Rok 2014: Současná podpora pro nové FVE skončí. Další podpora pouze domkaře na bázi Net-Meteringu?

Rok 2014: Současná podpora pro nové FVE skončí. Další podpora pouze domkaře na bázi Net-Meteringu?

http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&rl=2013022401&rm=15

Datum: 24. 02. 2013  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz
Předsedky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vitásková uvedla v pořadu Otázky Václava Moravce, že od roku 2014 již nebude vypsána provozní podpora pro nové FVE. Vitásková však chce dále podporovat nové  FVE pomocí investiční podpory v kombinaci z akumulací ze sítě.

Na hlavu předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vitáskové se v poslední době ze strany solárníků snáší kritika (často oprávněná) za její mediální kampaň proti fotovoltaice. Nicméně, v  pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) Vitásková toto obvinění vyvrací.

Toto potvrzuje reakce Vitáskové na otázku Václava Moravce, jak byste teď podporovala obnovitelné zdroje energie, které jsou ekologické, a abyste vyvrátila námitku, že jste proti obnovitelným zdrojům?

“Já vůbec nejdu proti soláru a OZE. Já jdu proti neúměrné podpoře OZE z veřejných prostředků,” odpověděla Vitásková.

Zastavení provozní podpory od roku 2014

Podle Vitáskové je část OZE je již dne samofinacovatelná. Jejich investiční náklady na jejich pořízení jsou velmi nízké. Zejména to platí pro fotovoltaiku.

“Například u FVE, kde má být již podpora zastavena od roku 2014, protože naplníme Národní lokační plan  (tzv. NAP), tam lze poskytnout investiční podporu (NE provozní), ale pouze pro “domkaře”- pro majitele rodinných domů, “ prohlásila pro OVM Vitásková.

Podle Vitásková je cílem, aby domácnosti měly mít možnost samozásobení energiemi. Pokud to pomůže zlepšení jejich rozpočtu, pak další investiční podpora malých OZE má smysl.

Vitásová rovněž v této souvislosti potvrdila, že nechce podporovat další elektrárny na polích, ale pouze malé OZE, které mají ulechčit domácnostem.

Akumulace z distribuční sítě

Vitásková zdůraznila, že je třeba řešit i akumulaci energie v době, kdy sluníčko nesvítí. Nicméně, náklady na pořízení akumulace by neměli nést například distributoři, kteří by to pak přenesli na ostatní zákazníky.

Proto Vitásková navrhuje, aby bylo využito distribuční sítě jako akumulace. Pak to bude ku prospěchu všech zákazníků, kteří chtějí využívat OZE.

Jinými slovy, Vitásková podporuje tzv. Net-Metering jako další podporu OZE.

Co je to Net Metering?

Net Metering je progresívní způsob podpory pro fotovotaiku na střechách rodinných domů a firem. Net-metering již úspěšně funguje například v USA, Itálii, Maďarsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Kanadě či Austrálii.  Je nutno podotknout, že tento systém je v těchto zemích spojen často s dalšími daňovými výhodami.

Od roku 2014 zavede Net Metering i Slovensko. V této souvislosti již byl na Slovensku schválen zákon o podpoře OZE, který se zavedením Net-Meteringu počítá.

Jak Net Metering funguje?

Systém funguje tak, že provozovatel FVE vyrobený přebytek energie, který nespotřebuje sám, dodává do sítě bez nároku na výkupní cenu. Na druhou stranu ale získává právo odebrat stejné množství elektřiny v určitém časovém úseku zadarmo (ráno a večer).

Jednoduchý dvousměrný měřič zaznamenává tok elektřiny v obou směrech a za určité období – např. jednou za rok – dojde k vyúčtování mezi provozovatelem malé FVE a distributorem.
Cena odebrané a dodávané elektřiny je účtována v poměru 1:1, s tím, že domácnost zaplatí za odebranou energii částku sníženou o hodnotu energie do sítě dodané. Pokud výrobce naopak dodá více elektřiny, než odebere, nedostává nic.

Výhody Net-Meteringu:

– Umožňuje občanům vyrobit si vlastní elektřinu pomocí solárních panelů a tím zásadně snížit účty za elektřinu a přitom mít jistotu její dodávky elektřiny v čase, kdy ji potřebují

– Systém je zajímavý ekonomicky i pro distribuční společnosti. Instalace dodávají bezplatně do sítě elektřinu hlavně ve špičce, kdy je nejdražší. Distribuční společnosti získávají zadarmo veškerou nadbytečně vyrobenou energii

-Nezdražuje cenu elektřiny pro ostatní koncové odběratele, ani nezatěžuje státní rozpočet. Výrobce nedostává za vyrobenou elektřinu žádnou podporu

– Je administrativně jednoduchý a transparentní. Není třeba vystavovat faktury ani ze strany výrobců ani distribuční společnosti. Výrobce není považovaný za podnikatele a nemusí platit nesmyslné poplatky na zdravotní, sociální aj., když si dá pár panelů na střechu

Shrnutí:

Vitásková tak v podstatě potvrdila stejné prohlášení ministr obchodu Kuby, který rovněž počížá s ukončením stávajícího systému podpory FVE. Pro Zájemce o stavbu nových FVE to znamená, že v roce 2013 má jí poslední šanci získat stávající provozní podpory, která jim zákonem garantuje vyplácení pevných cen pro nové FVE po dobu až 20 let.

Pokud současná vláda skutečně zavede od roku 2014 systém Net-Meteringu, pak to bude znamenat další výrazný impulz pro rozvoj fotovoltaiky na střechách v České republice. Doufejme, že záměr Vitáskové bude dále podpořen na půdě parlamentu a také ze strany obou fotovoltaických asociací.

Napsat komentář