Názor: Zachování svobody volby způsobu placení

25.června 2024 Piero Cipollone, ECB Digitální euro by kombinovalo pohodlí digitálních plateb s funkcemi podobnými hotovosti. Člen Výkonné rady ECB Piero Cipollone vysvětluje, jak by digitální euro zvýšilo svobodu volby Evropanů při rozhodování, jak platit.

Svoboda je základem zásad Evropské unie. Každý občan EU může svobodně žít, pracovat, studovat a podnikat v kterémkoli členském státě EU.

Euro hraje klíčovou roli v tom, aby to bylo možné. Můžeme ho používat k nákupu nebo prodeji zboží a služeb kdekoli v eurozóně.

Evropská centrální banka (ECB) hraje při poskytování eurobankovek klíčovou roli při udržování těchto svobod. Většina Evropanů chce mít hotovost jako platební prostředek a mnozí ji považují za zásadní pro svou svobodu: hotovost je snadno dostupná, inkluzivní, všeobecně přijímaná v celé eurozóně a nabízí nejvyšší úroveň soukromí.

Zatím však nemáme hotovostní ekvivalent pro provádění digitálních plateb, což omezuje naši svobodu ve stále digitálnějším věku.

Někdy můžeme k elektronickým platbám v obchodech využít národní možnosti, jako jsou bankovní karty nebo digitální peněženky. Ve většině zemí eurozóny však tato národní řešení neexistují. A i když existují, často nefungují při nakupování na internetu, rozdělování účtů mezi přátele nebo při cestování v eurozóně. To nás nutí spoléhat se na neevropské karty nebo elektronická platební řešení – i když ani ta nejsou vždy přijímána – a používat více platebních metod.

Aby tyto nedostatky odstranila, pracuje ECB na digitálním euru. Zůstáváme plně oddáni hotovosti, ale chceme její výhody přenést do digitálního světa. Digitální euro by spotřebitelům poskytlo další platební možnost, která by doplnila hotovost. Bylo by na nich, aby se rozhodli, zda ji budou používat.

Digitální euro by kombinovalo pohodlí digitálních plateb s funkcemi podobnými hotovosti. Podobně jako bankovky by Evropanům nabídlo svobodu používat k digitálním platbám v obchodech, na internetových stránkách elektronického obchodu nebo mezi jednotlivci jeden veřejný platební prostředek přijímaný v celé eurozóně. Mohl by se používat i v režimu offline, což by umožnilo provádět transakce i v případě omezeného pokrytí sítě nebo při výpadku proudu.

Digitální euro by usnadnilo firmám v eurozóně nabízet celoevropská digitální platební řešení. To by posílilo konkurenci na trhu, kterému v současnosti dominuje několik neevropských hráčů, a tím by se snížily náklady pro obchodníky i spotřebitele. A posílilo by to strategickou autonomii a odolnost Evropy. Ve světě, který je stále více rozdělen a vystaven nadvládě velkých technologických firem, máme povinnost zajistit, aby Evropané mohli vždy efektivně provádět cenově dostupné a bezpečné platby.

Digitální euro by nabízelo větší soukromí, než jaké obvykle nabízejí stávající komerční řešení. U offline plateb by k údajům o transakci měli přístup pouze plátce a příjemce. U online plateb bychom využívali nejnovější technologie zvyšující ochranu soukromí. Všechny údaje by byly pseudonymizovány a uchovávány v rámci jurisdikce EU, čímž by se dosáhlo nejvyšších standardů ochrany soukromí na světě. A na dodržování pravidel ochrany údajů by dohlížely nezávislé orgány pro ochranu údajů.

Digitální euro, které by bylo pro základní použití bezplatné, by nenechalo nikoho na holičkách, včetně osob s nízkými digitálními a finančními dovednostmi a zranitelných skupin. Aplikace by všem nabídla inkluzivní a dostupný platební prostředek.

Digitální euro by Evropany sblížilo více než jen jako platební prostředek ve stále digitálnějším a nestabilnějším světě. Usnadnilo by nám život a zároveň zachovalo svobodu volby.

Evropská komise před rokem předložila balíček o jednotné měně, který má chránit hotovostní platby v celé eurozóně a stanovit rámec pro případné vydání digitálního eura, o němž se bude uvažovat až poté, co evropští zákonodárci tento rámec přijmou. Vítáme probíhající demokratickou diskusi a budeme pokračovat v jednání se všemi zúčastněnými stranami.

Vzhledem k tomu, že svět kolem nás se mění a geopolitická rizika rostou, musíme pokračovat v nastoleném tempu. Společně můžeme zajistit, aby euro – naše jednotná měna – bylo připraveno na digitální éru a nadále podporovalo svobody, které jsou Evropanům drahé.

Tento článek byl publikován jako názorový článek v médiích v celé eurozóně.

Autor: Piero Cipollone
Zdroj: ECB Blog https://www.ecb.europa.eu/press/blog/html/index.en.html
Orig.: Maintaining the freedom to choose how we pay