Chorvatsko: Přechod na euro a připojení k Schengenu

Dne 1. ledna 2023 Chorvatsko přijme euro jako svou měnu a plně se připojí k schengenskému prostoru. Jde o důležitý milník v historii Chorvatska, eurozóny a schengenského prostoru a EU jako celku. Následuje období intenzivních příprav a značného úsilí Chorvatska o splnění všech nezbytných požadavků. Komise plně podpořila Chorvatsko v procesu připojování k eurozóně a Chci vědět více…

Komise navrhuje nová daňová pravidla na podporu on-line podnikání v EU

Nová pravidla v oblasti DPH pro prodej zboží a služeb on-line, zjednodušení pravidel v oblasti DPH pro mikropodniky a začínající podniky, zdanění dropshippingu a patření proti podvodům v oblasti DPH organizovaným mimo EU (zásilky z Číny podklouzávající pod hranicí 22 Euro, aby bylo možné se vyhnout odvodu DPH), stejná pravidla pro zdanění elektronických knih, elektronických novin a jejich tištěných ekvivalentů – státy mohou sjednotit DPH na knihy a elektronické publikace na nejnižší sazbě.