Násilí, výhrůžky a tlaky vůči žurnalistům a jiným mediálním aktérům v Evropské unii

2. výroční kolokvium o základních právech věnované propagaci plurality médií a demokracie

Brusel 17. listopadu 2016 Evropská komise ve dnech 17. a 18. listopadu pořádá druhé výroční kolokvium o základních právech. Účastníci kolokvia budou diskutovat na téma „Pluralita médií a demokracie“.  Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometr ukazuje, že Evropané mají obavy o nezávislost médií, důvěra v média je nízká a že se občané obávají dopadů nenávistných projevů na internetu.

První místopředseda Komise Frans Timmermans, komisař Günther Oettinger a komisařka Věra Jourová budou diskutovat s čelnými zástupci médií, členských států, evropských institucí a mezinárodních organizací, akademické obce a občanské společnosti o tom, jak ochránit svobodu a pluralitu médií v EU.

Frans Timmermans před zahájením kolokvia uvedl: „Svobodná a pluralitní média jsou páteří našich demokratických společností. Bez kvalitních médií se nemůže rozvíjet veřejná debata. Proto musíme zajistit, aby novináři mohli svou práci vykonávat zcela svobodně. Aby mohly naše demokratické systémy správně fungovat, musí mít lidé žijící v Evropě možnost věřit v nezávislý tisk.“

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger dodal: „Kvalitní žurnalistika vycházející z faktů je stavebním kamenem demokratické společnosti. K tomu, aby média řádně fungovala, potřebují správné prostředí. Nedávno jsme v rámci nových audiovizuálních pravidel EU navrhli posílit nezávislost mediálních regulačních orgánů. Pevně věřím, že Evropský parlament i členské státy tento návrh podpoří.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová doplnila: „Průzkum Eurobarometr odhalil velké rozšíření nenávistných projevů online a vyzdvihl dopady útoků a hrozeb vůči novinářům a představitelům nových médií. Tento palčivý problém je nutné naléhavě řešit. Lidé, kteří vyjadřují své názory online, se musí cítit bezpečně a novináři musí mít možnost dělat svou práci bez zásahů zvenčí. Komise se zaměří na ochranu zdrojů novinářů a pravidla pro whistleblowing v EU.“

Obavy veřejnosti a novinářů o nezávislost tisku

Komise před kolokviem uskutečnila konzultace s veřejností a provedla průzkum Eurobarometr tematicky zaměřený na pluralitu médií a demokracii. Výsledky průzkumu jsou dostupné online a poslouží jako příspěvek do diskuze. Eurobarometr přinesl zejména následující zjištění:

  • většina respondentů (57 %) nevěří, že jsou jejich domácí média nezávislá na politických nebo komerčních tlacích;
  • pouze 53 % dotázaných je přesvědčeno, že jejich domácí média poskytují důvěryhodné informace;
  • celých 75 % respondentů, kteří se aktivně účastní diskusí na sociálních médiích, bylo svědky nebo obětí urážlivých či nenávistných projevů nebo výhrůžek online; takřka polovina z nich (48 %) pak tvrdila, že se kvůli tomu již nechtějí do těchto diskusí zapojovat;
  • pouze 37 % Evropanů věří, že orgán, který v jejich zemi dohlíží na audiovizuální média, nepodléhá politickým či komerčním tlakům nebo vládním vlivům;
  • nejméně médiím důvěřují lidé s nejnižším vzděláním a s nejnižšími příjmy.

Kolokvium se zaměří na několik problémů:

  • ochrana a podpora svobody médií a jejich nezávislosti na politických nebo finančních tlacích;
  • zlepšení postavení novinářů a jejich ochrana před výhrůžkami, fyzickým násilím a nenávistnými projevy;
  • význam mediální gramotnosti a etiky sdělovacích prostředků pro politickou debatu a účast v politice;
  • příležitosti a výzvy týkající se prostředí nových médií, internetových platforem a sociálních médií.

Kolokvium je možné sledovat živě online. Po skončení kolokvia budou na internetových stránkách Komise věnovaných základním právům zveřejněny konečné závěry a navržená opatření zohledňující výše uvedenou debatu.

Další informace

Informační přehled týkající se Eurobarometru z roku 2016 zaměřeného na pluralitu médií

Eurobarometr z roku 2016 zaměřený na pluralitu médií a demokracii

Program kolokvia

Souhrnná zpráva z veřejné konzultace „Pluralita médií a demokracie“

Nová audiovizuální pravidla EU navržená Komisí v květnu 2016

Platforma pro sledování plurality sdělovacích prostředků

Projekty v oblasti svobody médií podporované EU

Zpráva Agentury pro základní práva nazvaná „Násilí, výhrůžky a tlaky vůči žurnalistům a jiným mediálním aktérům v Evropské unii“

Zpráva Agentury pro základní práva nazvaná „Podněcování k nenávisti v mediálním kontextu a politický diskurs v členských státech Evropské unie“

IP/16/3690
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3690_cs.htm