Projev ukrajinského prezidenta v Bundestagu

12.června 2024 Milý německý lide! Každému kdo cítí, že válka je špatná. Každému, kdo je stejně jako Ukrajinci přesvědčeni, že válka je zločinem proti životu, a každému kdo si z celého srdce přeje, aby Ukrajina co nejdříve dosáhla míru, každý kdo nás podporuje – náš lid, ukrajinské rodiny, ukrajinský stát, naši obranu. Především vám všem chci dnes poděkovat – poděkovat za lidskost, která převládá ve vašich srdcích. Proto Německo nestálo stranou bolesti a utrpení Ukrajinců. Obyčejní lidé, různá německá města, spolkové země a obce – pomáhali jste a pomáháte.

Děkujeme, Německo!

Můj dnešní projev je určen vám všem. Těm, kteří vykonávají moc, i těm, kteří ji dávají. Všem těm, kterým leží na srdci lidskost, a kteří proto zůstávají věrni snu o mírové Evropě. Evropy, která je větší než my všichni. Evropě, která si pamatuje zkušenosti stovek generací, jež žily na našem kontinentu a z nichž většině bohužel nebylo souzeno žít v míru. A proto sen o Evropě, která musí být kontinentem kultury, musí být kontinentem lidí, musí být kontinentem bez válek, nabývá na síle.

Osobně mám v tento druh Evropy důvěru.

Evropa, která bude jistě šťastným domovem pro naše děti a jejich děti.

Evropa, která nedovolí nenávisti zapustit kořeny.

Ten, který udělá vše, co je v jeho silách, aby napravil tuto chybu evropských dějin – tuto válku, která probíhá na našem kontinentu a hrozí přerůst v mnohem širší konfrontaci.

Nezanecháme to jako naše dědictví.

Tuto válku ukončíme.

Ukončíme ji v nejlepším zájmu Ukrajiny a celé Evropy. Nás všech. A všech, kteří přijdou po nás. Ukončíme ji za našich vlastních podmínek. Za podmínek, které jsou jasné každému člověku, každému obyčejnému člověku na této Zemi.

Pane federální prezidente!

Pane spolkový kancléři!

Paní předsedkyně Spolkového sněmu a paní předsedkyně Spolkové rady!

Dámy a pánové!

Vážení poslanci!

Vážení účastníci!

Milé Německo!

Rozdělená Evropa nikdy nebyla mírumilovná.

A rozdělené Německo nikdy nebylo šťastné.

To vše nevíte ode mne, ale z vlastní zkušenosti.

Proto nám – Ukrajincům – rozumíte.

Pochopíte, proč tak tvrdě bojujeme proti pokusům Ruska rozdělit nás, rozdělit Ukrajinu, proč děláme všechno – naprosto všechno – abychom zabránili vzniku zdi mezi částmi naší země.

Žádná země by neměla být odsouzena k tomu, aby se jí po desetiletí prodíral ostnatý drát.

Ponížené evropské národy nikdy nepoznaly skutečný mír.

Někteří museli bojovat proti ponížení i poté, co porazili okupanta.

Proto se nyní – po této válce – snažíme nezanechat na zemi, která byla poznamenána útoky, žádné ponížení. Žádné ponížení v duši lidí.

Ukrajinci si zaslouží mír, prostě mír po této válce.

A každý, kdo bránil svůj domov, každý, kdo ztratil své blízké, každý, jehož bratři a sestry ve zbrani zůstali navždy na bojištích – ti všichni si zaslouží důstojný konec války, který nenechá nikoho na pochybách, kdo zvítězil.

A ten, kdo válku vyvolal, by měl naopak zapomenout na mír. Navždy. Ten, kdo válku zavinil, se musí zodpovídat. Musí se spravedlivě zodpovídat za každý zločin této války.

Je to jediná spravedlivá odpovědnost, která dává historickou šanci vyléčit se z agrese.

Rusko si tím musí projít – úplnou a zásadní odpovědností za rozpoutanou válku.

Rusko také musí uklidit trosky, které po sobě zanechalo. Musí zaplatit za všechny škody způsobené touto agresí – naší zemi i našim lidem.

Pokud jsou někde ruiny, válka se tam jednou vrátí. To se nesmí stát. Nikdy více.

Musíme obnovit normální život. Všichni společně. Všichni, kdo si váží života.

A k tomu je třeba využít všechny ruské prostředky, které lze použít. Bez jakýchkoli kompromisů s agresorem.

Čas kompromisů skončil.

Skončilo to přesně ve chvíli, kdy Putin začal vypalovat města a vyznamenávat své vrahy. Když dal přednost zabíjení před dohodami.

Ruská armáda po sobě zanechává desítky nových hřbitovů, a to znamená, že nikdo z nás nemá právo zanechat po sobě deficit ochrany ze strany ruské armády. Slovo někoho v Moskvě takovou ochranou být nemůže. Evropa musí být dostatečně silným kontinentem, aby byla prostorem dostatečně pevného míru.

Jinak nebude fungovat.

A i kdyby se někdo pokusil o něco jiného, Putin by sám smazal jakoukoli naději na dohodu s ním.

Snaží se dobývat – nejen sousedy Ruska.

Ruští vrazi byli v Aleppu a jsou v Africe.

Válku se naučili zničením Grozného a rozbitím Gruzie. Moldavsko nechali rozdělené.

Dostali Bělorusko na kolena.

Umožníme Rusku pokračovat v pochodu Evropou? Tento pochod bez ohledu na život a národy.

Rozhodně ne.

A to je náš společný zájem.

Společný zájem, který Putin osobně ztrácí.

Že tuto válku prohraje. Že Putin prohraje svou snahu zatáhnout Evropu na úroveň, kdy už z této války není cesty ven.

Dámy a pánové!

Asi si vzpomínáte, že ještě rok nebo dva před pádem Berlínské zdi nikdo nemohl předvídat, jak rychle k němu dojde.

Někteří si mysleli, že zeď bude stát navždy.

Ale bylo pryč.

A záleželo na vedení politiků a vůli lidu. Pouze na tom.

Stejně tak si někteří lidé nyní myslí, že Putin je tam navždy a že válka nemá konce.

Ale to není pravda, to vše je iluze.

Iluze, kterou může vedení rozptýlit. Lze ji rozptýlit rozhodnutími. Lze ji rozptýlit úspěchem.

A my to děláme! Společně s vámi, Německo! Ukrajinci vám za to budou vždy vděční.

Ukrajina se brání plné agresi již více než osm set dní. 839.

Ještě 24. února, na začátku této invaze, by nikdo nevěřil, že je to možné, ale nyní je to skutečnost.

Dokázali jsme, že Rusko může selhat a být poraženo. Ukázali jsme, že společně s našimi partnery máme vše potřebné k ochraně života.

Ukázali jsme, že díky naší spolupráci můžeme rozšířit prostor bezpečnosti. A prostor bezpečnosti se nerozšiřuje sám o sobě – rozšiřuje se pouze díky společným rozhodnutím a kolektivní odvaze.

To vše jsou fakta. To vše jsou projevy vedení – Ukrajiny, Německa a všech našich spojenců a partnerů.

Zejména vaše vedení – ti, kteří jsou přítomni v tomto sále Spolkového sněmu. Děkuji vám – každému z vás osobně.

A jsem vám obzvláště vděčný za vaše vedení při poskytování Patriotů Ukrajině – zachránili jste tisíce životů. Děkuji vám!

Máme jiný cíl než mír?

Ne.

Máme nějaký jiný kontinentální sen než mírovou Evropu?

Ne.

Máme snad jinou povinnost než chránit naše národy, naši Evropu a mezinárodní řád založený na pravidlech?

Ne.

Rusko má jiné cíle a sny. Stojí samo proti nám všem. A proto ho všichni musíme donutit ke změně.

A to je možné.

Protože neexistují zdi, které by nespadly.

Dámy a pánové!

Za několik dní se setkáme s německou kancléřkou a dalšími vedoucími představiteli Evropy a světa ve Švýcarsku na prvním mírovém summitu. Rusko se pokusilo tento summit narušit. Ale uskuteční se.

Jedná se o společný úspěch Ukrajiny a desítek zemí.

Po válce obvykle poměry určovali buď vítězové, nebo několik silných, kteří mohli zasáhnout a vnutit něco ostatním. A to i proti jejich vůli.

Nyní nabízíme zásadně odlišný formát.

Takový, v němž nikdo nemůže manipulovat a mařit dohody, jak to opakovaně dělalo Rusko, a v němž jsou slyšet všechny hlasy – hlasy celého světa.

Na mírovém summitu budou zastoupeny státy ze všech částí světa a každý z nich bude moci ukázat svůj charakter a vůdčí schopnosti v rámci společného úsilí.

Všichni mají společný cíl: začít krok za krokem plně obnovovat bezpečnost a směřovat ke skutečnému míru. Začít krok za krokem obnovovat účinnost Charty OSN a základních norem mezinárodního práva, které zaručují svrchovanost a územní celistvost států, jakož i práva lidí a národů.

Chceme dát šanci diplomacii – a za tímto účelem jsme shromáždili asi sto států.

Ukrajina nikdy nespoléhala pouze na sílu zbraní. Ano, chápeme, proti jakým vrahům dnes musíme bojovat, a nezapomínáme, že pouze zbraně je účinně zastaví a ochrání naše životy.

Pamatujeme však také na to, že mír neroste z výstřelů, ale ze záruk – spolehlivých záruk, že už žádné výstřely nebudou a že zlo už nepřijde do země lidí, které chtělo zničit.

Co může dát takové záruky Ukrajině nyní?

Jednota světa, a proto je mírový summit důležitý.

Jednota přátel, a proto by naše spolupráce měla být co nejúčinnější.

Jednota Evropy, a proto se Ukrajina musí stát plnohodnotnou součástí evropského politického a bezpečnostního prostoru. Stejně jako je to důvod, proč vy a vaši sousedé žijete již desítky let bez hrozby, že vám někdo vezme vaši zemi.

Vážení přátelé!

Je na nás, abychom společně se všemi našimi partnery a všemi, kdo si váží života a pomáhají ho chránit, určili, jaký bude odkaz této doby pro Evropu v časech příštích.

Bude zajištěna bezpečnost? Bude tam respekt?

Bude mír?

Jsem přesvědčen, že zvolíme správnou odpověď. Rozhodneme se ukončit tuto válku. Za našich podmínek. A zcela odstraníme bezpečnostní deficit v Evropě, který dal Putinovi iluzi, že jeho agresivní akce budou úspěšné.

Je to naše vedení a vůle Ukrajinců, která musí uspět – v zájmu míru, v zájmu Evropy, v zájmu života.

A tak to také bude.

Vznikne Evropa – kontinent bez válek.

Děkujeme za pozvání, děkujeme za pozornost! Děkujeme vám za váš postoj k našim lidem, které jste od začátku války ukrývali. Nikdy na to nezapomeneme.

Děkujeme, Německo!

Sláva Ukrajině!