Přesuny včelstev

Pokud budete pořízená včelstva nebo oddělky převážet z území jednoho kraje do druhého, je třeba mít k nim veterinární atest, ten vystaví veterinární správa v místě původu včelstev / oddělků.
V případě, že se bude jednat o převoz mimo obec, musí být včelstva vyšetřena na mor včelího plodu s negativním výsledkem. Pozor na přesuny včelstev v blízkosti ochranných pásem moru. Problém také může nastat, pokud se v blízkosti takového pásma nachází Vaše nové stanoviště. Při nákupu buďte obezřetní a kupujte včelstva s jasným původem. 

Přesuny včelstev mezi stanovišti mimo ochranné zóny

Přesun v rámci území obce

 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu – vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo
 • Je-li počet roztočů nad 3 ks v na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.

Přesun mimo území obce v rámci kraje

 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření nesmí být starší 12 měsíců před přemístěním včelstev.
 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu – vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo.
 • Je-li počet roztočů nad 3 ks v na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.
 • Včelstva nemusí být doprovázeny veterinárním osvědčením.
 • Producent oddělků odběrateli doloží, že na stanovišti původu oddělků má provedena výše uvedená vyšetření (protokoly o zkoušce od akreditované laboratoře).

Přesun mimo území obce, mimo území kraje

 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření nesmí být starší 12 měsíců před přemístěním včelstev.
 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu – vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo
 • Je-li počet roztočů nad 3 ks v na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.
 • Včelstva musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které vystaví místně příslušné pracoviště krajské veterinární správy na základě předložených protokolů o zkoušce od akreditované laboratoře.
 • Je nutný souhlas s přesunem od krajské veterinární správy, na jejíž území se oddělky přesunují.

 

Přesuny včelstev mezi stanovišti v ochranném pásmu moru včelího plodu

Přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma moru včelího plodu je zakázáno.

Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma

 • Je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele.
 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem.
 • Vzorek musí být odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním.
 • Je nutné vyšetření zimní včelí měli na varroázu s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo.
 • Je-li počet roztočů nad 3 ks v na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.

Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma moru včelího plodu z území prostého nákazy

 • Je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele.
 • Je nutné vyšetření na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem.
 • Vzorek musí být odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
 • Je nutné vyšetření zimní včelí měli na varroázu s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo.
 • Je-li počet roztočů nad 3 ks v na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.Formulář žádosti

Před přemístěním včelstev je povinnost nejprve zaregistrovat stanoviště včelstev u ČMSCH.

Stanoviště musí mít registrační číslo!