Výzkum: Průměrný věk zakladatele úspěšného startupu je 45 let

Obecně se má za to, že nejúspěšnější podnikatelé jsou mladí. Bill Gates, Steve Jobs a Mark Zuckerberg měli kolem dvaceti let, když založili společnosti, které změnily svět. Odrážejí tyto slavné případy nějaký zobecnitelný vzorec? Zdá se, že ano. Když jsme analyzovali zakladatele, kteří v posledním desetiletí získali ocenění TechCrunch, průměrný věk v době založení byl pouhých 31 let. U lidí, které časopis Inc. vybral jako zakladatele nejrychleji rostoucích startupů v roce 2015, byl průměrný věk v době založení pouze 29 let. V souladu s těmito zjištěními Paul Graham, spoluzakladatel společnosti Y Combinator, jednou prohlásil, že „hranice v hlavách investorů je 32 let… Po 32 letech začínají být trochu skeptičtí“. Je však tento názor správný?

Vyvrácení mýtu o mladém podnikateli

Náš tým analyzoval věk všech zakladatelů firem v USA v posledních letech s využitím důvěrných souborů administrativních dat z amerického úřadu pro sčítání lidu. Zjistili jsme, že průměrný věk podnikatelů v době, kdy zakládají své společnosti, je 42 let. Převážná většina těchto nových podniků jsou však pravděpodobně malé podniky, které nemají v úmyslu se rozrůstat do velkých rozměrů (například čistírny a restaurace). Abychom se zaměřili na podniky, které se svým duchem blíží prototypu začínajícího high-tech podniku, použili jsme řadu ukazatelů: zda byl firmě udělen patent, zda získala investici rizikového kapitálu nebo zda působí v odvětví, které zaměstnává vysoký podíl pracovníků STEM. Zaměřili jsme se také na umístění firmy, zejména na to, zda se nachází v podnikatelském centru, jako je Silicon Valley. Obecně lze říci, že tyto podrobnější analýzy nemění hlavní závěr: Průměrný věk zakladatelů high-tech firem se pohybuje kolem čtyřicítky.

Tyto průměry však skrývají velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. V případě softwarových startupů je průměrný věk 40 let a mladší zakladatelé nejsou nijak výjimeční. Mladí lidé jsou však méně častí v jiných odvětvích, jako je ropný a plynárenský průmysl nebo biotechnologie, kde se průměrný věk blíží 47 letům. Výsadní postavení mladých zakladatelů v obecném povědomí tedy může odrážet nepřiměřené působení několika odvětví IT zaměřených na spotřebitele, jako jsou sociální média, spíše než stejně důsledné působení v těžkém průmyslu nebo v odvětvích zaměřených na podnikání.

Ale co nejúspěšnější startupy? Je možné, že jsou úspěšné zejména firmy, které založili mladí podnikatelé? Zjistili jsme, že mezi 0,1 % nejlepších startupů podle růstu v prvních pěti letech jejich existence založili zakladatelé své společnosti v průměru ve věku 45 let. Tyto nejúspěšnější firmy byly identifikovány na základě růstu zaměstnanosti. Zjištění o věku je podobné, pokud místo toho použijeme firmy s nejrychlejším růstem tržeb, a věk zakladatelů je podobně vysoký u těch startupů, které úspěšně ukončily činnost prostřednictvím IPO nebo akvizice. Jinými slovy, když se podíváte na nejúspěšnější firmy, průměrný věk zakladatelů se zvyšuje, nikoli snižuje. Celkově empirické důkazy ukazují, že úspěšní podnikatelé mají tendenci být ve středním věku, nikoliv mladí.

Převaha zakladatelů středního věku při zakládání společností s nejvyšším růstem částečně odráží sklon lidí středního věku k zakládání podniků. Lidé ve středním věku se častěji zakusují do jablka. Když se však podíváme na míru úspěšnosti podmíněnou skutečným založením podniku, důkazy proti úspěchu mladých podnikatelů se ještě více zostří. Mezi těmi, kdo založili firmu, mají starší podnikatelé podstatně vyšší míru úspěšnosti. Naše důkazy ukazují, že podnikatelská výkonnost prudce roste s věkem, než dosáhne vrcholu po padesátce. Pokud byste stáli před dvěma podnikateli a kromě jejich věku o nich nic nevěděli, v průměru byste lépe uspěli, kdybyste vsadili na toho staršího.

Proč tomu tak je? Ačkoli existuje mnoho dalších faktorů, které mohou vysvětlovat výhodu věku v podnikání, zjistili jsme, že rozhodující roli hrají pracovní zkušenosti. Ve srovnání se zakladateli bez relevantních zkušeností měli ti, kteří měli alespoň tři roky předchozích pracovních zkušeností ve stejném úzkém odvětví jako jejich startup, o 85 % vyšší pravděpodobnost, že založí velmi úspěšný startup.

Ale co Steve Jobs?

Ačkoli jsme se zabývali mimořádně úspěšnými firmami – 0,1 % nejlepších podle růstu i vzácným výsledkem úspěšné akvizice nebo IPO – stále se můžeme ptát, zda ještě extrémnější firmy nezakládají velmi mladí lidé. Je však zajímavé, že když studujete významné odlehlé firmy, jako jsou Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos nebo Sergey Brin a Larry Page, míra růstu jejich firem z hlediska tržní kapitalizace dosáhla vrcholu, když byli tito zakladatelé ve středním věku.

Steve Jobs a společnost Apple představili nejziskovější inovaci společnosti, iPhone, když bylo Jobsovi 52 let. Jeff Bezos a společnost Amazon se posunuli daleko za prodej knih online a budoucí tempo růstu tržní kapitalizace společnosti Amazon bylo nejvyšší, když bylo Bezosovi 45 let. Tito významní zakladatelé nemuseli dosáhnout vrcholu ve velmi mladém věku. Mimořádně talentovaní podnikatelé mohou mít neobvyklý důvtip – což jim umožňuje dosáhnout úspěchu, když jsou velmi mladí – a přesto zaznamenat větší úspěch, když zestárnou.

Neexistuje tedy zásadní rozpor mezi existencí skvělých mladých podnikatelů a obecnou tendencí zakladatelů dosáhnout svého vrcholného podnikatelského potenciálu v pozdějším věku.

Proč investoři rizikového kapitálu sázejí spíše na mladé zakladatele?

Proč ve světle těchto důkazů někteří rizikoví investoři stále sázejí na mladé zakladatele? Na základě údajů, které máme k dispozici, nedokážeme na tuto otázku jednoznačně odpovědět, ale domníváme se, že ve hře mohou být dva mechanismy. Zaprvé, mnoho rizikových investorů se možná mylně domnívá, že mládí je elixírem úspěšného podnikání – jinými slovy, rizikoví investoři se prostě mýlí. Ačkoli je lákavé považovat za hlavní vysvětlení rozporu mezi našimi zjištěními a chováním investorů předsudek o věku, existuje i mírnější možnost: Rizikové fondy nehledají pouze firmy s nejvyšším potenciálem růstu. Spíše mohou hledat investice, které přinesou nejvyšší výnosy, a je možné, že mladí zakladatelé jsou finančně omezenější než ti zkušenější, což je vede k tomu, že se vzdávají růstu ve prospěch investorů za nižší cenu. Jinými slovy, mladí podnikatelé mohou být pro investory výhodnějším „obchodem“ než zkušenější zakladatelé.

Dalším krokem výzkumníků je prozkoumat, co přesně vysvětluje výhodu zakladatelů ve středním věku. Je to například díky lepšímu přístupu k finančním zdrojům, hlubším sociálním sítím nebo určitým formám zkušeností? Zatím se zdá, že vyšší věk je pro zakládání nejúspěšnějších firem silnou vlastností, nikoliv chybou.

Zdroj: Harvard Business Review, Pierre Azoulay, Benjamin F. Jones, J. Daniel Kim, a Javier Miranda
Azoulay, Pierre, Benjamin F. Jones, J. Daniel Kim, and Javier Miranda. 2020. „Age and High-Growth Entrepreneurship.“ American Economic Review: Insights, 2 (1): 65-82.DOI: 10.1257/aeri.20180582, https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aeri.20180582

Pierre Azoulay je profesorem mezinárodních programů managementu na MIT Sloan School of Management a výzkumným pracovníkem Národního úřadu pro ekonomický výzkum.

Benjamin F. Jones je profesorem Gordona a Llura Gund Family pro oblast podnikání a profesorem strategie na Kellogg School of Management na Northwestern University. Je ředitelem fakulty Kellogg Innovation and Entrepreneurship Initiative (KIEI). Je také výzkumným pracovníkem Národního úřadu pro ekonomický výzkum.

J. Daniel Kim je docentem managementu na Wharton School na Pensylvánské univerzitě.


PS. Náhledový obrázek generovala „umělá inteligence“. Je s podivem, že pokud je v promptu „věk“ a „úspěšný podnikatel“ generuji se převážně šestiprstí starci. Když ranci koťátek nesedí počet viditelných předních tlapek, tak je to celkem jedno, třeba je nějaké další kotě vespod a chce nám také zamávat, ale u lidských prstů jde více o důkaz, že v případě LLM a difuzních algoritmů užití slova inteligence vyžaduje kombinaci vysoké kuráže, pokročilou hodinu a vypité nejmíň dvě tři lahve. :)