Ve Francii začala platit vyhláška omezující světelné znečištění

Od Nového roku platí ve Francii nová vyhláška omezující světelné znečištění. Týká se většiny zdrojů venkovního osvětlení a zavádí požadavky a limity, jimiž se musí provozovatelé řídit. Cílem “předcházet a omezit světelné znečištění, včetně nadměrného obtěžování osob, živočichů, rostlin nebo ekosystému, způsobujícího plýtvání energií nebo bránícího pozorování noční oblohy”.

Opatření zavádí několik povinností, mimo jiné:

  • Ztlumit nebo vypnout osvětlení v pozdních nočních hodinách, po zavírací době
  • Omezit maximální přípustný podíl světla mířícího vzhůru na 1%
  • Směrovat minimálně 95% světla nejvýše 15° pod horizont
  • Omezit podíl modré složky světla, maximální přípustná teplota chromatičnosti je 3000K, v citlivých oblastech 2700K a 2400K
  • Omezit přesvětlování
  • Zamezit přímému vnikání světla do obydlí
  • Na vyžádání poskytnout technické informace prokazující splnění uvedených požadavků

Vyhláška se vztahuje na všechno osvětlení instalované po 1.1.2020. Francie se tímto zařadila mezi nejprogresivnější země světa v oblasti ochrany před nežádoucími účinky nočního osvětlování.

Zdroj: Světelné znečištění http://svetelneznecisteni.cz/