Nová studie: Neexistuje důkaz, že COVID byl přenesen z netopýrů

Studie Tel Avivské univerzity odmítá tvrzení, že původcem nákazy COVID-19 jsou netopýři. Podle studie mají netopýři vysoce účinný imunitní systém, který jim umožňuje relativně snadno se vypořádat s viry považovanými za smrtelné pro ostatní savce.

Studii vedla Dr. Maya Weinbergová z laboratoře Prof. Yossiho Yovela, vedoucího Sagol School of Neuroscience a člena fakulty School of Zoology & Steinhardt Museum of Natural History na Tel Aviv University. Výzkumný tým přezkoumal desítky předních článků a studií v této oblasti a jeho závěry byly publikovány v časopise iScience.

Vědci vysvětlují, že nechvalná pověst netopýrů je dobře známá jak mezi vědeckou komunitou, tak mezi širokou veřejností. Netopýři jsou často obviňováni z toho, že jsou rezervoárem virů, včetně COVID-19, a jsou považováni za hrozbu pro veřejné zdraví. V této studii se Dr. Weinbergová snažil ukázat, že netopýři hrají důležitou roli při hubení hmyzu, obnově odlesněných ploch a opylování řady plodin.

Přestože existují určité důkazy o tom, že potenciální předek viru COVID-19 pocházel z netopýrů, dodnes, dva roky po vypuknutí pandemie, stále s jistotou nevíme, jaký je přesný původ varianty COVID-19.

Dr. Weinbergová říká, že „obecně jsou netopýři mylně považováni za rezervoáry mnoha nakažlivých nemocí, a to jen proto, že jsou sérologicky pozitivní, jinými slovy, že mají protilátky, což znamená, že netopýři nemoc přežili a vytvořili si imunitní reakci. Poté virus zcela překonali a odpojili se od něj; nejsou tedy již jeho přenašeči. Přesto se v mnoha případech může u netopýrů vyskytovat virus podobný lidskému patogenu, který však není pro člověka patogenní a nestačí k tomu, aby netopýři sloužili jako rezervoár.“

Foto: Dr. Maya Weinberg, Kredit: Tel Aviv University
Omezení použití : „Credit must be given to the creator“,
LICENSE: CC BY

Dr. Weinbergová dodává, že „abychom prozkoumali celkovou situaci, provedli jsme metaanalýzu literatury a ověřili nálezy u více než 100 virů, pro které jsou netopýři považováni za potenciální rezervoáry; například Ebola, SARS a COVID. Zjistili jsme, že ve značném počtu případů (48 %) bylo toto tvrzení založeno spíše na výskytu protilátek nebo testech PCR než na skutečné izolaci identických virů. Mnohá z uváděných zjištění navíc nejsou přesvědčivá.“

„Pouhá izolace viru nestačí k tomu, aby bylo zvíře považováno za rezervoár, protože k tomu, aby bylo považováno za rezervoárové zvíře, je zapotřebí minimálního počtu indexových případů, u nichž byl virus izolován, a také existence prokázané cesty přenosu. Kromě toho samotné zjištění určitého viru u netopýrů nemusí nutně zajistit další infekci a musí existovat další biologické, ekologické a antropogenní podmínky, aby k takové události došlo.“

Podle vědců se hromadí důkazy o tom, že netopýři jsou schopni vyrovnat se s různými viry – včetně smrtelných – lépe než lidé a většina ostatních savců. Po více než 100 letech zaměření na viry přenášené netopýry se ukazuje, že imunitní systém netopýrů se vyznačuje zdrženlivou reakcí během zánětlivých procesů. Netopýři mají vyvinutou vynikající rovnováhu mezi odolností a tolerancí: zvýšenou obrannou reakci hostitele a imunitní toleranci prostřednictvím řady různých mechanismů. Mírné zánětlivé dráhy přispívají k imunitní toleranci u netopýrů a k dobře vyvážené reakci, která zabraňuje rozvoji viru.

Dr. Weinbergová dodává, že „komplexní studie, kterou jsme provedli, vyvolává vážné pochybnosti o možnosti, že původcem nákazy COVID-19 jsou netopýři. Zjištění dávají podnět k opačnému pohledu, podle něhož musíme důkladně studovat imunologické antivirové schopnosti netopýrů, a získat tak nové a účinné prostředky, jak se vyrovnat s bojem lidstva proti nakažlivým nemocem, stárnutí a rakovině.“

Více informací: Maya Weinberg et al, Revising the paradigm: Netopýři jsou skutečně rezervoárem patogenů, nebo mají účinný imunitní systém?, iScience (2022). DOI: 10.1016/j.isci.2022.104782


pozn. 11.11.2023 zpráva není nová, je z roku 2022 , nebyla jinak zpochybněna ani vyvrácena jinou studií.