskému parlamentu k posouzení. Nařízení by mohlo vstoupit v platnost na jaře roku 2018.

Více informací:

Tisková zpráva – Přítomnost akrylamidu v potravinách se sníží díky odhlasování návrhu Komise

Znění nařízení

Informace o Akrylamidu