Stovky nových solárních střech

13.02.2017 Data za loňský rok ukazují stovky nových projektů solárních střech. Přichází oživení české fotovoltaiky, které má spolu s akumulací energie šanci proměnit energetiku domácností.

 

Pozitivní motivace k vlastní výrobě elektřiny

 

Novému zájmu o instalace solárních elektráren na střechách domů pomohlo zjednodušení pravidel pro provoz malých systémů a zavedení podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Prakticky to znamená, že malé zdroje (takzvané mikrozdroje) do 10 kilowattů nemusí mít pro svůj provoz licenci. Typicky jde právě o solární elektrárny na střechách rodinných domů. Zájemcům o vlastní výrobu elektřiny ze slunce tak odpadá papírování na samém začátku projektu.

Další podpora v podobě příspěvku na pořízení systému v rámci zmíněného programu Státního fondu pro životní prostředí pomáhá motivovat k růstu využití místní, šetrné energie i domácnosti, které by podobný systém chtěly využít, ale nemají na něj dost peněz. Nově mohou získat podporu na pořízení střešní solární elektrárny také firmy prostřednictvím programů ministerstva průmyslu.

Data Státního fondu pro životní prostředí, která publikovala Solární asociace, ukazují, že v roce 2016 bylo schváleno financování pro 540 projektů s celkovým výkonem 4 833 kW. Průměrná velikost nových projektů solárních elektráren na střeše rodinných domů pak činí 8,95 kW. Největší zájem o podporu v rámci Nové zelené úsporám měly domácnosti pro instalaci solárních panelů na střechu domu, kdy sluneční elektřina zásobuje elektrospotřebiče v domácnosti a její přebytky se využívají pro ohřev užitkové vody.

Zájem však byl i o podporu instalací fotovoltaických systémů pro přímý ohřev teplé vody. Díky možnosti získat podporu také na baterie se objevily první vlaštovky v podobě rodinných domů se systémy pro ukládání solární elektřiny do akumulátorů.

 Energeticky soběstačný dům v Chocni

Podmínky, které lze snadno splnit

Rozumně nastavená podpora ukazuje cestu k využití velkého potenciálu výroby energie ze slunce. Výše zmíněné varianty řešení, pro které lze získat podporu v rámci Nové zelené úsporám mají několik podmínek, ze kterých vyplývá využití vyrobené sluneční energie. Buď lze zvolit solární elektrárnu, která je určena především pro ohřev teplé vody pomocí akumulační nádrže (bojleru) o objemu alespoň 80 litrů/kWp. Elektřina ze slunce musí být využita přímo v domě bez možnosti přetoků do distribuční soustavy.

Další řešení umožňuje provoz ve spojení se sítí, maximální výkon solární elektrárny je omezen na 10 kW – tak, aby spadala mezi zmíněné mikrozdroje se zjednodušeními podmínkami připojení. Domácnost musí využít více než 70 % vyrobené solární elektřiny. S přebytky energie ze slunce pak může rodina pracovat tak, že jimi ohřívá teplou vodu nebo je ukládá v bateriích.

Potenciál, který čeká na využití

Více než pět stovek rodinných domů s novými solárními elektrárnami ukazuje cestu, jak lze využít velký potenciál stále cenově dostupnějších fotovoltaických technologií. Například ministerstvo průmyslu kalkuluje v loni vládou schváleném Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje, že by ještě do konce roku 2020 mohlo vyrůst až 300 megawattů nových solárních elektráren na střechách domů nebo továren. Ročně tak během následujících let může přibýt tisíce nových solární elektráren. Jejich instalace nabídne práci stovkám pracovníků v solárním průmyslu.

Výhledové možnosti jsou však ještě větší. Studie zpracovaná pro Solární asociaci kalkulovala výhledové šance výroby elektřiny ze slunce. Podle ní dosahuje potenciál instalací fotovoltaických panelů umístěných na vhodných plochách střech rodinných domů přes 2 000 megawattů, na střechách továren nebo obchodů lze umístit dalších více než 5 100 megawattů. Tato studie kalkuluje, že by solárními panely pokryté domy mohly vyrobit až 7,3 milionů megawatthodin ročně. To odpovídá přibližně polovině současné spotřeby českých domácností.

Solární elektrárna na základní škole v Kunraticích

Solární energetika může také zvýšit energetickou soběstačnost regionů. Typickou ukázkou je Jihomoravský kraj, kde již dnes fotovoltaické elektrárny pokrývají desetinu spotřeby. Studie vypracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost kalkuluje možnosti dalšího růstu výroby sluneční elektřiny na vhodných střechách, což by mohlo přinést dalších deset procent. V praxi by postupná realizace potenciálu znamenala výstavbu 55 tisíc instalací na rodinných nebo bytových domech a 6,5 tisíce větších systémů na průmyslových, administrativních nebo obchodních budovách. Výstavba solárních elektráren na střechách by v kraji vytvořila 370 nových pracovních příležitostí. Dnes již solární energetika především v servisní oblasti v kraji zaměstnává 450 lidí.

Očekávaný technologický pokrok však může potenciál solární energetiky ještě více zvýšit. Například loňská studie Mezinárodní energetické agentury pro obnovitelné zdroje očekává, že cena fotovoltaických elektráren klesne do roku 2025 o dalších téměř 60 %. Využitelnost elektřiny ze slunce pak zvýší také rostoucí možnosti akumulace energie. Jen od roku 2010 klesly ceny lithiových baterií o desítky procent.

Experti z energetické sekce Bloomberg očekávají, že do 15 let budou stát baterie třetinu dnešní ceny. Vedle velkých hráčů, jako jsou projekty automobilky Tesla a Panasonic, mohou navíc do hry vstoupit zcela nová řešení. Příkladem je český projekt vanadových redoxních průtočných baterií, který loni zvítězil v kategorii Chytrá energie v diplomce v rámci ocenění Obnovitelné desetiletí.

Jiří Vrána, VŠCHT, autor diplomové práce na téma vanadových redoxních průtočných baterií přebírá vítěznou cenu v kategorii Chytrá energie v diplomce v rámci ocenění Obnovitelné desetiletí. Cenu předávala Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra průmyslu pro energetiku.

Možnosti vlastní výroby elektřiny mají domácnosti i firmy na dosah ruky. Pomocí rozumných opatření můžeme využít potenciál obnovitelných zdrojů a postupně přidávat moderní řešení, jako jsou elektromobily nebo akumulace energie. Šetrná energetická revoluce rozběhla proměnu energetiky, která se již nezastaví.


V článku jsou použity fotografie z projektu ocenění Obnovitelné desetiletí.