Energetickou nezávislost Evropy může zajistit pouze skladování energie

21. března 2022 RePowerEU, plán Evropské komise na zvýšení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na dovozu ruského plynu, se musí zaměřit na propojení obnovitelných zdrojů energie se skladováním energie. Tento argument předložila Evropská asociace pro skladování energie (EASE) poté, co Evropská komise (EK) na začátku tohoto měsíce odhalila strategii RePowerEU.

Invaze na Ukrajinu, kterou Rusko zahájilo v únoru, přiměla komisi k předložení návrhů, jak se stát nezávislou na ruském plynu, který tvoří 40 % dovozu do EU. Z Ruska pochází také přibližně 45 % uhlí a 25 % ropy.

Navrhovaný plán by měl podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti – sesterský web PV Tech uvedl, že do roku 2030 by mělo být v EU rozmístěno 420 GW dodatečné kapacity fotovoltaických elektráren – a mezi opatřeními, která by měla být přijata, je i rychlejší udělování povolení, podpora elektrifikace průmyslu a vytvoření struktur pro financování smluv o nákupu elektřiny (PPA).

„Musíme se stát nezávislými na ruské ropě, uhlí a plynu. „Nemůžeme se jednoduše spoléhat na dodavatele, který nás výslovně ohrožuje. Musíme jednat okamžitě, abychom zmírnili dopad rostoucích cen energie, diverzifikovali naše dodávky plynu pro příští zimu a urychlili přechod na čistou energii. Čím rychleji přejdeme na obnovitelné zdroje energie a vodík v kombinaci s vyšší energetickou účinností, tím rychleji budeme skutečně nezávislí a budeme řídit náš energetický systém. Během tohoto týdne budu ve Versailles diskutovat o představách Komise s vedoucími evropskými představiteli a poté budu se svým týmem pracovat na jejich urychleném provedení.“

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová

RePowerEU nicméně vidí velkou roli plynu a navrhuje 90% cíl pro naplnění podzemních zásobníků plynu před příští zimou a diverzifikaci dodavatelů plynu, která by zahrnovala vyšší podíl zkapalněného zemního plynu (LNG) a dovoz plynu z jiných než ruských zdrojů.

Evropa zažívala prudký růst cen elektřiny již před začátkem války a EK zkoumá, jak omezit dopady růstu cen plynu na trhy s elektřinou, a mohla by ve spolupráci s regulačními orgány vymyslet změny v uspořádání trhu s elektřinou.

Plán rovněž zahrnuje důraz na vodík, přičemž předsedkyně EK Ursula von der Leyenová uvedla, že čím rychleji „přejdeme na obnovitelné zdroje a vodík v kombinaci s větší energetickou účinností, tím rychleji budeme skutečně nezávislí a ovládneme náš energetický systém“.

Obchodní sdružení EASE však minulý týden uvedlo, že diverzifikace dodavatelů plynu jako strategie představuje riziko uzamčení závislosti na fosilních palivech. Místo toho by se podle EASE měla RePowerEU zaměřit především na obnovitelné zdroje energie ve spojení se skladováním energie.

Plynové elektrárny jsou stále častěji žádány, aby umožnily integraci variabilní výroby obnovitelné energie z fotovoltaických a větrných elektráren do evropské sítě a poskytly flexibilní záložní výrobu, protože ze systému odchází stále více uhlí.

Zvýšení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie proto samo o sobě nezajistí nezávislost EU na dovozu plynu, který již nyní tvoří 90 % spotřeby, neboť plynové peakové elektrárny budou i nadále plnit tuto flexibilní úlohu v síti.

Skladování energie však může přesunout energii z doby, kdy se vyrábí, do doby, kdy je poptávána, a podle EASE „musí být pilířem energeticky bezpečné, dekarbonizované Evropy“.

Asociace rovněž poznamenala, že rostoucí nákup dispečerské záložní výroby z plynu znamená, že ceny elektřiny budou nadále růst. Obnovitelná energie vyrobená v době přebytku je omezována a plýtvá se s ní a nakonec Evropa domácí energii vyhazuje, „jen aby zaplatila [ruské plynárenské společnosti] Gazprom za vyplnění mezery“, uvedla EASE.

EASE uvedla, že probíhající humanitární a klimatická krize musí sloužit jako varovný signál pro evropské politiky, že umožnění skutečné energetické transformace je jediným způsobem, jak se stát „skutečně energeticky nezávislými“.

Je zapotřebí politiky, která by podporovala diverzifikaci profilu nasazených zásobníků energie: zejména neexistují tržní struktury, které by oceňovaly zásobníky energie s dlouhou životností, které by mohly podpořit výrobu v obdobích, kdy je výroba energie z obnovitelných zdrojů nízká, a umožnily přesun poptávky po energii ze špiček na období mimo špičky.

EASE vyzvala ke změně pravidel evropského trhu s energií, která nehodnotí dekarbonizaci a znamenají, že v aukcích na kapacitu stále vítězí plynové peakové elektrárny.

Informační přehled o navrhovaném plánu RePowerEU naleznete zde.

Ukrajinské a moldavské sítě se synchronizují s evropskou sítí

Mezitím byly ukrajinské a moldavské energetické sítě ve spolupráci s dalšími národními provozovateli přenosových soustav synchronizovány s kontinentální evropskou energetickou soustavou, a to o dva roky dříve, než se původně plánovalo.

Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) spolupracuje s kolegy z ukrajinsko-moldavské energetické soustavy od roku 2017 na zapojení této dvojice do Kontinentální evropské synchronní oblasti (CESA) – největší synchronní elektrické sítě na světě z hlediska připojeného výkonu.

Ukrajinská společnost Ukrenergo a moldavská společnost Moldelectrica podaly mimořádnou žádost o urychlení projektu, který měl být dokončen v roce 2024. Úspěšné zkoušky ostrovního zapojení jejich sítí, které již byly naplánovány, proběhly uprostřed zahájení invaze na konci února.

Znamená to, že dvojice bude sdílet platformu pro udržování frekvence sítě na 50 Hz – což zajišťuje společné trhy pro pomocnou službu primární rezervy (PCR), známou také jako rezerva regulace frekvence (FCR), které bateriová úložiště konkurují.

Generální ředitel společnosti DTEK, největšího ukrajinského investora v energetickém sektoru, označil technickou synchronizaci za „klíčový krok k energetické nezávislosti na agresorovi“. Znamená to, že ukrajinský energetický sektor má „airbag“, který minimalizuje případné výpadky, uvedl Maxim Timčenko ze společnosti DTEK.

Společnost DTEK v květnu 2021 slavnostně uvedla do provozu vůbec první ukrajinský projekt bateriového systému pro ukládání energie (BESS), který dodala společnost Honeywell s podporou společnosti SunGrid a dalších partnerů.

Timčenko označil skladování energie za zásadní pro energetickou bezpečnost Ukrajiny a její snahy o dekarbonizaci. Osud prvního BESS společnosti DTEK je však nejistý – nachází se v areálu jaderné elektrárny společnosti v Záporoží, která byla obsazena a okupována ruskými silami.

Autor: Andy Colthorpe
Související odkazy:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/fs_22_1513