MÝTUS: EU zakáže silné vysavače

Média v posledních dnech publikovala několik článků informujících o zákazu prodeje výkonnějších vysavačů v důsledku nařízení Evropské unie. Brusel prý zakáže používat výkonné vysavače. A jak je to doopravdy? 

Média v posledních dnech publikovala několik článků informujících o zákazu prodeje výkonnějších vysavačů v důsledku nařízení Evropské unie. Evropská unie usiluje o snižování spotřeby elektrické energie a ve skutečnosti bylo přijato na základě dohody představitelů vlád členských států a poslanců Evropského parlamentu nařízení o ekodesignu, které omezí energeticky neúsporné přístroje bez vlivu na jejich výkon.

Vysvětlení:

Evropská unie dlouhodobě podporuje omezování energeticky neúsporných přístrojů. Aby dramatický nárůst spotřeby energie při luxování omezila, Evropská komise po konzultaci s výrobci a spotřebiteli navrhla pravidla, která omezí prodej energeticky neúsporných přístrojů. Už od září 2014 se mohou prodávat vysavače s příkonem maximálně 1600 wattů. Od 1. září 2017 se dále limit sníží na max. 900 wattů.  Je důležité zdůraznit, že to, co rozhoduje o účinnosti vysavačů, je sací výkon a konstrukce celého přístroje, které nařízení nijak neomezuje, a ne příkon vyjádřený ve wattech. Vyšší příkon tedy není zárukou lepšího sacího účinku, ale s jistotou se projeví na účtu za elektřinu. Právní předpisy dále upravují emise prachu (důležité pro astmatiky), úroveň hluku a životnost motoru. Změny se netýkají tyčových, robotických vysavačů, vysavačů pro mokré a suché čištění nebo průmyslových a venkovních vysavačů.

Na vysavačích budou také uvedeny energetické štítky podle energetické efektivnosti. Podobný systém se už osvědčil u ledniček, mrazáků a praček. Od doby, kdy byly zavedeny, se jejich spotřeba snížila na třetinu. Jen dva roky poté, co byly podobné předpisy zavedeny pro televizory, se 70% prodávaných přístrojů vešlo do nejvyšší třídy energetické účinnosti.

Přijatá opatření sníží roční spotřebu elektrické energie v EU o 30% a emise o 15%. Oproti scénáři bez opaření se jedná o úsporu elektřiny ve výši téměř 20 TWh, což odpovídá třetině roční spotřeby elektřiny České republiky. Emise skleníkových plynů budou o více než třetinu nižší, než kdyby žádná opatření nebyla přijata.

Legislativní souvislosti

Tato pravidla nejsou nová. Byla schválena již v roce 2013 po důkladném testování a širokých konzultacích s odborníky z různých zemí EU, které probíhaly v roce 2010 a 2011. Sami zástupci výrobců vysavačů uvedli, že dávají přednost regulačním opatřením před dobrovolnými dohodami („samoregulace“). Výrobci a spotřebitelské organizace se jednomyslně vyslovily pro to, aby u vysavačů byly zavedeny požadavky na ekodesign v kombinaci se systémem štítkování.

Více informací:

Pravidla pro vysavače

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů

 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/czech-republic/news_cs (otevře se na nové záložce nebo v novém okně)