Jak se Amerika rozpadla na čtyři části

Lidé ve Spojených státech se už neshodnou na účelu, hodnotách, historii ani smyslu národa. Je možné usmíření? George Packer – Národy, stejně jako jednotlivci, si vyprávějí příběhy, aby pochopily, čím jsou, odkud pocházejí a čím chtějí být. Národní vyprávění, stejně jako osobní, jsou náchylná k sentimentalitě, zášti, pýše, studu, zaslepenosti sebou samým. Nikdy neexistuje jen Chci vědět více…