Solární cirkus

fve-usa-cze-rozlozeni-vykonu-v-sektorech

Po solární hysterii, ze které se nakonec vyklubala snaha naplnit vykradenou státní kasu a zdražením elektřiny kompenzovat propad cen na energetické burze na úkor občanů, přijel do Česka Sluneční cirkus (Cirque du Soleil). Srovnání americké a české struktury fotovoltaiky ukazuje,  že sluneční cirkus už tady máme.

V grafu[1] je zobrazen nárůst instalovatelného výkonu ve Spojených státech v průběhu posledních pěti let. Pro srovnání jsem do grafu přidal sloupek odpovídající stávajícímu instalovanému výkonu FVE v České republice. Hned na první pohled je jasné, že v Česku je struktura solárního byznysu značně odlišná. Občanská sféra je zastoupena marginálně a využití elektřiny z FVE v komerční sféře pro vlastní potřebu je téměř zanedbatelné.

Žlutá část sloupku „Utility“ odpovídá FVE v energetice, resp. jde o fotovoltaické elektrárny postavené s primárním cílem vyrábět, dodávat a prodávat energii do sítě.

Červená část sloupku, pojmenovaná „Commercial“, zastupuje ty instalace jejichž výkon je využívána v sektoru výroby a služeb pro pokrytí části vlastní spotřeby.

Modrý sloupek ukazují instalované solární MW na obytných budovách a domech jednotlivých občanů.

Za povšimnutí stojí, že americký segment FV energetiky začal růst až v posledních letech (a dále poroste rychleji než zbylé segmenty) a celou dobu americkou fotovoltaiku táhly privátní instalace na obytných domech a komerční sféra. Přičemž průměrná cena elektrické energie je USA nižší než v ČR.

Poslední sloupeček, který jsem do grafu přidal pro srovnání, představuje stav v ČR. Modrá část Rezidential, představuje zhruba 5000 (pět tisíc) instalací malých FVE o celkovém instalovaném výkonu něco málo přes 30 MW. Zbytek českého solárního boomu tvoří větší FVE, spadající převážně do segmentu energetiky.

Jistě, můžeme všelijak kroutit statistická čísla a poplácávat se po ramenou, že vzhledem k poměru počtu obyvatel jsme na tom s fotovoltaikou na hlavu podstatně lépe než USA. Skutečně? Ať se rozhlížím sebeusilovněji, nevidím v Česku žádný pivovar, který by vařil pivo pomocí solární energie z FVE tak, jak to dělá třeba americký Anheuser-Bush. Nevidím ani žádné parkovací plochy či autobusová nádraží, které by měly zastřešení z fotovoltaických panelů. Nevidím žádné solární pouliční osvětlení. A i těch instalací na domech je zoufale málo.

Jak je tedy možné, že jinde to jde a Česku ne? No prostě proto, že v USA (nejen) je instalace vlastní FVE především daňové výhodná. V podstatě nikoho až tolik nezajímá jak si využijete vyrobenou energii, to je vaše soukromá věc. Daňový bonus, úlevy a odpisy vám na daních ušetří tolik, že se bohatším Američanům nebo firmám od určité hranice přijmu prostě FVE vyplatí i přesto, že u malých instalací jsou investiční náklady na instalovaný kW 2-3 násobně vyšší než u velkých FVE a energie z těchto domácích FVE je v průměru 3-5x dražší než energie z rozvodné sítě.

Zajímavá jsou i další americká čísla, které vycházejí z hodnot posledních 5 let. Přes 39 procent FVE je instalováno v odlehlých oblastech, kde není možné lacině navýšit požadovaný výkon, nebo rozvodná síť není v místě vůbec. Při započtení dodatečných nákladů na připojení k síti, nebo technických úprav z důvodu většího požadovaného příkonu, vychází cena energie FVE v rozmezí 0,1 až 0,8 oproti ceně z rozvodné sítě. To jsou všechny případy, kdy by bylo nutné položit nový nebo silnější kabel, vyměnit trafostanici a pod., tedy věc, kterou zná i u nás v ČR celá řada majitelů chat v chatových osadách, zahrádkářských koloniích a pod. Nová připojení či navýšení výkonu  je prakticky nemožné, protože vyžaduje mnohamilionové investice.

Ačkoli česká vláda zatím zdanila jen FVE s výkonem nad 30kW, i tak dle mého názoru dělá vše možné proti rozšíření FVE na rodinné domky a mezi občany vůbec. Nejde jen o zrušení osvobození od daně z nemovitosti, obstrukce při připojování k síti (ačkoli existují studie, které dokazují že do stávajících sítí mohou obnovitelné zdroje dodávat až 1/3 celkového výkonu, aniž by to nějak zvedlo náklady na provoz přenosové soustavy a naopak na mnoha místech může provozovat sítě ušetřit), ale i o absurdní papírové martyrium, který musí český žadatel o provozování vlastní FVE absolvovat, bez ohledu na to zda jde o výkon 5, 10, nebo 500 kW.

Z šetření uskutečněného v rámci evropského projektu PV Legal, který mapoval administrativní náročnost zřízení FVE jasně vyplývá, že Česká republika je někde na chvostě EU a to, co u nás trvá 3 měsíce je v některých Evropských zemích záležitost na jeden týden. Ano, i Řecko, které je zde používáno jako strašák, otravuje svým občanům život podstatně menší porcí byrokracie než Česko.

Po posledních českých legislativních úpravách už nikdo nemůže pochybovat o tom, že pokud by ministr financí mohl, pokácel by zahrádkářům všechny jabloně a dodatečně jim zdanil vypěstovaná jablka. Vždyť si je nekupují v supermarketu, neplatí z nich DPH a vůbec tak nějak svým na státu nezávislým zásobováním podrývají veledůležitost státní péče jablečnou bezpečnost státu.

I proto byla v ČR urychleně zrušena podpora ostrovním systémům. Oficiálně ovšem z důvodu nejistoty účelného využití vyrobené energie. Ve skutečnosti je jasné, že funkční ostrovní systémy využijí vyrobenou energie velmi efektivně, pokud ovšem nejde o podvod. No a kdy by přeci jen byly pochybnosti o funkčnosti, pořád lze provést místní šetření.

Vůbec s tím zdržením elektřiny a všelijakými výpočty to bylo divné. V amerických statistikách FVE se vždy uvádí instalovaný výkon jako MW-DC (tedy výkon stejnosměrného proudu) s tím, že obvykle je uvedena uvažovaná průměrná účinnost střídačů, který převádí DC na AC. V některých statistických a výzkumných zprávách se tato účinnosti uvádí obvykle 75 procent, ačkoli většina střídačů-měničů má účinnost vyšší.

Je dost pravděpodobné, že pokud by ERÚ při svých spekulacích vycházel z instalovaného špičkového stejnosměrného výkonu, pak měl stávajících  998 MW-DC (tak to značí v USA) pro účely výpočtu navíc vynásobit průměrnou účinností střídačů 998*0,75, stejně jako to dělají Američané pokud chtějí přepočítat instalovaný max.výkon panelů na ekvivalent střídavého proudu v síti. Proč při přepočtu uvažují jen s 75 procentní účinností jsem nezjistil, snad takto zohledňují všechny možné ztráty.

Vůbec se zdá, že v té metodice panuje mezi jednotlivými zeměmi chaos, protože pokud se řekne nebo píše o elektrárně s výkonem 1 MW, skutečně je občas nemožné dohledat zda jde o výkon instalovaných FV panelů (pak by se jednalo o 1 MW-DC, Wp)  nebo zda je míněn 1MW dodávaný do rozvodné sítě, nebo zda jde jen o rezervaci budoucího výkonu, přičemž aktuální výkon FVE může být odlišný.

Ačkoli se nezdá, že by česká vláda solární energetice přála, celkově jsou vyhlídky optimistické. A to i přes drastické snížení výkupních cen a i přes fakt, že dříve nebo později přijde den D, kdy prostě elektrická energie z FVE nebude povinně vykupována vůbec – čistě z toho důvodu, že ji bude dostatek a ani nebude existovat kupní síla, která by byla schopna tolik solární energie za dnešní zvýhodněné ceny nakoupit.

Překvapivě to nemusí být ve vzdálené budoucnosti, ale může to být velmi brzo. Podle závěrů NREL již v roce 2015 budou investiční náklady na 1kW výkonu FVE pod 1750 dolary, čemu nemohou konkurovat ani uhelné natož jaderné elektrárny. Dnešní průměr investičních nákladů FVE je kolem 5050 dolarů, ale již dnes existují projekty větších FVE (o výkonu přes 10 MW) s investičními náklady kolem 3600 dolarů na kW, stejně jako malé projekty s investiční náročností kolem 8000 dolarů na kW.

Odhadovaný pokles investičních nákladů vyplývá z pokračujícího poklesu cen solárních panelů zároveň se zvyšováním jejich účinnosti. Přestože se evropští výrobci fotovoltaiky nechali slyšet , že v souvislosti se zpomalením solárního boomu nehodlají zlevňovat svou produkci, lze očekávat že konkurence je ke zlevnění přinutí a to i přesto, že poptávka v zemích EU pravděpodobně nebude výrazně klesat.

Kromě toho, s rozvojem integrace FVE přímo do staveb lze očekávat, že v blízké době budou v rámci EU unifikovány podmínky i nezbytné administrativní procesy související s připojením a provozováním FVE do rozvodných sítí a dojde k výraznému zjednodušení celého procesu, neboť FVE se čím dál více budou stávat běžným stavebním prvkem a nikoli výsadou bohatých investorů, kterým český parlament tak rád svaluje zákony šité na míru.

Zdroje: NREL, RenewableEnergyWorld / Infojet.cz / rn

[1] – AltaTerra Research Network – Further information about the report and a link to download a free preview are available at http://www.altaterra.net/store/view_product.asp?id=605817.

Napsat komentář