Proč Elon Musk propustil většinu svých dlouholetých zaměstnanců

Ten příběh „je totální nesmysl,“ říká Musk. Business Insider se kdysi chopil příběhu a vykreslil jej jako „důležitou profesní lekci“. Stejně tak se tohoto příběhu chytil The Entrepreneur a Fortune kdysi propagovala příběh Business Insider na svém fb profilu. Od těch dob žije tento příběh vlastním životem a je opakovaně předkládán čtenářům pokaždé, když v ostře sledovaných firmách dojde na propouštění zaměstnanců, jak se stalo i nedávno po převzetí Twitteru Elonem Muskem. Satirické video „Zaměstnaci Twitteru hledají práci“ vykresluje bývalé zaměstnance firmy v nelichotivém světle, ale pravděpodobným důvodem propouštění nejsou pracovní návyky zaměstnanců, ale snižování nákladů, které je po ukončení inzerce GM na Twitteru nezbytné.

Tak tedy příběh

Takhle ty velké vyhazovy začaly. Elon Musk vyhodil svou dlouholetou asistentku, která pro něj pracovala 12 let, poté, co požádala o zvýšení platu.

Mary Beth Brown pro něj pracovala dvanáct let. Byla mu tak blízká. Do jisté míry byla považována za prodlouženou ruku Elona. Zcela se mu oddala. Pracovala dlouhé hodiny včetně víkendů a dlouhých nočních hodin, protože každý týden cestovala z Los Angeles do Silicon Valley a zpět. Řídila Elonův rozvrh mezi společnostmi Tesla a SpaceX. Pomáhala také při styku s veřejností a při rozhodování o společnosti.

V podstatě byla vnímána jako oddaná osobní asistentka. Nosila mu jídlo, řídila jeho pracovní schůzky, plánovala čas s jeho dětmi, starala se o jeho oblečení, vyřizovala záležitosti pro tisk, a když bylo potřeba, vytáhla ho ze schůzek, aby mohl dodržet plán. Byla spojovacím článkem mezi Muskem a jeho osobním zájmem a vytvářela skutečný scénář Tonyho Starka a Pepper Pottsové. Díky tomu se stala pro společnost neocenitelným přínosem.

Mary Beth znala svou cenu a myslela si, že je čas požádat o zvýšení platu. Obrátila se tedy na Elona se svou žádostí. Musk jí řekl toto: „Podívejte, myslím, že jste velmi cenná. Možná je ta kompenzace správná. Potřebuješ si vzít dva týdny dovolené a já posoudím, jestli je to pravda, nebo ne.“ Elon chtěl vědět, zda je Mary Beth nepostradatelná, a tak jí dal dva tři týdny dovolené, aby posoudil, jak budou věci fungovat v její nepřítomnosti.

Po dvou týdnech Musk učinil objev. Poznal, že může pohodlně pracovat i bez Bethiny asistence. Proto ji z její funkce propustil. Nabídl jí však jinou pozici v rámci společnosti se stejným platem. Beth nabídku odmítla a odešla. Tato zkušenost vyvolala Muskovy úvahy o počtu zaměstnanců, které nepotřebuje.

Pokud mu byla Beth tak blízká a příliš vnímaná jako důležitá součást společnosti, co ostatní zaměstnanci, kteří nejsou nápadní. Jakkoli byl skromný, věděl, že se dá vyždímat mnohem víc. Jeho podniky jsou kritické a záleží na každém gramu optimalizace. Po tomto incidentu začal Musk své zaměstnance zeštíhlovat. Nezáleželo na tom, jak dlouho jste pro něj pracovali. Pokud jste byli postradatelní, dostali jste výpověď.


V roce 2018 se rozhodl jít do toho naplno. Podle Entrepreneur bylo zaměstnancům Tesly doporučeno, aby kolem Muska nechodili a nezkřížili mu cestu, protože zuřivě propouštěl. Stejné pocity byly zaznamenány v časopise Futurism, Elon Musk se v divokých výkyvech nálad potuloval po továrně a vyhazoval zaměstnance. O incidentu informoval také server Business Insider. V reálném smyslu Musk není typ člověka, který by vyhodil člověka v důsledku výkyvu nálady nebo proto, že se jim zkřížily cesty. Před propouštěním se musel rozhodovat informovaně.

Přibližně ve stejné době v roce 2018 Musk propustil 7 manažerů společnosti SpaceX kvůli pomalému pokroku v oblasti satelitního širokopásmového připojení. Chtěl dodržet plánovaný start v polovině roku 2019.

Z časopisu Bloomberg: V lednu 2019 Tesla propustila přes 3 000 zaměstnanců. To bylo ještě předtím, než udeřila pandemie. Toto rozhodnutí vyvolalo otřesy v celém odvětví. Musk zdůraznil, že propouštění bylo nutné, aby se „společnost stala tím, čím má být, tedy společností, která působí na extrémních technologických hranicích“.

V březnu téhož roku deník Observer informoval, že Tesla propustila třetinu svého globálního náborového týmu, což představuje přibližně 150 osob. Někteří lidé spekulovali, že tato ochota propouštět zaměstnance je známkou toho, že Muskovi jde méně o spokojenost zaměstnanců a více o pokrok jeho společností.

Musk zdůvodnil hromadné propouštění poukazem na potřebu snížit náklady a stát se ziskovým.

Rozhodnutí bylo ovlivněno také tím, že většina propuštěných byla placená. „Byl bych raději, kdybych nemusel nikoho propouštět,“ řekl Musk. „Ale kdybychom to neudělali, měli bychom jen spoustu velmi drahých zaměstnanců, kteří by nic nedělali.“

Jeho prozíravost propouštět lidi se vyplatila. V lednu 2021 Tesla zaznamenala první ziskový rok. V roce 2020 nashromáždila zisk 721 milionů dolarů, což bylo v rozporu se ztrátou 862 milionů dolarů v roce 2019. Takové rozhodnutí je důraznou připomínkou toho, že podnikání je víc než jen podnikavý duch. Jde také o budování vysoce výkonných společností, které mohou dlouhodobě přežít.

Ten příběh „je totální nesmysl,“ říká Musk.

Musk se tento příběh (autorství je připisováno Ashlee Vancemu, který napsal několik let před zmiňovanou událostí knihu o Muskovi) snažil vyvrátil a uvést na pravou míru v řadě tweetů.

„Biografie Ashlee Vance je většinou správná, ale také plná chyb a nikdy nebyla nezávisle ověřena, navzdory mé žádosti, aby tak učinil. Ze všech falešných anekdot mě tato trápí nejvíc. Ashlee tento příběh nikdy nepsal. Je to naprostý nesmysl. Mary Beth byla úžasnou asistentkou více než 10 let, ale jak rostla složitost společnosti, role vyžadovala několik specialistů oproti jednomu všeobecnému,“ tweetuje Musk. “MB dostala 52 týdeních platů a akcie jako ocenění za svůj velký přínos a odešla do malé firmy.”